Bp Schneider: ,,To, że homoseksualizm stanowi patologię, to fakt.'' - zdjęcie
17.10.20, 19:47Fot. bp Athanasius Schneider

Bp Schneider: ,,To, że homoseksualizm stanowi patologię, to fakt.''

100

- Dlatego tak ważną rzeczą jest pomoc, jaką można ofiarować tym ludziom. Istnieją przecież sprawdzone metody, doskonale opracowane terapie, właściwy sposób leczenia, który przynosi doskonałe rezultaty. Dzięki nim człowiek stanie się o wiele bardziej szczęśliwy. Mężczyzna musi żyć w zgodzie ze swoją męską, a kobieta w zgodzie ze swoją żeńską naturą. - mówi bp Athanasius Schneider w rozmowie z Pawłem Lisickim na łamach książki "Wiosna, która nie nadeszła".

Kolejne państwa europejskie próbują radykalnie ograniczyć wolność słowa i wolność opinii. Na szczęście w Polsce wciąż jeszcze wolno otwarcie krytykować ruch LGBT i jego postulaty. W wielu innych państwach jednak albo w ogóle nie jest to możliwe, albo taka krytyka jest coraz bardziej ryzykowna. Mam na myśli między innymi Wielką Brytanię, Francję, Holandię. Praktycznie we wszystkich państwach, które wprowadziły prawa zrównujące status par jednopłciowych i normalnych małżeństw, próbuje się zamknąć usta krytykom tego rozwiązania, zmusza się też do milczenia przeciwników homoseksualnego stylu życia. Czy zdaniem Księdza Biskupa te ustawy antydyskryminacyjne nie są po prostu formą demokratycznego totalitaryzmu? Takie pytanie przygotowałem sobie jeszcze przed moim przyjazdem do Kazachstanu. Wczoraj, kiedy rozmawialiśmy, Ksiądz Biskup nazwał homoseksualizm formą patologii, formą choroby. Niemal w tym samym czasie w Szwajcarii odbyło się referendum, w którym sześćdziesiąt procent Szwajcarów opowiedziało się za karami dla osób szerzących „homofobię” i „mowę nienawiści”. Nie mam wątpliwości, że słowa, które Ksiądz Biskup wypowiedział na temat homoseksualizmu, zostałyby w tych państwach zakwalifikowane właśnie jako przejaw karalnej już „homofobii” czy „mowy nienawiści”. Gdyby Ksiądz Biskup wypowiedział je nie tu, w Kazachstanie, nie w Polsce, ale właśnie w którymś z rzekomo demokratycznych państw Zachodu, mogłoby to spowodować surowe reperkusje. Natychmiast zostałby Ksiądz Biskup oskarżony albo przez jedną z organizacji LGBT, albo przez prokuraturę danego kraju. Nie można zresztą wykluczyć, że nawet obecnie, po naszym wywiadzie, w którymś z tych krajów dojdzie do próby zatrzymania Księdza Biskupa i osądzenia. Jeśli Ksiądz Biskup nie odwoła swojej opinii – że homoseksualizm to coś chorobliwego i powinien być leczony – to grozi księdzu wyrok więzienia. Czy Ksiądz Biskup się tego nie obawia? Że pewnego dnia, kiedy pojawi się Ksiądz na lotnisku we Włoszech albo w Wielkiej Brytanii, albo w innym miejscu, zostanie aresztowany?

Jedno jest pewne: jeśli coś takiego miałoby się wydarzyć, na pewno nie odwołam żadnego z moich słów.

Czyli Ksiądz Biskup nie będzie prosił o przebaczenie tak jak tylu innych polityków, ale także ludzi Kościoła? Ksiądz Biskup nie wycofa się ze swoich opinii?

W żadnym razie.

Nawet jeśli, jak można przypuszczać, będzie Księdzu Biskupowi za to groziła kara więzienia?

Nawet wtedy. Choćbym miał pójść do więzienia, nie wycofam się z niczego, co powiedziałem. Kiedy człowiek cierpi dla prawdy, to cierpi dla Chrystusa. A cierpienie dla Chrystusa powinno być naszą chlubą. Przypomnę, że Jan Chrzciciel poniósł śmierć męczeńską, kiedy wypominał królowi Herodowi, że nie ma prawa wziąć sobie za żonę żony swego brata. Za to go ścięto. Nie zginął bezpośrednio dla Chrystusa. Bronił wartości małżeństwa. Ale jest czczony jako męczennik. To, że homoseksualizm stanowi patologię, to fakt.

Ksiądz Biskup mówi, że to fakt. Ale w wielu krajach Europy zostałoby to uznane za „mowę nienawiści”. Tam uważa się, że homoseksualizm jest normą, że nie trzeba tego leczyć, że, przeciwnie, to coś, z czego należy się cieszyć i być dumnym. Za takie słowa czeka kara.

To nadużycie. Nadużycie pojęć i prawa. To też atak na wolność. Dlaczego gdy ktoś bluźni przeciw Chrystusowi, nie jest to mowa nienawiści? Albo gdy atakuje Kościół katolicki lub wyśmiewa katolików? Dlaczego to nie jest mowa nienawiści?

Bo kiedy atakuje się katolików, to jest to wolność opinii. A kiedy krytykuje się ideologię LGBT, to jest nienawiść. Proste.

To jest czysta arbitralność. Propaganda homoseksualizmu jest przeciw godności człowieka. Powtarzam: musimy tym ludziom pomagać, żeby przezwyciężyli swoje wewnętrzne rozdarcie. Kiedy widzę człowieka chorego i mówię mu, że jest zdrowy, oszukuję go. Jeśli okazuję mu współczucie, to go nie dyskryminuję. Nie zwracam się przecież teraz do poszczególnych osób. Nie mówię, że pan Kowalski lub Müller to homoseksualista – to byłoby zniesławienie. To byłoby wskazanie konkretnej osoby. Ja zaś mówię ogólnie o rodzaju postępowania. Ludzie, którzy mają takie skłonności, cierpią na pewną przypadłość – to jest fakt, to jest diagnoza. Tak zawsze uważano, tak aż do lat siedemdziesiątych XX wieku uważali wszyscy naukowcy, psychiatrzy, psychologowie. Cała międzynarodowa nauka do lat siedemdziesiątych XX wieku reprezentowała taki pogląd. Zmiana nastąpiła nie wskutek jakiegoś odkrycia, ale akcji politycznej. Pod wpływem skutecznego politycznego nacisku. Tak samo było w reżimach nazistowskim i komunistycznym. Tam też niektóre opinie, same w sobie absurdalne i niedorzeczne, traktowane były z całą powagą jako naukowe i nie wolno było ich pod surowymi karami kwestionować. Na przykład w Niemczech po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku uznano, że rasa aryjska jest bardziej wartościowa niż inne rasy, co jest absurdem. Gdybym za czasów Trzeciej Rzeszy powiedział, że rasa żydowska ma taką samą wartość jak rasa aryjska, zostałbym zamknięty w więzieniu. Moja opinia nie odpowiadałaby wówczas rządzącej państwem ideologii nazistowskiej i byłaby w oczach nazistów formą dyskryminacji rasy panów. Co więcej, na straży tej ideologii stali wówczas naukowcy, którzy swoim autorytetem naukowym uzasadniali nieludzkie postępowanie władz. Tylko że to nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Co się tyczy ontologicznej wartości ludzi, rasy są sobie całkowicie i bezwzględnie równe. Nieważne, czy człowiek jest Żydem, czy Niemcem, czy ma kolor skóry biały, czy czarny – ma takie same prawa, jest takim samym człowiekiem. Ta podstawowa równość ludzi, tak zwalczana przez ideologów rasizmu w Trzeciej Rzeszy, jest właśnie faktem.

Tak samo to, co mówię obecnie o homoseksualizmie, jest faktem. I jeśli Bóg dopuściłby, żebym miał iść za te słowa do więzienia, to gotów jestem tam iść. Bo nic się nie dzieje bez Bożego zezwolenia. Gdyby się tak jednak stało, to wówczas, jak sądzę, papież w jedności z całym episkopatem musiałby wystąpić z całą mocą w obronie godności człowieka. Musiałby jasno powiedzieć, że obrona godności wymaga nazwania rzeczy po imieniu. Dla dobra człowieka trzeba mówić, że homoseksualizm nie jest zgodny z naturą i zaspokajanie takich pożądań nie jest czymś właściwym. Jest dla człowieka szkodliwe. Człowiekowi należy pomagać w tym, aby prowadził życie seksualne zgodne z wymaganiami natury, to tylko może czynić go szczęśliwym i pełnym. Podtrzymywanie stanu rozdarcia, pudrowanie rzeczywistości do niczego dobrego nie prowadzi. Czymś modnym jest obecnie mówić, że żyje się w zgodzie z naturą. Wszystko ma być naturalne i ekologiczne: jedzenie, styl życia, mieszkania. Nawet kur nie wolno już trzymać w klatce, tylko trzeba im zapewnić wolny wybieg – bo to zgodne z naturą. Dziwnym trafem to umiłowanie natury nie przejawia się w ocenie zachowań seksualnych. Przecież w ciele ludzkim są organy, które naturalnie zostały przyporządkowane pewnym funkcjom. Inne organy są w ciele kobiety, inne w ciele mężczyzny. Spełniają one ważną fizjologicznie funkcję. Ten podział płciowy przejawia się w całym ludzkim organizmie, widoczny jest nawet w genach, w strukturze DNA. Można powiedzieć, że aż do najmniejszej cząstki ciała, do najmniejszej komórki człowiek jest mężczyzną lub kobietą. Tak został od początku zaprogramowany jego organizm. Jak widać, w ogóle nie posługuję się tu argumentacją religijną. Również ateista musi dostrzec tę różnicę biologicznych struktur, różnicę funkcji i celów, jakie tkwią w zależności od płci w ludzkim ciele. Podział na to, co męskie i żeńskie, jest absolutnie kluczowy. Kto zatem chce żyć zgodnie z naturą, nie może przechodzić nad nim do porządku dziennego. Na płaszczyźnie życia biologicznego człowiek ma przecież ciało, które podlega takim samym prawom jak ciała zwierzęce. Skoro mówi się, że zwierzęta powinny żyć zgodnie z naturą, to samo odnosi się też do człowieka.

Dlatego tak ważną rzeczą jest pomoc, jaką można ofiarować tym ludziom. Istnieją przecież sprawdzone metody, doskonale opracowane terapie, właściwy sposób leczenia, który przynosi doskonałe rezultaty. Dzięki nim człowiek stanie się o wiele bardziej szczęśliwy. Mężczyzna musi żyć w zgodzie ze swoją męską, a kobieta w zgodzie ze swoją żeńską naturą.

Znowu docieramy do tego samego punktu. To, co Ksiądz Biskup nazywa terapią, pomocą, aktywiści LGBT nazywają zamachem na swój styl życia. Ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której taki sposób życia będzie całkowicie akceptowany. Nie będzie podlegał żadnej ocenie i żadnej krytyce. W tym sensie ich głównym przeciwnikiem musi być Kościół i jego nauka. Z roku na rok grupy aktywistów są coraz bardziej agresywne i zdobywają coraz większy wpływ. Podczas miesięcy tak zwanej dumy gejowskiej całe miasta obwieszone są tęczowymi flagami. Na tęczowy kolor maluje się przejścia dla pieszych, tęczowe nalepki pojawiają się na witrynach sklepów. Od kilku lat ruch LGBT coraz wyraźniej wspierają wielkie międzynarodowe koncerny, które na kampanie promocyjne przeznaczają coraz większe sumy. Jednocześnie kolejne państwa zaostrzają prawo skierowane przeciw krytykom gender. Ruguje się ich z uniwersytetów, nie pozwala na spotkania ze studentami, usuwa z miejsc publicznych. W jaki sposób można się przed tym bronić? Jak wygrać wojnę z homoterrorem?

Żyjemy w demokratycznych społeczeństwach, trzeba zatem z tego korzystać i się bronić. Nie może być tak, żeby sposób życia jednego procenta obywateli był narzucany do akceptacji wszystkim. Nie wolno się zgodzić na to, by pod groźbą kary więzienia czy grzywny nie można było krytykować i nazywać rzeczy po imieniu. Na tym polega prawdziwa dyskryminacja. Trzeba korzystać ze swoich praw obywatelskich i się nie poddawać. To jest właśnie totalitaryzm. Ludzie ci mają takie same prawa jak wszyscy inni. Nikt ich nie dyskryminuje. Mają prawa wyborcze, mogą tworzyć stowarzyszenia, mogą wyrażać swoją opinię. Mają takie same uprawnienia jak inni obywatele. Są w pełnym tego słowa znaczeniu ludźmi i przysługują im wszystkie prawa, jakie z natury ma człowiek. Człowieka nie definiuje to, czy jest homoseksualistą, czy lesbijką. To właśnie, że na człowieka patrzy się ciągle przez pryzmat jego upodobań, skłonności seksualnych, jest formą dyskryminacji. W ten sposób redukuje się godność człowieka do jednego tylko wymiaru, jakby nic innego się nie liczyło. Tak jakby najważniejszą rzeczą w człowieku była jego seksualność, orientacja – jak to nazywają dziś ideologowie. Sądzę, że powinna powstać międzynarodowa koalicja pod przywództwem Watykanu, skierowana przeciw tym coraz silniejszym tendencjom totalitarnym. W tym sensie nasza moralność musi się stać, użyję modnego języka, ekologiczna. Ale w moim rozumieniu chodzi tu o moralność ponownie zgodną z naturą i jej zasadami.

Nie wolno ulegać tym, którzy zarzucają nam dyskryminację. Czy jeśli mówimy o niebezpieczeństwie alkoholizmu i o tym, że należy leczyć alkoholików, to ich dyskryminujemy? Alkoholizm to choroba. Gdybyśmy posługiwali się logiką ideologów LGBT, to powiedzielibyśmy, że nie wolno nazywać alkoholików ludźmi chorymi, a alkoholizmu chorobą, bo to forma ich dyskryminacji. Podobnie istnieją różne fobie. Różne trwałe irracjonalne formy strachu i obawy. Na przykład klaustrofobia to choroba ludzi, którzy odczuwają lęk przed zamknięciem. Mówi się, że klaustrofobia to forma patologii. Ale gdybym przyjął za dobrą monetę to, co mówią dziś aktywiści gender, musiałbym uznać, że nie wolno mi nazywać klaustrofobii mianem patologii. Dlaczego? Bo to sprawiałoby przykrość klaustrofobom. Prawdę powiedziawszy, alkoholików chyba jest, to wprawdzie zależy od państwa, więcej niż homoseksualistów. Tak czy inaczej, są oni mniejszością. Zgodnie z nowym podejściem – zgodnie z którym krytyka jest formą dyskryminacji – nie wolno byłoby uznawać tych ludzi za chorych. To samo odnosi się do narkomanów. Każda forma uzależnienia przestaje być czymś chorobliwym i niewłaściwym. Okazuje się, że nie wolno oceniać w tych kategoriach – zadając pytanie, czy to zdrowe, czy nie – żadnej patologii, żadnej przypadłości, żadnego uzależnienia. Dlaczego mielibyśmy chcieć leczyć ludzi uzależnionych od kokainy, haszyszu lub innych narkotyków, dlaczego mielibyśmy im pomagać? Przecież zażywanie takich substancji daje tym ludziom zaspokojenie i przyjemność. Wielu z nich nie jest w stanie bez tego żyć. A przecież nazywamy to chorobą i patologią. Co by zatem było, gdyby ludzie ci ogłosili, że są zdrowi? I że każdy, kto nazywa ich chorymi, ich dyskryminuje? A gdyby ta mniejszość narkomanów się zorganizowała – w końcu to może być kilka procent społeczeństwa – i zaczęła walczyć z rzekomą dyskryminacją? Ogłosiliby, że są dumni i szczęśliwi, że w żadnym razie nie wolno ich oceniać i należy ich akceptować. I pod wpływem takiego nacisku powstałoby prawo zakazujące twierdzenia, że narkomania lub alkoholizm są chorobami. W ten sposób dochodzimy do absurdu. A to jedyne logiczne konsekwencje stanowiska, zgodnie z którym nazywanie homoseksualizmu chorobą ma być zakazane, bo to forma dyskryminacji. Inną konsekwencją logiczną byłaby dekryminalizacja i dedyskryminacja narkomanów, ludzi uzależnionych od kokainy, haszyszu czy heroiny. Podobnie należałoby wprowadzić zakaz terapii dla alkoholików, zlikwidować koła anonimowych alkoholików. W ten sposób znaleźlibyśmy się w społeczeństwie całkowicie opanowanym przez absurd. Społeczeństwie opartym na negacji realnej rzeczywistości, odrzuceniu faktów, podziału na to, co zdrowe i co chore, na naturę i antynaturę.

 

Fronda jest patronem medialnym książki „Wiosna, która nie nadeszła”, Bp. Athanasiusa Schneidera i Pawła Lisickiego, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2020

Bp Schneider: Tak nigdy nie powinien działać apostoł! - link

 

FRAGMENT KSIĄŻKI “WIOSNA KOŚCIOŁA, KTÓRA NIE NADESZŁA” BP. ATHANASIUSA SCHNEIDERA I PAWŁA LISICKIEGO, WYDAWNICTWO ESPRIT, KRAKÓW 2020

Kolejne państwa europejskie próbują radykalnie ograniczyć wolność słowa i wolność opinii. Na szczęście w Polsce wciąż jeszcze wolno otwarcie krytykować ruch LGBT i jego postulaty. W wielu innych państwach jednak albo w ogóle nie jest to możliwe, albo taka krytyka jest coraz bardziej ryzykowna. Mam na myśli między innymi Wielką Brytanię, Francję, Holandię. Praktycznie we wszystkich państwach, które wprowadziły prawa zrównujące status par jednopłciowych i normalnych małżeństw, próbuje się zamknąć usta krytykom tego rozwiązania, zmusza się też do milczenia przeciwników homoseksualnego stylu życia. Czy zdaniem Księdza Biskupa te ustawy antydyskryminacyjne nie są po prostu formą demokratycznego totalitaryzmu? Takie pytanie przygotowałem sobie jeszcze przed moim przyjazdem do Kazachstanu. Wczoraj, kiedy rozmawialiśmy, Ksiądz Biskup nazwał homoseksualizm formą patologii, formą choroby. Niemal w tym samym czasie w Szwajcarii odbyło się referendum, w którym sześćdziesiąt procent Szwajcarów opowiedziało się za karami dla osób szerzących „homofobię” i „mowę nienawiści”. Nie mam wątpliwości, że słowa, które Ksiądz Biskup wypowiedział na temat homoseksualizmu, zostałyby w tych państwach zakwalifikowane właśnie jako przejaw karalnej już „homofobii” czy „mowy nienawiści”. Gdyby Ksiądz Biskup wypowiedział je nie tu, w Kazachstanie, nie w Polsce, ale właśnie w którymś z rzekomo demokratycznych państw Zachodu, mogłoby to spowodować surowe reperkusje. Natychmiast zostałby Ksiądz Biskup oskarżony albo przez jedną z organizacji LGBT, albo przez prokuraturę danego kraju. Nie można zresztą wykluczyć, że nawet obecnie, po naszym wywiadzie, w którymś z tych krajów dojdzie do próby zatrzymania Księdza Biskupa i osądzenia. Jeśli Ksiądz Biskup nie odwoła swojej opinii – że homoseksualizm to coś chorobliwego i powinien być leczony – to grozi księdzu wyrok więzienia. Czy Ksiądz Biskup się tego nie obawia? Że pewnego dnia, kiedy pojawi się Ksiądz na lotnisku we Włoszech albo w Wielkiej Brytanii, albo w innym miejscu, zostanie aresztowany?

Jedno jest pewne: jeśli coś takiego miałoby się wydarzyć, na pewno nie odwołam żadnego z moich słów.

 

Czyli Ksiądz Biskup nie będzie prosił o przebaczenie tak jak tylu innych polityków, ale także ludzi Kościoła? Ksiądz Biskup nie wycofa się ze swoich opinii?

W żadnym razie.

 

Nawet jeśli, jak można przypuszczać, będzie Księdzu Biskupowi za to groziła kara więzienia?

Nawet wtedy. Choćbym miał pójść do więzienia, nie wycofam się z niczego, co powiedziałem. Kiedy człowiek cierpi dla prawdy, to cierpi dla Chrystusa. A cierpienie dla Chrystusa powinno być naszą chlubą. Przypomnę, że Jan Chrzciciel poniósł śmierć męczeńską, kiedy wypominał królowi Herodowi, że nie ma prawa wziąć sobie za żonę żony swego brata. Za to go ścięto. Nie zginął bezpośrednio dla Chrystusa. Bronił wartości małżeństwa. Ale jest czczony jako męczennik. To, że homoseksualizm stanowi patologię, to fakt.

 

Ksiądz Biskup mówi, że to fakt. Ale w wielu krajach Europy zostałoby to uznane za „mowę nienawiści”. Tam uważa się, że homoseksualizm jest normą, że nie trzeba tego leczyć, że, przeciwnie, to coś, z czego należy się cieszyć i być dumnym. Za takie słowa czeka kara.

To nadużycie. Nadużycie pojęć i prawa. To też atak na wolność. Dlaczego gdy ktoś bluźni przeciw Chrystusowi, nie jest to mowa nienawiści? Albo gdy atakuje Kościół katolicki lub wyśmiewa katolików? Dlaczego to nie jest mowa nienawiści?

 

Bo kiedy atakuje się katolików, to jest to wolność opinii. A kiedy krytykuje się ideologię LGBT, to jest nienawiść. Proste.

To jest czysta arbitralność. Propaganda homoseksualizmu jest przeciw godności człowieka. Powtarzam: musimy tym ludziom pomagać, żeby przezwyciężyli swoje wewnętrzne rozdarcie. Kiedy widzę człowieka chorego i mówię mu, że jest zdrowy, oszukuję go. Jeśli okazuję mu współczucie, to go nie dyskryminuję. Nie zwracam się przecież teraz do poszczególnych osób. Nie mówię, że pan Kowalski lub Müller to homoseksualista – to byłoby zniesławienie. To byłoby wskazanie konkretnej osoby. Ja zaś mówię ogólnie o rodzaju postępowania. Ludzie, którzy mają takie skłonności, cierpią na pewną przypadłość – to jest fakt, to jest diagnoza. Tak zawsze uważano, tak aż do lat siedemdziesiątych XX wieku uważali wszyscy naukowcy, psychiatrzy, psychologowie. Cała międzynarodowa nauka do lat siedemdziesiątych XX wieku reprezentowała taki pogląd. Zmiana nastąpiła nie wskutek jakiegoś odkrycia, ale akcji politycznej. Pod wpływem skutecznego politycznego nacisku. Tak samo było w reżimach nazistowskim i komunistycznym. Tam też niektóre opinie, same w sobie absurdalne i niedorzeczne, traktowane były z całą powagą jako naukowe i nie wolno było ich pod surowymi karami kwestionować. Na przykład w Niemczech po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku uznano, że rasa aryjska jest bardziej wartościowa niż inne rasy, co jest absurdem. Gdybym za czasów Trzeciej Rzeszy powiedział, że rasa żydowska ma taką samą wartość jak rasa aryjska, zostałbym zamknięty w więzieniu. Moja opinia nie odpowiadałaby wówczas rządzącej państwem ideologii nazistowskiej i byłaby w oczach nazistów formą dyskryminacji rasy panów. Co więcej, na straży tej ideologii stali wówczas naukowcy, którzy swoim autorytetem naukowym uzasadniali nieludzkie postępowanie władz. Tylko że to nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Co się tyczy ontologicznej wartości ludzi, rasy są sobie całkowicie i bezwzględnie równe. Nieważne, czy człowiek jest Żydem, czy Niemcem, czy ma kolor skóry biały, czy czarny – ma takie same prawa, jest takim samym człowiekiem. Ta podstawowa równość ludzi, tak zwalczana przez ideologów rasizmu w Trzeciej Rzeszy, jest właśnie faktem.

 

Tak samo to, co mówię obecnie o homoseksualizmie, jest faktem. I jeśli Bóg dopuściłby, żebym miał iść za te słowa do więzienia, to gotów jestem tam iść. Bo nic się nie dzieje bez Bożego zezwolenia. Gdyby się tak jednak stało, to wówczas, jak sądzę, papież w jedności z całym episkopatem musiałby wystąpić z całą mocą w obronie godności człowieka. Musiałby jasno powiedzieć, że obrona godności wymaga nazwania rzeczy po imieniu. Dla dobra człowieka trzeba mówić, że homoseksualizm nie jest zgodny z naturą i zaspokajanie takich pożądań nie jest czymś właściwym. Jest dla człowieka szkodliwe. Człowiekowi należy pomagać w tym, aby prowadził życie seksualne zgodne z wymaganiami natury, to tylko może czynić go szczęśliwym i pełnym. Podtrzymywanie stanu rozdarcia, pudrowanie rzeczywistości do niczego dobrego nie prowadzi. Czymś modnym jest obecnie mówić, że żyje się w zgodzie z naturą. Wszystko ma być naturalne i ekologiczne: jedzenie, styl życia, mieszkania. Nawet kur nie wolno już trzymać w klatce, tylko trzeba im zapewnić wolny wybieg – bo to zgodne z naturą. Dziwnym trafem to umiłowanie natury nie przejawia się w ocenie zachowań seksualnych. Przecież w ciele ludzkim są organy, które naturalnie zostały przyporządkowane pewnym funkcjom. Inne organy są w ciele kobiety, inne w ciele mężczyzny. Spełniają one ważną fizjologicznie funkcję. Ten podział płciowy przejawia się w całym ludzkim organizmie, widoczny jest nawet w genach, w strukturze DNA. Można powiedzieć, że aż do najmniejszej cząstki ciała, do najmniejszej komórki człowiek jest mężczyzną lub kobietą. Tak został od początku zaprogramowany jego organizm. Jak widać, w ogóle nie posługuję się tu argumentacją religijną. Również ateista musi dostrzec tę różnicę biologicznych struktur, różnicę funkcji i celów, jakie tkwią w zależności od płci w ludzkim ciele. Podział na to, co męskie i żeńskie, jest absolutnie kluczowy. Kto zatem chce żyć zgodnie z naturą, nie może przechodzić nad nim do porządku dziennego. Na płaszczyźnie życia biologicznego człowiek ma przecież ciało, które podlega takim samym prawom jak ciała zwierzęce. Skoro mówi się, że zwierzęta powinny żyć zgodnie z naturą, to samo odnosi się też do człowieka.

 

Dlatego tak ważną rzeczą jest pomoc, jaką można ofiarować tym ludziom. Istnieją przecież sprawdzone metody, doskonale opracowane terapie, właściwy sposób leczenia, który przynosi doskonałe rezultaty. Dzięki nim człowiek stanie się o wiele bardziej szczęśliwy. Mężczyzna musi żyć w zgodzie ze swoją męską, a kobieta w zgodzie ze swoją żeńską naturą.

 

Znowu docieramy do tego samego punktu. To, co Ksiądz Biskup nazywa terapią, pomocą, aktywiści LGBT nazywają zamachem na swój styl życia. Ich celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której taki sposób życia będzie całkowicie akceptowany. Nie będzie podlegał żadnej ocenie i żadnej krytyce. W tym sensie ich głównym przeciwnikiem musi być Kościół i jego nauka. Z roku na rok grupy aktywistów są coraz bardziej agresywne i zdobywają coraz większy wpływ. Podczas miesięcy tak zwanej dumy gejowskiej całe miasta obwieszone są tęczowymi flagami. Na tęczowy kolor maluje się przejścia dla pieszych, tęczowe nalepki pojawiają się na witrynach sklepów. Od kilku lat ruch LGBT coraz wyraźniej wspierają wielkie międzynarodowe koncerny, które na kampanie promocyjne przeznaczają coraz większe sumy. Jednocześnie kolejne państwa zaostrzają prawo skierowane przeciw krytykom gender. Ruguje się ich z uniwersytetów, nie pozwala na spotkania ze studentami, usuwa z miejsc publicznych. W jaki sposób można się przed tym bronić? Jak wygrać wojnę z homoterrorem?

Żyjemy w demokratycznych społeczeństwach, trzeba zatem z tego korzystać i się bronić. Nie może być tak, żeby sposób życia jednego procenta obywateli był narzucany do akceptacji wszystkim. Nie wolno się zgodzić na to, by pod groźbą kary więzienia czy grzywny nie można było krytykować i nazywać rzeczy po imieniu. Na tym polega prawdziwa dyskryminacja. Trzeba korzystać ze swoich praw obywatelskich i się nie poddawać. To jest właśnie totalitaryzm. Ludzie ci mają takie same prawa jak wszyscy inni. Nikt ich nie dyskryminuje. Mają prawa wyborcze, mogą tworzyć stowarzyszenia, mogą wyrażać swoją opinię. Mają takie same uprawnienia jak inni obywatele. Są w pełnym tego słowa znaczeniu ludźmi i przysługują im wszystkie prawa, jakie z natury ma człowiek. Człowieka nie definiuje to, czy jest homoseksualistą, czy lesbijką. To właśnie, że na człowieka patrzy się ciągle przez pryzmat jego upodobań, skłonności seksualnych, jest formą dyskryminacji. W ten sposób redukuje się godność człowieka do jednego tylko wymiaru, jakby nic innego się nie liczyło. Tak jakby najważniejszą rzeczą w człowieku była jego seksualność, orientacja – jak to nazywają dziś ideologowie. Sądzę, że powinna powstać międzynarodowa koalicja pod przywództwem Watykanu, skierowana przeciw tym coraz silniejszym tendencjom totalitarnym. W tym sensie nasza moralność musi się stać, użyję modnego języka, ekologiczna. Ale w moim rozumieniu chodzi tu o moralność ponownie zgodną z naturą i jej zasadami.

 

Nie wolno ulegać tym, którzy zarzucają nam dyskryminację. Czy jeśli mówimy o niebezpieczeństwie alkoholizmu i o tym, że należy leczyć alkoholików, to ich dyskryminujemy? Alkoholizm to choroba. Gdybyśmy posługiwali się logiką ideologów LGBT, to powiedzielibyśmy, że nie wolno nazywać alkoholików ludźmi chorymi, a alkoholizmu chorobą, bo to forma ich dyskryminacji. Podobnie istnieją różne fobie. Różne trwałe irracjonalne formy strachu i obawy. Na przykład klaustrofobia to choroba ludzi, którzy odczuwają lęk przed zamknięciem. Mówi się, że klaustrofobia to forma patologii. Ale gdybym przyjął za dobrą monetę to, co mówią dziś aktywiści gender, musiałbym uznać, że nie wolno mi nazywać klaustrofobii mianem patologii. Dlaczego? Bo to sprawiałoby przykrość klaustrofobom. Prawdę powiedziawszy, alkoholików chyba jest, to wprawdzie zależy od państwa, więcej niż homoseksualistów. Tak czy inaczej, są oni mniejszością. Zgodnie z nowym podejściem – zgodnie z którym krytyka jest formą dyskryminacji – nie wolno byłoby uznawać tych ludzi za chorych. To samo odnosi się do narkomanów. Każda forma uzależnienia przestaje być czymś chorobliwym i niewłaściwym. Okazuje się, że nie wolno oceniać w tych kategoriach – zadając pytanie, czy to zdrowe, czy nie – żadnej patologii, żadnej przypadłości, żadnego uzależnienia. Dlaczego mielibyśmy chcieć leczyć ludzi uzależnionych od kokainy, haszyszu lub innych narkotyków, dlaczego mielibyśmy im pomagać? Przecież zażywanie takich substancji daje tym ludziom zaspokojenie i przyjemność. Wielu z nich nie jest w stanie bez tego żyć. A przecież nazywamy to chorobą i patologią. Co by zatem było, gdyby ludzie ci ogłosili, że są zdrowi? I że każdy, kto nazywa ich chorymi, ich dyskryminuje? A gdyby ta mniejszość narkomanów się zorganizowała – w końcu to może być kilka procent społeczeństwa – i zaczęła walczyć z rzekomą dyskryminacją? Ogłosiliby, że są dumni i szczęśliwi, że w żadnym razie nie wolno ich oceniać i należy ich akceptować. I pod wpływem takiego nacisku powstałoby prawo zakazujące twierdzenia, że narkomania lub alkoholizm są chorobami. W ten sposób dochodzimy do absurdu. A to jedyne logiczne konsekwencje stanowiska, zgodnie z którym nazywanie homoseksualizmu chorobą ma być zakazane, bo to forma dyskryminacji. Inną konsekwencją logiczną byłaby dekryminalizacja i dedyskryminacja narkomanów, ludzi uzależnionych od kokainy, haszyszu czy heroiny. Podobnie należałoby wprowadzić zakaz terapii dla alkoholików, zlikwidować koła anonimowych alkoholików. W ten sposób znaleźlibyśmy się w społeczeństwie całkowicie opanowanym przez absurd. Społeczeństwie opartym na negacji realnej rzeczywistości, odrzuceniu faktów, podziału na to, co zdrowe i co chore, na naturę i antynaturę.

 

Fronda jest patronem medialnym książki „Wiosna, która nie nadeszła”, Bp. Athanasiusa Schneidera i Pawła Lisickiego, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2020

Bp Schneider: Tak nigdy nie powinien działać apostoł! - link

FRAGMENT KSIĄŻKI “WIOSNA KOŚCIOŁA, KTÓRA NIE NADESZŁA” BP. ATHANASIUSA SCHNEIDERA I PAWŁA LISICKIEGO, WYDAWNICTWO ESPRIT, KRAKÓW 2020

 

Komentarze (100):

feldkuratkatz2020.11.5 18:46
Odważne słowa jak na biskupa kościoła katolickiego, gdzie homoseksualiści od wieków znajdowali schronienie i wsparcie, ba, stanowią większość wśród hierarchów...
XD2020.10.21 14:59
– "Kremówki są złe, bo tak jest!" – zakrzyknął spasły kardynał, a tłuszcza uklękła przed nim pokornie, bo nikogo nie stać było na kremówkę, żeby samemu sprawdzić na czym polega zło kryjące się w owej.
Ela2020.10.19 2:11
To zaś, że pan Shneider jest bałwanem to jest niezbity fakt. Zaś, to że pan Shneider pierniczy farmazony takie, że aż się kurzy, to jest to aksjomat.
pytajnik2020.10.18 17:52
Dlaczego Fronda nie pisze jak to polski "Kościół nie zostawia ich samotnych w obliczu życiowych zmagań. Wśród osób, które skorzystały z terapii w katolickich ośrodkach „Odwagi” ponad 30% potrafiło zmienić swą orientację i podjąć życie w sakramentalnych związkach małżeńskich.” ( http://episkopat.pl/swiadkowie-ewangelii-zycia/ )? Czy Fronda chce ukryć nauczanie biskupów, aby ich ośmieszyć i promować zboczenia?
feldkuratkatz2020.10.18 14:33
Odważne słowa jak na księdza, urzędnika KK, który od wieków jest schronieniem i przystanią dla homoseksualistów wszelkiej maści. Toż połowa biskupów i księży musiała by na leczenie się udać, albo i w niektórych przykładach do pierdla.
mudżahedin2020.10.18 12:51
A czy nie jest tak, że karą za zboczenia jest obecna pandemia? Czy nie widzicie, kto jest winien tej pandemii? Czy pozostawimy winnych bez kary? Chyba nie. To na co czekamy?
feldkuratkatz2020.10.18 14:36
Na to, aż ksiądz proboszcz z ministranta zejdzie.
XD2020.10.21 14:51
Ty chyba powinieneś poczekać na rozum. Zdajesz sobie sprawę, że właśnie wzywasz publicznie do samosądów i linczu?
Jedna z przyczyn tego problemu....2020.10.18 12:45
(zrodlo - Vortex) Former Communist Party member Bella Dodd, who told numerous individuals and large groups that specific story: that shortly after coming to power in the Soviet Union, Joseph Stalin communicated to communist parties in various countries to infiltrate the Catholic Church. According to Dodd, he specifically instructed that the young men should be at the very least immoral, and preferrably active homosexual. This was precisely what the esteemed Alice von Hildebrand told Church Militant three years ago in an exclusive, on-camera interview. Dodd had converted to the Faith owing to Bp. Sheen and had become friends and a confidante of the von Hildebrands. One afternoon, in their New York home, when Deitrich von Hildebrand was lamenting the state of affairs in the Church, she explained to him how it had begun. Alice von Hildebrand: Stalin, soon after he came to power, ordered his cronies to invade Catholic seminaries ... with young men that had neither faith nor morals. Now ... the ideal cases: homosexual. Obviously, you don't suppose that someone ... well, it's much more complicated, you know, to have an affair with a woman. But if you're a homosexual, and then it was a tragic mission ... . [Dodd] declared publicly — I repeat, publicly — that in the course of the 20 years of activities for the Communists, she recruited some 1,100 young men. https://www.youtube.com/watch?v=oVU_-0eHvOI the church has been infiltrated
MT(*)2020.10.18 12:36
Ten biszkopt piərdoli bez sensu.
Anonim2020.10.18 15:30
Tak piszą ci, którzy mają problem ze zrozumieniem prawdy.
Prawda nas wyzwoli2020.10.18 12:32
„Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia. Pismo Święte mówi: »Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich«. A także: »Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość." Kto sieje zgorszenie w Kosciele przez ostatnich 100 lat? W okresie międzywojennym Antonio Gramsci – marksistowski filozof i współzałożyciel Włoskiej Partii Komunistycznej – wymyślił strategię „długiego marszu przez instytucje”. Jego zdaniem najpoważniejszym przeciwnikiem, który nie pozwala zapanować komunizmowi nad światem, jest chrześcijaństwo. Zaraziło ono świadomość mas robotniczych, dlatego nie były w stanie rozpoznać swego interesu klasowego. Przejęcie władzy nie rozwiąże problemu, ponieważ politycy nie panują nad ludzkimi duszami.... https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/372236-ostatecznym-zwyciestwem-dlugiego-marszu-przez-instytucje-bedzie-wrogie-przejecie-kosciola-katolickiego-wideo https://www.youtube.com/watch?v=oVU_-0eHvOI the church has been infiltrated
ASTOM2020.10.18 12:30
Przez 5 tysięcy lat medycyna uważała homoseksualizm i masturbację za zboczenia. Pytanie: kto dostał Nobla za wiekoPOmne, rewolucyjne odkrycie, że jest inaczej?
MaxFiend2020.10.18 16:33
Nikt, bo nie dostaje się Nagrody Nobla z udowadnianie lub obalanie oczywistych bredni :-D
ASTOM2020.10.18 22:36
Ta, miliony przez 5 tys lat bredziły a paru zboczonych, naćpanych hippiesów otworzyło ludziom pół wieku temu oczy.
Jarek2020.10.18 11:52
90% biskupów polskich to patologia - to jest fakt.
Aaron2020.10.18 11:40
Może po prostu izolujmy tego typu osoby? Można stworzyć kilka obozów edukacyjnych dla tego typu chorych osób i w ten sposób przywrócić je do normalności.
feldkuratkatz2020.10.18 15:34
Najpierw dla głąbów i gamoni trzeba by stworzyć, ale niestety jest ich większość i nie było by komu pilnować.
gumowa kaczka2020.10.18 10:50
zniknięcie tych parówek było grubymi nićmi szyte TO FAKT
Marian2020.10.18 9:36
Pedalstwo wypalać gorącym żelazem a tak dla pewności jeszcze poprawka, Cyklonem B.
Janek2020.10.18 9:56
Zły pomysł. Wtedy by zabrakło księży i biskupów i kto by prowadził kościół katolicki do przodu?
Domyślam się tylko, że jesteś kotolikiem2020.10.18 10:23
.
bogdanus2020.10.18 9:22
http://chomikuj.pl/nbogdanus/P*c5*81E*c4*86+M*c3*93ZGU*2c+O+PRAWDZIWEJ+R*c3*93*c5*bbNICY+MI*c4*98DZY+M*c4*98*c5*bbCZYZN*c4*84+A+KOBIET*c4*84 ==================== PŁEĆ MÓZGU, O PRAWDZIWEJ RÓŻNICY MIĘDZY MĘŻCZYZNĄ A KOBIETĄ.pdf Nawet ateistyczni naukowcy biolodzy są przeciwko naukom LGBT. Naukowcy wskazują różnicę miedzy mózgiem kobiety i mężczyzny. Wyjaśniają na podstawie biologii chorobę homoseksualizmu i innych biologicznych upośledzeń. Anne Moir, David Jessel - Płeć mózgu PŁEĆ MÓZGU, O PRAWDZIWEJ RÓŻNICY MIĘDZY MĘŻCZYZNĄ A KOBIETĄ ================= https://docer.pl/show/?q=P%C5%81E%C4%86+M%C3%93ZGU%2C+O+PRAWDZIWEJ+R%C3%93%C5%BBNICY+MI%C4%98DZY+M%C4
Anonim2020.10.18 7:45
Są różne sposoby realizacji "sexu": z chłopem, kobietą, z siostrą, ze zwierzątkiem z umarłym, gwałt..... można, można. Tylko czy to jest normalne?.....
Anonim2020.10.18 7:58
Jest tu takich kilku poniżej, którzy twierdzą, że tak, a każdy kto się z nimi nie zgadza jest wg. nich nienormalny. Poprawność polityczna polega na pogwałceniu wartości. Oni mają już mózgi wyprane i wierzą, że dewiacje są normalne.
Anonim2020.10.19 7:40
Mówisz o takiej poprawności politycznej, że nie można nic złego powiedzieć o Katolicyzmie, bo się inaczej podpada pod paragraf?
Zenek2020.10.18 3:52
„Bp Schneider: ,,To, że homoseksualizm stanowi patologię, to fakt.''”. Czy głupi wie o swojej głupocie? Raczej nie, bo zabiłby się ze wstydu.
A - K2020.10.18 6:35
Martwy - nie wie, że jest martwy i nie cierpi z tego powodu. Wie i cierpi - jego otoczenie. Z głupcem - sytuacja jest analogiczna.
Anonim2020.10.18 7:08
Dyskusja Zenka i A-K pokazuje, jak zboczeńcy w swej głupocie brną w zaparte.
Lustro2020.10.18 9:13
Zgodnie z opisem powyżej, nie zauważyłeś, że to o tobie było :)
MT(*)2020.10.18 2:45
Nowy, tęczowy totalitaryzm lewacki to kolejny zbrodniarz dążący do eksterminacji świata klasycznej cywilizacji europejskiej. Już ogarnął umysły paranoików wzywających obłudnie do życia w zgodzie z naturą, a przecież seksualne współżycie ze sobą osobników tej samej płci jest absolutnie przeciwne naturze. W niczym natury nie wzbogaca, nie przysparza jej jakichkolwiek korzyści, nie wspiera wartości dodanej puli genetycznej, sprzyja zaś tylko chorobom, choćby tych "brudnych rąk", no i oczywiście nie tylko. Dlatego normalni ludzie muszą się tej cywilizacyjnej zagładzie już teraz zdecydowanie przeciwstawić. Obłąkani tęczowi lewacy skończą zaś jak ci z Sodomy i Gomory. Oby jak najszybciej.
Glaudiusman2020.10.18 1:03
Biskup Schneider ma zupełną rację. Jego wypowiedzi są budujące. Natomiast cała unijna Europa to śmietnisko ideologii tęczowych i wszelkich wynaturzeń i zboczeń. Precz z tymi ideologiami.
Moly2020.10.17 23:55
KK z seksualnoscia to jak pies z koscia. Nie odpusci. Jest niezdrowo zainteresowany seksem. To jest oczywiete ( powien nawet ze to jest fakt) ze abc.s nigdy nie mial do czyniena z ludzmi zyjacymi w harmonii bez wzgledu na swoja orientacje seksualna. Ludzi ktorzy cenia pokoj , szacunek i milosc. KK potrzebuej zawsze jakiego wroga. Trudno teraz szczerzyc na zydow bo bracie w wierze itd KK nie ma nic wartosciowego do zaofiarowania temu swiatu. Piekla, tortury wieczne, nienawisc , podejrzliwosc. Baby w betach w zakrawionych szmatach jako autorytety.
Pink Schneider2020.10.17 23:48
Are there any queers in the theater tonight? Get them up against the wall! There's one in the spotlight, he don't look right to me, Get him up against the wall! That one looks Jewish! And that one's a coon! Who let all of this riff-raff into the room? There's one smoking a joint, And another with spots! If I had my way, I'd have all of you shot!
Rjens2020.10.17 21:47
Cytat: "Człowiekowi należy pomagać w tym, aby prowadził życie seksualne zgodne z wymaganiami natury, to tylko może czynić go szczęśliwym i pełnym". Pytanie: W jaki sposób biskup Schneider prowadzi życie seksualne zgodne z wymaganiami natury?
Anonim2020.10.17 21:51
Skąd wy się debile bierzecie?
Ordo2020.10.17 21:54
Potrafisz odpowiedzieć na zadane pytanie czy tylko bezmyślnie bluzgać?
Anonim2020.10.17 22:22
Bo twoje prowokacyjne pytanie świadczy o twojej niepełnosprawności umysłowej.
Kocio2020.10.18 1:02
Jednak potrafisz tylko bezmyślnie bluzgać.
Janusz2020.10.17 21:52
Może jak biskup z Poznania? To sugerujesz?
Rjens2020.10.17 21:56
Nic nie sugeruję, zastanawia mnie tylko jak biskup Schneider w praktyce realizuje swoje teorie.
Anonim2020.10.17 22:37
Ty naprawdę jesteś debilem. Wy zboczeńcy macie do tego stopnia zlasowane mózgi, że wam się śniadanie, obiad, kolacja, garnitur, sukienka, masło, chleb, sól ..., cokolwiek z seksem kojarzy. No przecież to jest chore. Ta wasza organizacja LGBT + powinna zmienić nazwę na LGBT +∞. Zakres dewiacji, którym się oddajecie nie ma końca. Wy jesteście nałogowcami zwyrodniałego sexu. Wy jesteście wynaturzonymi sexoholikami. Nie mogę strawić waszego błaznowania na tym portalu. Jesteście obrazą rozumu i dobrego smaku.
Kocio2020.10.18 1:04
Piszesz o biskupie i KK? Wszystko pasuje.
Katolik2020.10.17 21:57
Biskup jest wyleczony ze swojej seksualności prawdopodobnie wykastrowany
Anonim2020.10.17 22:43
Ty masz mózg wykastrowany.
geje to nie pedofile2020.10.17 21:38
"Potwór z Rygi" ma 27 lat. Urodzony na Łotwie 27-letni Robert M. mieszkał od kilku lat w Holandii. Tam pracował w żłobku. Mężczyzna był opiekunem w grupie maluszków. Wykorzystywał nieświadome niczego dzieciaczki. W sumie zgwałcił i molestował co najmniej 67 dzieci. W tym kilkutygodniowe i kilkumiesięczne niemowlaki! Mężczyzna robił dzieciom zdjęcia i kręcił z nimi wideo - pisze sfora.pl. Te filmy wrzucał do sieci. Głównie to tzw. sieci tor, gdzie nie można go było wyśledzić. Próbował też zarabiać pieniądze na swoim zboczeniu i sprzedawać pedofilskie treści innym zwyrodnialcom. Wpadł przez sieć. Został zatrzymany dzięki informacjom przekazanym Holendrom przez amerykańską policję, która prowadziła akcję przeciwko pedofilom. W jego domu znaleziono dowody gwałtów na dzieciach - jego zdjęci i filmy z ofiarami. Udowodniono mu molestowanie 67 dzieci, ale sam wyznał, że było ich więcej. Nie wszytkie dzieci filmował. Sąd skazał go na 18 lat więzienia i przymusowe leczenie psychiatryczne po odsiedzeniu wyroku. W praktyce może to oznaczać, że nigdy nie wyjdzie na wolność. Robert M. jest homoseksualistą. Jego partner też został skazany na 6 lat więzienia. Nie molestował dzieci, ale wiedział o pedofilskich zachowaniach i czynach swojego kochanka, a mimo to nie powiadomił o nich policj
aktywiści lgbt to nigdy pedofile2020.10.17 21:39
Ośmiu członków grupy mieszkających w Szkocji zostało właśnie skazanych przez sąd w Edynburgu. Jest wśród nich James Rennie, jeden z najbardziej znanych szkockich homoseksualistów. Dostał dożywocie, ale może wyjść na wolność po 13 latach. Był szefem finansowanej przez państwo organizacji LGBT Youth Scotland, która doradzała nastolatkom odkrywającym u siebie skłonności homoseksualne. Rennie, któremu rząd płacił 40 tysięcy funtów (około 200 tysięcy złotych) rocznie, był zwolennikiem wprowadzenia do szkockich szkół lekcji o homoseksualizmie. Domagał się też umożliwienia homoseksualistom adoptowania dzieci. Jak pisze dziennik „Daily Mail”, często odwiedzał szkocki parlament, zapraszano go też do siedziby brytyjskiego premiera na Downing Street w Londynie i na przyjęcia urządzane przez członków rodziny królewskiej. Ten znany aktywista gejowski został skazany za molestowanie synka swoich przyjaciół, którzy zostawiali dziecko pod jego opieką. Proceder miał miejsce niemal od urodzenia chłopca do momentu, gdy skończył cztery lata. Podczas molestowania Rennie robił zdjęcia i nakręcał filmy, które przekazywał innym członkom pedofilskiej siatki. Pozwalał im również słuchać przez telefon, jak gwałci niemowlę.
aktywiści lgbt to mili fajni ludzie2020.10.17 21:40
Dziennikarze „Svenska Dagbladet” dokonali prowokacji mającej ukazać kulisy działania jednego z forum LGBT. Okazało się, że 14-letniemu fikcyjnemu homoseksualiście oferty spotkania złożyło 100 mężczyzn, wśród nich znalazł się szef fundacji Stockholm Pride, która jest organizatorem parady równości w Sztokholmie. Dziennikarze stworzyli na jednym z forów LGBT fikcyjną postać – 14 letniego Davida, który pisał o odkrytych u siebie homoseksualnych skłonnościach. Krótko po tym zaczął otrzymywać pierwsze propozycje od mężczyzn. W sumie wpłynęło ich ponad 100. Według dziennikarzy jeden z mężczyzn obiecał Davidowi, że „wszystkiego go nauczy” oraz proponował mu zbliżenie w perwersyjnej formie. Zadawał intymne pytania i mówił, że chciałby "dominować w łóżku". Poprosił 14-latka o wysłanie zdjęć i filmów obrazujących jego ciało. Według dziennikarzy, tym mężczyzną był organizator sztokholmskich parad równości. „Stockholm Pride” odcięła od doniesień twierdząc, że nie mają pojęcia kim jest omawiana postać. Innym z mężczyzn, który wysyłał propozycje pod adres fikcyjnego Davida, miał być wysoko postawiony urzędnik z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przedstawiciel resortu odmówił jednak komentarza w sprawie.
ZAMIAST TEGO PI,ERDOLENIA2020.10.18 15:27
NAPISZ O SZALONYCH WYCZYNACH KS GILA I JEGO BISKUPA JAKICH DOPUSZCZALI SIE OBAJ WOBEC DZIECI NA DOMINIKANIE. TYLKO PISZ PRAWDE BEZ BAJEK BO PRAWDA WAS WYZWOLI
tb2020.10.17 21:48
Całe LGBT jest bandą potencjalnie niebezpiecznych seksoholików. Obiekt rozładowania napięcia seksualnego jest zboczeńcowi obojętny. Byle otwór, dziura, lub bolec. Zamiast się leczyć żądają praw dla swobody wynaturzenia. Kary godne, ... lecz politycznie poprawne.
Paweł2020.10.17 21:35
"Przecież w ciele ludzkim są organy, które naturalnie zostały przyporządkowane pewnym funkcjom. Inne organy są w ciele kobiety, inne w ciele mężczyzny. Spełniają one ważną fizjologicznie funkcję. Ten podział płciowy przejawia się w całym ludzkim organizmie, widoczny jest nawet w genach, w strukturze DNA. Można powiedzieć, że aż do najmniejszej cząstki ciała, do najmniejszej komórki człowiek jest mężczyzną lub kobietą. " 2% społeczeństwa to osoby interpłciowe, głównie chodzi o zaburzenia chromosomalne 47,XXY, 45,X czy mozaiki chromosomalne. Zdecydowana większość z nich jednoznacznie identyfikuje się z jedną z młci, bo różnice w budowie anatomicznej nie są znaczące (ale np. są bezpłodne). Ale to nadal 2% społeczeństwa. Ta koncepcja podziału na kobietę lub mężczyznę do najmniejszej komórki ciała i najmniejszej cząsteczki DNA coś się sypie...
Janusz2020.10.17 21:55
Przecież oni tego nie zrozumieją
Cierpliwy2020.10.17 23:21
Czy rozkład naturalny coś Ci mówi? A linie papilarne są powtarzalne osobniczo?
Janusz2020.10.18 20:36
czy może ci chodzi o rozkład normalny Gauss'a, czy rozkład naturalny w sensie rozpadu i procesów gnicia?
Anonim2020.10.18 16:08
XXY to nie jest żadna "osoba interpłciowa" tylko na 99,9% osoba identyfikująca się i czująca jako mężczyzna, o słabszych cechach płciowych. Występuje w przypadku 0,2% noworodków płci męskiej. Wszystkie inne mutacje są wielokrotnie rzadziej spotykane, 2% nie ma nawet przypadków wrodzonego homoseksualizmu (0,5%)
Anonim2020.10.17 21:35
Durny zakompleksiony aseksualny klecha
Anonim2020.10.17 21:39
... wydał opinię kretyn
Janusz2020.10.17 21:58
Posłuchaj Anonim. Anonim znaczy dla zwykłych ludzi donosiciel, tak się podpisuje donosy
485DBB5842020.10.18 0:33
Namierzę cię Anonim. Używaj lepiej dobrego VPN.
Prawda2020.10.18 12:39
Do pięt nie dorastasz Biskupowi cymbale
Krzyś2020.10.17 21:33
Coraz gorzej na tym świecie. Ostatnio oszuści okradli naszego proboszcza metodą "na wnuczka".
rebeliant2020.10.17 21:30
Mam problem teologiczny. Jak to jest: to Szatan spadł z Niebios i został potępiony, czy może to Bóg się nawrócił w piekle i wyszedł na niebiosa ?
Oga2020.10.17 21:22
Nie ma to jak faceci w sukienkach, wielcy teoretycy rodziny, pożycia i prokreacji, którzy żadnej rodziny zakładać nie mogą, pożycie maja zakazane, a prokreowanie wzbronione, ale najwybitniej wiedzą, jak wolno, a jak nie wolno się bzykać. Traktują to hobbystycznie czy to obsesja?
bz2020.10.17 21:29
Tak się składa, że narkomanów nie leczą narkomani, lecz specjaliści od detoksykacji i psycholodzy. Czy to dla ciebie zrozumiałe nie pojętna Olgo? Dobrze biskup Schneider sugeruje, że lewactwo ma poważne problemy z logiką.
bz2020.10.17 21:18
Jakże trudno niektórym włączyć myślenie. Niestety, logika nie jest domeną lewaków.
Janusz2020.10.17 22:03
A domena prawaków (zwłaszcza tych z KK), jest deprawowanie i wykorzystywanie nieletnich. Skąd się to bierze, to się ma nijak do wyżej wyłuszczonych mądrości biskupa
Beno2020.10.17 21:04
Dzięki i brawo biskupie Schneider. Super argumentacja.
Jerzy2020.10.17 20:57
On powinien podziekowac za te patologie swemu Bostwu.
Beno2020.10.17 21:03
Dzięki i brawo biskupie Schneider. Super argumentacja.
TO PRAWDA2020.10.17 20:49
DLATEGO KK TO PATOLOGICZNA ORGANIZACJA. I TO JEST FAKT.
abcd2020.10.17 20:47
Homoseksualizm jest zupełnie inny niż heteroseksualizm. Heteroseksualizm opisuje sposób w jaki wszystkie istoty ludzkie są zaprojektowane – do funkcjonowania jako kompatybilni partnerzy przeciwnych płci. Homoseksualizm mógłby być uważany za równoważny jedynie wtedy, gdyby był umocowany w podobnym fizjologicznym projekcie. Nawet gdy osoba angażuje się w czyny homoseksualne, to w niezmienny i właściwy sobie sposób pozostaje ona osobą heteroseksualną, bowiem nadal może płodzić lub rodzić dzieci w zgodzie z tym pierwotnym projektem. Orientacja seksualna jest tylko modelem teoretycznym, który pozwala udawać, że seksualność jest subiektywnym stanem umysłu, a nie obiektywną rzeczywistością fizyczną. Dlatego małżeństwo jest zamknięte i niedostępne dla homoseksualistów. Jest to instytucja przeznaczona do ochrony i wzmacniania rodziny, która jest podstawowym elementem prokreacyjnego i heteroseksualnego projektu, w którym wszyscy uczestniczymy. (Scott Lively, Redeeming the Rainbow) https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Je%C5%9Bli_kochasz_swoje_dzieci,_protestuj_przeciwko_homopropagandzie
Janusz2020.10.17 22:07
Wydaje mi się że w tej dziedzinie to ty nie masz żadnych doświadczeń. Przypominam że do skutecznej prokreacji oraz wychowania potomstwa zgodnie z zasadami przyzwoitości, miłości i poszanowania praw społeczności cywilizowanych ludzi nie potrzeba sakramentu małżeństwa.
abcd2020.10.17 20:42
Jeśli kochasz swoje dzieci, protestuj przeciwko homopropagandzie. P e d e r a ś c i i lesbijki dzieci nie mają, zatem muszą sięgnąć po TWOJE dziecko. Czy zrówność TOBIE też odebrała rozum? Jeśli kochasz swoje dzieci, powiedz NIE homopropagandzie. Czytaj więcej na "henryk dabrowski pl" https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Je%C5%9Bli_kochasz_swoje_dzieci,_protestuj_przeciwko_homopropagandzie
Dziennikarz TVN2020.10.17 20:40
A my w tv uważamy pedałków za zdrowych. Nawet tych co jedzą kał i się podniecają uważamy za ok. Kłamiemy każdego dnia bo za to nam płacą z USA.
ZERRO2020.10.17 20:39
Patologią jest tuszowanie przestępstw księży pedofilów w Kościele przez biskupów.
Po 11 ...2020.10.17 20:39
Homoseksualizm istnieje od zawsze, od tysięcy lat, wszędzie, w każdym zakątku świata, niezależnie od kar śmierci potępienia, represji itd, itp. W porównaniu z tą powszechnością katolicyzm to popierdułka. Jeden z setek, tysięcy mitów, religii. I co tu jest patologią? Odjazdem od normalności, powszechności? Precz z żydowskim, katolickim zboczeniem. Precz z katolickimi patologiami. Prawda i Dobro nas wyzwolą!!!
Beno2020.10.17 21:01
Coś się tak przyczepił katolicyzmu? Wiele innych religii chrześcijańskich, a także niechrześcijańskich, a nawet ateistów ma takie same poglądy jak biskup Schneider. I nie chodzi o to. że homoseksualizm istnieje, ale że to coś nienormalnego i z tego co jest nienormalne chce się zrobić normalność. To jest problem niezależnie od światopoglądu i wyznawanej religii. To, że coś jest czarne, a paru głupców uzna, że białe, to nie znaczy, że czarne jest białe, bo w ten sposób wszystko można zanegować, każdą oczywistą prawdę.
Anonim2020.10.17 21:02
owoce pedalstwa od zawsze widać po duchowieństwie, więźniach, artystach - wielkiej tęczowej trójcy przenajświętszej... musze przyznać że w tuszowaniu pedofilii konkretnych jednostek biskupi mogli by się od ciebie uczyć
Anonim2020.10.17 21:24
Ile razy trzeba ci powtarzać, że jesteś kompletnym idiotą. Przecież ty d*py szympansa nie odróżniasz od swojego partnera.
koło2020.10.17 20:32
a to, że nosisz okulary też stanowi patologię
Beno2020.10.17 21:25
A czy słyszałeś gdzieś, że okularnicy walczą o jakieś swoje prawa? Nie walczą, bo nie są ideologią jak LGBT i są o wiele mądrzejsi od tych z LGBT i do tego normalni.
Anonim2020.10.17 20:21
Homofobią jest mówienie o pedofilii w kościele.
B522020.10.17 20:14
ideologa marksistowska ma wiele twarzy to tylko jedna walka z kapitalizmem trwa cały czas na każdym gruncie nawet weszli na front ekologiczny zielony ład tylko jest mały problem a mianowicie jak komuniści dochodzą do władzy to tępią tak samo przyrodę jak i zboczeńców
Anonim2020.10.17 20:00
czekam jak ludzie lgbt co nie są ideologią przeproszą za swoich pedofilów w kościele .. kk to gejowska mafia
TwojaStara2020.10.17 20:07
Cieciu, LGBT to nie są pedofile. Wbij to sobie do tego pustego łba!
Anonim2020.10.17 20:13
nie geje tylko krasnoludki ruchają chłopców na zakrystiach.. a w badaniach wśród skazanych za pedofilię krasnoludki deklarują się jako geje i bigeje
idiota2020.10.17 20:17
Kościół to oaza heteryków dlatego jest tam tyle pedofilów. Gejów w kościele nikt nie widział ani o nich nie słyszał.
Ronia2020.10.18 2:45
LGBT i reszta tej swołoczy to min.pedofile
Jerzy2020.10.17 21:11
Za pedofilow w kosciele powinni przepraszac ci, ktorzy ich dopuscili do swiecen, czyli biskupi i inni przelozeni. Pozwolili im przyjac swiecenia, bo sa dla pedofilow bardzo tolerancyjni, czego nie mozna powiedziec o homoseksualistach, chociaz wiekszosc biskupow, przynajmniej w USA, to ukryci geje. Oni sa wprawdzie ukryci przed pospolstwem, ale ich najblizsze otoczenie dobrze wie o ich orientacji.
kac nie jest od wódki2020.10.17 21:47
dziwnym trafem pedofile sa głównie tam gdzie są geje.......
Jerzy2020.10.18 15:24
Nie, mylisz sie. Najwiecej pedofilow jest w heteroseksualnych katolickich i czesto na zewnatrz przykladnych rodzinach.
TwojaStara2020.10.17 19:59
Patologia to KK, syndykat zbrodni, który gnębi świat od prawie 2tyś lat. Samozwańczy pośrednicy Boga, zwyrodniałe plemię eunuchów moralnych i gwałcicieli dzieci!
Albert2020.10.17 19:56
Ciekawe, że o patologii krytycznie wypowiada się dorosły facet chodzący całe życie w sukience.
Niemal cała męska Azja, Afryka chodzi w takich2020.10.17 20:10
czy innych sukienkach, a dzieci maja aż do bòlu głowy. A u ciebie jak z potomstwem? Ani widu ani słychu ... “Potomstwo” skończyło “podróż” w dûpie.
TwojaStara2020.10.17 20:14
Cieciu, co Ty masz taką obsesje na punkcie dzieci? Dla ciebie szczyt marzeń to napyerdolić bachorów pod sam sufit, słuchać ich skowytu i w wąchać zasrane pieluchy? Brzydzę się tobą dzieciorobie!
Cieć2020.10.17 20:58
I całe szczęście, mam sporo rodzeństwa i mam powyżej średniej dzieci. Nie, nie biorę grosza z 500 plus. Moje zarobki wystarczają. A święta w tak dużym gronie rodziny, BEZCENNE! Wszyscy zdrowi bez patologii, dziękuje. P.S. Fascynuje mnie twój "język i kultura wypowiedzi". Samotność jest straszna.
Albert2020.10.18 8:29
Nie interesują mnie twoje analne fiksacje. A co do sukienek w Afryce i w Azji, to widać, że te kontynenty znasz tylko z telewizji.
Torchwood2020.10.17 19:54
Wypowiedzi tego gościa jednoznacznie pokazują, że patologią to jest katolicyzm.
Z katolikiem zajdzie kobieta w ciaże2020.10.17 20:03
i będzie potomstwo. Katoliczka zajdzie w ciaże z ateista i będzie potomstwo, itd. Natomiast Biedroń nie zajdzie w ciaże z mężem a Margot z np. toba-podobnie. Więc kto albo co tu jest patologia? Nawet mòj pies ma na to prawidłowa odpowiedź.
Tak2020.12.1 13:06
tak