Do zakonów wkracza dziś "katolicyzm kulturowy", który redukuje zasady życia zakonnego do subiektywnych odczuć, wskazał bp Mirosław Milewski. To skutkuje zeświecczeniem wspólnot. "Klasztory często wieją pustką duchową i nie ma w nich Ducha Bożego. Tak dzieje się już na Zachodzie i te prądy docierają do polskich wspólnot zakonnych" - powiedział biskup w przesłaniu skierowanym do sióstr zakonych.

 

Jak wskazał, życie zakonne ma mieć "charakter radykalny". " Źródłem zakonnego radykalizmu jest naśladowanie Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego" - zauważył.

"We wspólnotach zakonnych obserwuje się konflikty, utratę poczucia misji czy poczucie bezsensu. Widzi się swego rodzaju „znużenie” duchowe i charyzmatyczne. Zamiast koncentrować się na wypełnianiu charyzmatu, członkowie zakonów wybierają różne formy aktywności, które nijak nie wynikają z charyzmatu zakonnego. Również w zakonach pojawiają się indywidualiści, którzy lekceważą konieczność bycia we wspólnocie, co powinno być zakonną rzeczywistością. Również w zakonach wielu żyje tak, jakby traciło z oczu Boga" - konstatował hierarcha.

Zauważył też, że widać ożywienie w tych wspólnotach, które wracają do korzeni i wiodą życie bardziej zgodne z duchem założycielskim.

"Wracajcie do korzeni powołania, do pierwotnej miłości. Obudźcie w sobie początkowego ducha, dążcie do osobistego spotkania z Chrystusem i każdego dnia pamiętajcie o konsekracji. Troszczcie się o zachowywanie własnej, głębokiej tożsamości zakonnej. Zachowujcie konieczną równowagę między pracą a modlitwą. I pamiętajcie Komu i co przyrzekałyście Waszym powołaniem jest Bóg, który jest Miłością. Ta Miłość pod postacią Dzieciątka rodzi się już za kilka dni. Waszym zadaniem jest tę Miłość przybliżać innym: słowem czynem, wypełnianiem charyzmatu" - wezwał bp Milewski.

Hierarcha przypomniał, że życie zakonne ma wielką wartość i przynosi radość także wówczas, gdy nacechowane jest trudnościami. "Drogi życia wewnętrznego są nieraz drogami duchowej ciemności i zewnętrznych cierpień" - stwierdził.

bsw/KAI, fronda.pl