Grzegorz Braun nie będzie uczestniczył w dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Marszałek Elżbieta Witek musiała go wykluczyć za odmowę założenia maseczki ochronnej.

Proszę nie narażać zdrowia i życia innych osób” – apelowała do posła Konfederacji marszałek i prosiła o nałożenie maseczki lub opuszczenie sali. Dodawała, że narusza on porządek Sejmu.

Braun w swoim stylu odmawiał założenia maseczki, wzywając marszałek do „przestrzegania prawa obowiązującego w RP”.

W odpowiedzi na brak reakcji, marszałek musiała Brauna wykluczyć z posiedzenia i nakazać mu opuszczenie sali posiedzeń.

dam/PAP,Fronda.pl