''Boże, błogosław Polsce!''. Orędzie prezydenta Dudy - cały tekst - zdjęcie
06.08.20, 11:22fot. sejm.gov.pl

''Boże, błogosław Polsce!''. Orędzie prezydenta Dudy - cały tekst

59

Po zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym prezydent Andrzej Duda wygłosił swoje orędzie, w którym na wstępie podziękował wszystkim swoim kontrkandydatom za ich wkład w angażowanie Polaków w rozwój demokracji w Polsce. Mówił o współpracy międzynarodowej i bezpieczeństwie Polski, współpracą gospodarczą i militarną ze Stanami Zjednoczonymi oraz o konieczności solidarności w naszym kraju.

Prezydent powiedział także:

- Polska to kraj wspaniałych ludzi. Gościnny, otwarty, piękny. Ze wspaniałą historią, z której jesteśmy dumni. Prawdy o Polsce i Polakach będziemy bronić. To nasz obowiązek, obowiązek prezydenta RP. Wszyscy obywatele RP są sobie równi, nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych ze względu na zarobki, wykształcenie, poglądy czy wyznanie religijne. Polakiem jest każda osoba lojalna wobec RP i współobywateli. Każdy, kto ma Polskę w sercu

Swoje przemówienie zakończył słowami:

- Wierzę w Polskę. Jesteśmy dumnym i wspaniałym narodem. Wierzę w Polaków, wierzę, że poradzimy sobie z wyzwaniami. Wierzę też w Boga, ale wiem, że nie każdy musi w niego wierzyć, aby szanować uniwersalne wartości i tradycje, z których wyrosła Polska. Polska znalazła się w Europie przyjmując chrzest. Jesteśmy częścią Europy od 1054 lat. Nie zapominamy o tym. Wierzę w dobrą przyszłość naszej Ojczyzny. Wychodzimy ku niej naprzeciw z radością i nadzieją. Wierzę, że wykorzystamy największą od ponad 200 lat szansę naszego narodu jaką daje posiadanie suwerennej, demokratycznej i bezpiecznej Rzeczypospolitej, to nasze wielkie zadanie na przyszłość. Boże, błogosław Polsce!


Poniżej pełen tekst orędzia Prezydenta Andrzeja Dudy:

 

Bardzo Wszystkim Państwu Dziękuję.

Drodzy Rodacy,

Wielce Szanowna Pani Marszałek Sejmu,

Wielce Szanowny Panie Marszałku Senatu,

Wielce Szanowny Panie Prezesie Rady Ministrów,

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu,

Szanowni Państwo Wiceprezesi Rady Ministrów i Ministrowie Rządu,

Szanowni Państwo byli Marszałkowie Sejmu i Senatu oraz byli Premierzy,

Szanowna Pani Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

Szanowna Pani Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego,

Szanowny Panie Prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Wysokie Zgromadzenie Narodowe – Szanowne Panie i Szanowni Panowie Posłowie

i Senatorowie,

Szanowni Państwo Deputowani do Parlamentu Europejskiego,

Szanowni Państwo Prezesi i Przewodniczący Centralnych Organów Administracji Państwowej,

Szefowie i Przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP oraz Sejmu i Senatu,

Szanowni Panowie Generałowie, Oficerowie, Przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji i innych służb mundurowych,

Eminencje, Ekscelencje, Czcigodni Przedstawiciele Kościołów i Związków Wyznaniowych w Polsce,

Ekscelencje Panie i Panowie Ambasadorowie i Członkowie Korpusu Dyplomatycznego,

Szanowni Przedstawiciele Władz Administracji Państwowej i Samorządowej,

Dostojni Goście – Wszyscy Czcigodni Uczestnicy Zgromadzenia Narodowego,

Szanowni Państwo,

 

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Nasi wielcy przodkowie zapisali te niezwykle ważne słowa w Konstytucji 3 Maja. Jakże aktualne okazały się one w ciągu ostatnich dni, tygodni i dzisiaj!

Władza pochodzi z woli narodu – i naród wyraził swoją wolę w wyborach. To Polacy mają prawo zadecydować, kto ma być ich prezydentem – głową państwa. I zadecydowali.

W wyborach wzięło udział ponad 20 milionów wyborców. To wielka sprawa. Wielkie zwycięstwo polskiej demokracji. Frekwencja, która osiągnęła prawie 70 proc.

Na mnie zagłosowało blisko 10,5 miliona osób. To przede wszystkim wielkie zobowiązanie, które przyjmuję z ogromną pokorą. Ale to także wielki zaszczyt i siła, bo to najwięcej głosów oddanych w wyborach od prawie 30 lat. Moi rodacy pozytywnie ocenili pięć lat mojej prezydentury. I udzielili mi silnego, demokratycznego mandatu na kolejną kadencję!

Chciałbym jeszcze raz z całego serca podziękować wszystkim Polkom i Polakom, którzy wzięli udział w wyborach. Wszystkim. I tym którzy, oddali swój głos na mnie, i tym, którzy zagłosowali na moich kontrkandydatów. Dziękuję Państwu z całego serca za ten piękny akt wyborczy.

To były trudne wybory. Takich nigdy jeszcze w Polsce nie było: pandemia, ograniczenia, zawieszenie kampanii, zmiana kandydatów, przesunięcie terminu... Ale najważniejsze, że udało się je przeprowadzić w sposób w pełni demokratyczny, sprawiedliwy i bardzo sprawny. Że Polacy mogli skorzystać ze swojego prawa do głosowania!

Składam wielkie podziękowanie wszystkim zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie całego procesu wyborczego. To dzięki Państwa ciężkiej pracy te wybory odbyły się według najlepszych światowych standardów. Drodzy Państwo, raz jeszcze z całego serca dziękuję, przede wszystkim Państwowej Komisji Wyborczej.

Dziś demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek. Obywatele wiedzą, że od ich głosów zależą najważniejsze sprawy państwa. Przyszłość Polski. Miliony Polaków, którzy wcześniej w to nie wierzyli – i nie głosowali – teraz zagłosowały. W całym kraju. W dużych, średnich i małych miastach, a także na wsi. I to jest wielka rzecz! To jest ogromny sukces nas wszystkich.

Dlatego zaprosiłem wszystkich moich kontrkandydatów w tych wyborach na dzisiejszą uroczystość. Po to, żeby im z tego miejsca powiedzieć: ten szeroki udział Polaków w wyborach to także efekt Waszej pracy, Państwa pracy, Waszego zaangażowania. Dziękuję również i za to z całego serca.

Przecież to był zawsze nasz cel. Nas, polskich demokratów. Żeby ten mandat wyborczy był silny. Żeby frekwencja była jak najwyższa. I tak dzisiaj jest. Dziękuję z całego serca.

Jednocześnie chyba warto zastanowić się nad faktem, że 5 lat temu zagłosowało o ponad 4 miliony Polaków mniej. A przed rokiem 2015 bywało często jeszcze gorzej. Dlaczego? Musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie – bo to dla dalszego umocnienia demokracji ma znaczenie kluczowe.

Mam nadzieję, że udział Polaków w kolejnych wyborach będzie jeszcze większy. To jest zadanie dla nas wszystkich: żebyśmy za 5 lat mieli frekwencję ponad 70-procentową albo jeszcze wyższą! Wielkie zadanie na przyszłość.

Szanowni Państwo,

Chcę być prezydentem polskich spraw. Spraw ważnych dla wszystkich Polaków. Tak dla moich wyborców, jak i dla tych, którzy poparli innych kandydatów – moich konkurentów.

Jestem otwarty na współpracę i do tej współpracy zachęcam. Drzwi Pałacu Prezydenckiego były przez ostatnie 5 lat otwarte i zawsze będą otwarte dla różnych środowisk, dla przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych.

Koalicja Polskich Spraw, o której mówiłem, jest potrzebna. Są zagadnienia i problemy, które – mimo istniejących różnic – łączą. Powinniśmy budować wokół nich jak najszersze porozumienie. Będę konsekwentnie działał w tym kierunku.

Politycy powinni dać w tym względzie dobry przykład. Mówiłem o tym z tej mównicy podczas pierwszego, inauguracyjnego posiedzenia Sejmu. Spór polityczny, naturalny w każdym ustroju demokratycznym, nie zniknie, bo jest częścią demokracji. Ale można wiele zrobić, aby obniżyć jego temperaturę. Dziś potrzeba nam wszystkim więcej życzliwości, więcej uśmiechu, a przede wszystkim wzajemnego szacunku. Niezwykle ważne jest, by nawet po największych sporach, niezależnie od różnic poglądów, zawsze potrafić podać oponentowi rękę. Tu, w Sejmie, w miejscach pracy, w gronie rodzinnym, w domu.

Dlatego właśnie w wieczór wyborczy po II turze zaprosiłem do Pałacu Prezydenckiego Pana Przewodniczącego Rafała Trzaskowskiego. Żeby mu podać rękę i podziękować za wyborczą rywalizację. Żeby pokazać całemu społeczeństwu, że zakończyła się kampania, nawet jeżeli była ostra. Chciałem, żeby to był nowy zwyczaj w polskiej polityce. I mam nadzieję, że będzie, że mój następca także swojego konkurenta do Pałacu Prezydenckiego zaprosi i podadzą sobie ręce. Tak jak powinni to robić Polacy.

Bardzo liczę na dobrą współpracę – z każdym. Ale oczywiście ta wola współpracy musi być także i po drugiej stronie. Ufam, że się ona pojawi. Moja dłoń pozostaje zawsze wyciągnięta – na znak szacunku i gotowości do współdziałania.

Pokazaliśmy w ostatnich dniach, że to współdziałanie jest możliwe. Udało się nam wspólnie – przedstawicielom wszystkich sejmowych stronnictw politycznych – oddać hołd ojcom naszej niepodległości. W ten sposób uczciliśmy razem wyjątkową rocznicę: 100-lecie powołania Rządu Obrony Narodowej z premierem Wincentym Witosem na czele. Rządu, który bronił Polski przed bolszewicką nawałą. Ale też rządu, który odbudowywał kraj już po tym, jak udało się zażegnać to śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie zawisło nad Polską. Był to rząd wyjątkowy, bo składał się z przedstawicieli bardzo różnych ówczesnych stronnictw politycznych, od prawicy po lewicę. To ważny i dobry przykład dbałości o polskie sprawy.

Przed nami obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Naszego wielkiego narodowego triumfu. Zwycięstwa, które Polskę, Europę i świat uratowało przed zbrodniczą tyranią. Przeżyjmy te wyjątkowe dni wspólnie, w poczuciu narodowej jedności i dumy z Polski. Niech postawa ojców naszej niepodległości i obrońców odrodzonej Rzeczypospolitej będzie dla nas drogowskazem. To jedna z tych spraw, co od których wszyscy powinniśmy wznieść się ponad wszelkie podziały polityczne i partyjne interesy!

Tak właśnie rozumował i działał mój mistrz – Prezydent Rzeczypospolitej Profesor Lech Kaczyński. Szukał w polityce wspólnych mianowników, wspólnych spraw. To on był twórcą obozu politycznego, z którego się wywodzę. Bez niego nie byłoby mojej prezydentury. Nie byłoby też rządów Zjednoczonej Prawicy.

Dziś z woli moich rodaków, narodu polskiego, po raz kolejny obejmuję urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Polacy mnie znają i wiedzą jakie wyznaję wartości. Nie udawałem w kampanii wyborczej kogoś innego niż jestem. I zapewniam, że tak zostanie. Dotrzymam swoich zobowiązań, bo konsekwentnie trwam przy moich ideałach.

Przez najbliższe pięć lat będę realizował mój program. Najważniejsze dla mnie są polskie sprawy. Czyli te, które dotyczą nas wszystkich, całego narodu. Tak jak obiecywałem, będę prezydentem polskich spraw. To nie było jedynie hasło wyborcze. To przewodnia myśl mojej prezydentury. Tak rozumiem sens sprawowania tego urzędu.

Ta idea wypełnia się autentyczną treścią poprzez spotkania z ludźmi w całej Polsce. Podczas rozmów o problemach, nadziejach i oczekiwaniach. Takie było ostatnie pięć lat, kiedy przemierzałem całą Polskę. I taka będzie też kolejna kadencja. Blisko ludzi i blisko tego, co dla moich rodaków i dla mnie ważne.

Te sprawy kluczowe to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność.

To właśnie te pięć polskich spraw symbolizuje Polskę, która potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością! Bo te dwie wartości nie wykluczają się, lecz wzajemnie uzupełniają. Taka jest właśnie Polska moich marzeń – ambitna, rozwijająca się w szybkim tempie, innowacyjna, ale pamiętająca o swoich korzeniach, o swojej historii, tożsamości i tradycji.

A więc po pierwsze: rodzina.

Rodzina jako fundament, bo tworzy i kształtuje społeczeństwo, gospodarkę, kulturę. Rodzina to nasze największe dobro. Musimy czynić wszystko, aby rodzinę chronić i dbać o warunki dla jej rozwoju. Dlatego podpisałem Kartę Rodziny oraz zobowiązałem się do utrzymania wszystkich programów społecznych, które zostały wprowadzone podczas mojej prezydentury – a także do ich rozwijania.

Nasz wielki rodak Święty Jan Paweł II apelował wielokrotnie – także do polityków – abyśmy otoczyli rodzinę szczególną ochroną. Tak w wymiarze prawnym, jak i ekonomicznym. Mówił: „rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek”.

Po drugie: bezpieczeństwo.

To oczywiście sprawa dla nas wszystkich, dla Polaków bardzo ważna. Bezpieczeństwo trzeba pojmować szeroko. To nie tylko wojsko czy policja. Ale też bezpieczeństwo energetyczne, zdrowotne czy żywnościowe. Składam jeszcze raz wielkie wyrazy szacunku i podziękowania polskim rolnikom, że to bezpieczeństwo żywnościowe nam zapewniają, co sprawdziliśmy zwłaszcza kiedy rozpoczynała się pandemia koronawirusa. Dziś bezpieczeństwo żywnościowe jest właśnie dzięki ich trudowi. Dziękuję za to z całego serca. I jeszcze raz z tego miejsca powtórzę, że polska wieś, polskie rolnictwo wymaga wszechstronnej opieki ze strony państwa. Zobowiązuję się, że przez następne 5 lat jako Prezydenta RP będę tę opiekę polskiemu rolnictwu zapewniał.

Każdy obywatel naszego państwa ma prawo czuć się bezpiecznie – a obowiązkiem władz jest mu to zapewnić.

Dziś Polska jest krajem bezpiecznym. O dobrej i stabilnej pozycji na arenie międzynarodowej – w Europie i na świecie. Aby to bezpieczeństwo umacniać, musimy kontynuować proces modernizacji służb mundurowych. Musimy nadal modernizować i rozwijać nasze Siły Zbrojne oraz nasze zdolności kooperacyjne z obecnymi na naszym terytorium siłami sojuszniczymi, w szczególności z armią amerykańską. Musimy działać na rzecz umocnienia więzi euroatlantyckich i Sojuszu Północnoatlantyckiego. To ważne zadanie na przyszłość, które – mam nadzieję – zawsze będzie trwało.

Nasze bezpieczeństwo energetyczne umacnia rozbudowa międzynarodowej i krajowej infrastruktury zapewniającej dostawy gazu ziemnego. To budowa gazociągu z szelfu norweskiego poprzez Danię i Baltic Pipe do Polski. To rozbudowa gazoportu w Świnoujściu i planowana budowa gazoportu pływającego, który stanie w Gdańsku.

Bezpieczeństwo zdrowotne zapewni tylko odpowiednio zorganizowana i dofinansowana, nowoczesna służba zdrowia, odpowiadająca nie tylko na aktualne potrzeby, ale też przygotowana do odpowiedzi na przyszłe wyzwania. Stąd między innymi potrzeba pełnego wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej, Funduszu Medycznego i stworzenia systemu ochrony zdrowia seniorów poprzez Centra 75+. To są ważne zadania na najbliższe lata. Wierzę w to, że wspólnie, razem z wysokim Zgromadzeniem Narodowym to zrealizujemy.

Szczególna okazja do działań na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju i naszego kontynentu pojawi się w roku 2022, kiedy Polska obejmie prezydencję w OBWE, czyli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Będzie to sposobność, aby szerzej promować ideę, za którą konsekwentnie opowiadamy się na arenie międzynarodowej. Ta idea to pokój poprzez prawo. Mówiliśmy o tym na forum ONZ i Rady Bezpieczeństwa w ostatnich latach. Albo, inaczej mówiąc, siła prawa, a nie prawo siły. Pokój poprzez prawo międzynarodowe – to ważne zadanie na przyszłość, które nigdy się nie kończy. To ważne zadanie, które ma przywrócić pełną suwerenność i integralność terytorialną także naszemu sąsiadowi – Ukrainie.

Po trzecie: praca.

Chcemy Polski ambitnej! Polski, która rozwija swój potencjał. W której powstają nowe, dobrze płatne miejsca pracy. Polski skutecznie konkurującej gospodarczo z innymi państwami. Polski, która tworzy swoim obywatelom warunki do ekonomicznego i zawodowego rozwoju, do wzrostu ich zamożności. Szczególnie dotyczy to młodego pokolenia. Ono musi mieć szanse na dobrą pracę tu, w kraju, żeby nie wyjeżdżali za granicę, żeby tutaj tworzyli i rozwijali swoje rodziny, żeby tutaj rodziły się polskie dzieci.

Przez wiele lat prawdziwym przekleństwem było w Polsce wysokie bezrobocie. To ono zabijało marzenia, miliony Polaków zmuszało do emigracji zarobkowej. Dziś, w obliczu kryzysu wywołanego pandemią, musimy zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. To nasze ogromnie ważne zadanie, które jest realizowane dzisiaj przez polskie władze, przez rząd, parlament, prezydenta RP. Mam nadzieję, że zrealizujemy je w całości i że przywróci ono Polskę na drogę rozwoju.

Inwestycje.

Kryzys wymusza szybkie i odważne decyzje. Także w odniesieniu do inwestycji. Właśnie inwestycje – w tej dziedzinie państwo musi dawać impuls, państwo musi dawać przykład. Właśnie w czasie kryzysu inwestycje publiczne są najważniejsze. Nie ma i nie będzie rozwoju Polski bez inwestycji. A my musimy wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju na jakiej byliśmy przed pandemią. To jest dzisiaj wyzwanie dziejowe.

Potrzebujemy przedsięwzięć wielkich – takich, jak Centralny Port Komunikacyjny, rozbudowa Gazoportu w Świnoujściu, przekop Mierzei Wiślanej, budowa i rozwój portów morskich, transportu morskiego i przemysłu stoczniowego. Konieczne są inwestycje i nakłady na budowę dróg i linii kolejowych w całej Polsce.

Ale potrzebne są też inwestycje lokalne. W każdej części Polski, w każdym województwie, w każdym powiecie, w każdej gminie. Poprzez Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Modernizacji Szkół, rozbudowę szpitali powiatowych, poprzez dotacje na zbiorniki retencyjne oraz na rozwój zielonej energii, ochronę klimatu, czystej wody i powietrza. Aby nadal podnosić w naszym kraju jakość życia Polska musi się rozwijać. Będę w tym zakresie działał! Będę nad tym czuwał!

Kolejnym obszarem, z którym wiążą się wielkie szanse rozwojowe Polski, są inwestycje w ramach Inicjatywy Trójmorza. Z owoców tej współpracy skorzystamy w przyszłości zarówno my, jak i nasi partnerzy zagraniczni, przede wszystkim w Europie Środkowej, ale przecież nie tylko.

Potrzebujemy sprawnej komunikacji pomiędzy Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Także dla wyrównania poziomu rozwoju ekonomicznego i infrastrukturalnego w ramach Unii Europejskiej. Wesprze nas w tym Fundusz Trójmorza, którego Polska jest współzałożycielem i do którego chcą się przyłączyć światowe potęgi gospodarcze. To pokazuje, jak dzięki międzynarodowej współpracy wzrasta znaczenie naszej części Europy i Polski jako największego i najludniejszego kraju regionu.

Po piąte wreszcie: godność.

Polska to kraj wspaniałych ludzi. Gościnny, otwarty, piękny. Ze wspaniałą historią, z której jesteśmy dumni. Tej prawdy o Polsce i Polakach będziemy zdecydowanie bronić. To nasz obowiązek. To obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej!

Będziemy – wierzę w to głęboko – wszyscy jak jesteśmy na tej Sali też bronić prawdy o tym, że piękno, pomyślność i zamożność naszego kraju jest wspólnym dziełem wszystkich Polaków. Także dlatego, że obywatele Rzeczypospolitej wszyscy są sobie równi! Nie ma różnicy pomiędzy mieszkańcami wielkich miast, małych miasteczek i wsi. Każdy ma swoją i równą godność. Nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych ze względu na zarobki, wykształcenie, poglądy czy wyznanie religijne.

Każdemu należy się szacunek. Polakiem jest każda osoba lojalna wobec Rzeczypospolitej i wobec swoich współobywateli. Każdy, kto ma Polskę w sercu.

Drodzy Rodacy!

Wielce Szanowni Państwo Marszałkowie,

Wysokie Zgromadzenie Narodowe,

Szanowni Państwo,

Wierzę w Polskę. Jesteśmy dumnym i wspaniałym narodem. Wierzę w Polaków! W naszą mądrość i pracowitość, naszą wytrwałość i odwagę. Wierzę, że poradzimy sobie z wyzwaniami, które stawia przed nami obecny czas.

Wierzę też w Boga. Ale jednocześnie wiem, że nie każdy musi w Niego wierzyć, żeby szanować uniwersalne wartości i tradycje, z których wyrosła Polska. Bo szanują i doceniają je zarówno ludzie wiary, jak i osoby niewierzące. Polska znalazła się w Europie przyjmując chrzest w 966 roku. Jesteśmy częścią Europy od 1054 lat. Nie zapominamy o tym!

Wierzę w dobrą przyszłość naszej Ojczyzny. Wychodzimy ku niej naprzeciw z radością i nadzieją – bo już nie jeden raz przekonaliśmy się, że razem, wspólnie i solidarnie potrafimy dokonać rzeczy niezwykłych. Wierzę, że wykorzystamy największą od ponad 200 lat szansę dla naszego narodu, jaką daje posiadanie suwerennej, niepodległej, demokratycznej, a jednocześnie bezpiecznej Rzeczypospolitej. To nasze wielkie zadanie na przyszłość.

Boże, błogosław Polsce!

mp/sejm.gov.pl,prezydent.pl

Komentarze (59):

marek2020.08.7 21:58
duda czuje blusa ladnie mowi prawde bo to co mowi robi
JPII2020.08.7 19:10
„Człowiek w całej prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem „wspólnotowego”, i zarazem „społecznego”, w obrębie własnej rodziny, w obrębie tylu różnych społeczności, środowisk, w obrębie swojego narodu, ten człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnice Wcielenia i Odkupienia.”
Szybka Randka2020.08.7 18:43
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.lexlale.com.pl
JEST DOBRZE OPATRZNOŚĆ CZUWA !2020.08.7 12:19
JEZUS DO św. FAUSTYNY - "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dz. 1732)" Wybór Andrzeja Dudy pokazał ŻE POLACY SĄ WIERNI JEZUSOWI - A TO OZNACZA ŻE POLSKA BĘDZIE WZOREM DLA ŚWIATA - I TEGO DOKONA SAM BÓG ORAZ MATKA BOGA KRÓLOWA POLSKI MARYJA - i żadne złe duchy i opętani ludzie JUŻ W POLSCE NIE WYGRAJĄ !!
PRZEMIJAJCIE ....................... POCZEKAMY ;]2020.08.7 14:31
hihi COVID is helping ;] mariusz w sumie tez!!!! kuzwa ale jest slicznie.. wsyzscy was jada, wasi najbardziej,,, a wy co??????? DUMNI I ZADOWOLENI!!! eh...... bedzie skowyt ;]
Mirosław Wojciechowski2020.08.6 21:26
Pobłogosławi P. Prezydencie. Jak wybudujemy jeszcze z tysiąc nowych Sanktuariów.
Anonim2020.08.7 18:05
Ja bez kozery powiem tysiąc ,dwa tysiące, piećdziesiąt tysięcy !!!!
An.2020.08.8 9:26
A właściwie, co Pan chciał powiedzieć, bo nie rozumiem.
violencja2020.08.6 18:37
A hanuki nadal będzie palił z żydami?
Anonim2020.08.7 18:07
a żone jakom ma, co sie gupio pytosz
antoni.s2020.08.6 17:46
Duda będzie służył kościołowi,pisowi,polsce[kolejność nieprzypadkowa].
Jan-da2020.08.6 16:48
Kryśce kuglarce znowu ktoś nasvał na głowę!
Sursum Corda2020.08.6 16:27
Zwyciężyła Polska - Ojczyzna Polaków! Panie Prezydencie cały Polski Naród jest z Panem - Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy My żyjemy! Tak Nam dopomóż Bóg.
Do łopozycji ciągle NIE dociera, że2020.08.6 15:53
CZWARTY raz z rzędu PRZEGRALI wybory !!!
stan2020.08.6 14:02
Przemówienie piękne, zwięzłe i konkretne i patriotyczne. Polska jest najważniejsza. Tak trzymaj, Panie Prezydencie!
An.2020.08.8 9:28
Przydałoby się więcej konkretów.
ladychapel2020.08.6 13:01
Du(p)a a nie prezydent. Polska Zjednoczona Prawica Rzeczpospolitej podzielila Polske tak, ze historia im tego nie zapomni a o dwoch malych ziemniakach bedzie sie uczylo w szkolach jako o dwoch najwiekszych szkodnikach powojennej Polski. Permanentne szukanie wroga - to dewiza PiSsingu
emka2020.08.6 14:09
czy naprawdę nic nie masz do zarzucenia swojej stronie życia politycznego ?
taro2020.08.6 14:22
ladynapohybel, to cala prawie opozycja sklucila Polakow i znalazla swoja nowa ojczyzne w brukseli, jedyne co stworzyli to lata debilizmu i straconego czasu, ktorego juz nikt z Polakow nie bedzie mogl odrobic. W normalnym kraju wyborcy takich szkodnikow z opozycji powiesiliby na latarniach, u nas niestety dostaja dotacje unijne na walke z Polakami i niszczenie tego pieknego kraju.
As w rękawie Boga2020.08.6 12:46
FRONDA to duma narodowego, polskiego dziennikarstwa. Wreszcie można zrezygnować z szmaterii, żydoonetów itp... WRESZCIE KONIEC. Dodajcie pogodę, biorytm i horoskop i wielu nie będzie musiało wchodzić gdzieś indziej nawet na sekundę!!
Tylko Fronda i Niezalezna2020.08.6 12:47
Racja
NaziBarbi2020.08.6 12:43
Troli lewackich zapraszam na interię. Przypominam, tu jest szlachetny portal narodowo-katolicki. Nie INNY!
Loki2020.08.6 12:50
Czerwony troll - u od Perejry wypad.
robaczek2020.08.6 12:37
JEDNA PARTIA........... JEDNA IDEOLOGIA...............JEDEN WÓDZ (nie Adrian;]) KONTROLA PRZEZ STRACH!!!! ;] ............WRÓG U BRAM.............ZACHOD WRÓG.................ROSJA WRÓG................ INTELIGENT WRÓG................................. .GEJ WRÓG ................EKOLOG WRÓG.................POSTĘP WRÓG...............KTO NIE Z NAMI TEN WROG NARODU.................... tylko PARTIA cie uratuje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cos wam to przypomina? a wiecei gdzie komunisci mieli najwieksze poparcie??? ludu pracujący??? wiecie?? W POWIATACH!!! a kogo najłatwiej przestraszyc i kontrolować?? no ludzi bez szkoły...... TYLE!!! WNIOSKI NIEHC WAM PROBOSZCZ WYCIAGNIE. bo sami pewnie nie potraficie.
An.2020.08.8 9:31
"...nie bój się robaczku, Jakubie..."
ladychapel2020.08.6 12:32
Du(p)a a nie prezydent. PiS podzielil Polske tak, ze historia im tego nie zapomni a o dwoch malych ziemniakach bedzie sie uczylo w szkolach jako o dwoch najwiekszych szkodnikach powojennej Polski.
Anka2020.08.6 13:43
A - "Polska to nienormalność", to kto POwiedział i dlatego pół Polski uważa się za nienormalnych, a drugie pół za normalnych którzy nigdy nie zapomną zaprzaństwa i zwijania Polski temu niemieckiemu agentowi z Gdanska ....
NaziBarbi2020.08.6 12:28
Głupoty pisane przez lewactwo tutaj są nie faux pas. Piszcie swoje głupoty na interii. Tu ich nikt nie czyta.
oj czytasz czytasz ;]2020.08.6 12:43
I BOLI!!!! ;]
NaziBarbi2020.08.6 13:16
Boli jak gówno na obcasiku, które wycieram o lewaka i idę dalej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a jednak boli bardzo ;]2020.08.6 13:51
i wstyd co??? okazalo sie ze PIS=PZPR ;] i trza tera zyc z ta łatką ;] I zagryzc kazdego kto mysli inaczej niz wy!!! ;] śliczny obraz spodelnia polskiego katolika nieudacznika ;]
Kasta Basta2020.08.6 12:17
Dzisiaj sąd wypuscił ksiedza pedofila, który skrzywdził dwie 10 letnie dziewczynki. Skromny wyrok 5 latek okazał sie za duzy dla czarnego pedofila.
Wojtek Polak2020.08.6 12:39
a możesz podać link do zweryfikowania twojego wpisu. czy to kolejne kłamstwo wyssane z brudnego palucha czy z banana?
raczej wielki architekcie...2020.08.6 12:16
Szumowski zakładnikiem lewackoPOwskich izb lekarskich....POdobnie jak PiS lewackiego nauczycielstwa...Koniec Narodu Polskiego! Daje się zastraszyć i ogłupiac w szkołach. https://www.youtube.com/watch?v=Ak_KxVeESUw
Anonim2020.08.6 12:25
Ale PiS ma cohones!!! Zaborcy nie dali rady, Hitlerowcy nie dali rady, Sowieci nie dali rady. Nawet Bolek, "Filipińczyk", Szogun nie dali rady... No a PiS dał radę... Jedź do Berlina tam nie ma PiS-u. No i jest naród.
Pisowiec2020.08.6 12:12
Andrzej Duda na Prymasa!!!!!!! Wiwat!!!!! Niech żyje Pan Prezydent!!!!! Nie żucim ziemi skąd nasz ruuuuud!!!! Nie damy pogrześ mowy!!!!!
stan2020.08.6 13:49
Najpierw naucz się polskiej ortografii. Skąd piszesz?
ignoruj go!2020.08.6 16:36
@"Pisowiec" to POdszywka kozi syn - przebieraniec! celowo ośmiesza, kpi, judzi, bo taka już jego plemienna przypadłość pasożyDnicza.
Piotr Nowak 🖐🏻2020.08.6 17:14
POwska dziwko. Jesteś idealnym reprezentantem tych swoich przyjebów. 🤣🤣 O qwa! To mnie zmiażdżyłeś! 😂 Jprdl. hahahaaa Co za przykurw 😅.
Boże dziękujemy za PIS2020.08.6 11:52
i Szlachetnego i Charyzmatycznego Jarosława Kaczyńskiego
Anonim2020.08.6 12:27
Jasne. Nie to co Merkel via Tusku.
Anonim2020.08.6 12:29
Ps. Przepraszam. Zdaje się, że źle Cię zrozumiałem.
SilnyPedał2020.08.6 11:46
Trudno mieć Polske w sercu gdy Polska ma cie w d u p i e
Anonim2020.08.6 12:21
Przecież to Twoje marzenie. Jedna wielka d... w której mógłbyś się cały schować. O co pretensje? Stań pod szamborurą to wreszcie spełnią się wszystkie Twoje marzenia.
SilnyPedał2020.08.6 12:31
Twoja fiksacje fekalno-analne mnie nie interesują.
stan2020.08.6 13:51
Raczej sam siebie tam masz. Nie masz szacunku do siebie samego?
Hue2020.08.6 11:43
Ale jak to? Najpierw walczymy z wplywami Niemiec, a teraz oddajemy Polske kondominium Zydowosko-Watykanskiemu?
Anonim2020.08.6 12:19
Aaaa... To Ty jesteś z teamu "Boga nie ma"... No popatrz a Pan Bóg cały czas mówi: Jestem. Chyba musisz iść do laryngologa... albo proktologa bo tęczowa brygada to Twoi, zgadza się?
+7262020.08.6 11:38
Chyba zawierzyliście Polskę niewłaściwemu bogu. Spróbujcie z Pachamamą.
Albert2020.08.6 11:32
"Boże, błogosław Polsce!" - same te trzy słowa udowadniają, że ktoś taki nie nadaje się na ten stołek. Prezydent odwołujący się do jakichś debilnych guseł wyznawanych przez najgłupszy z ciemnogrodów... ręce opadają.
Anonim2020.08.6 12:17
No jasne Alberciku. Taa... najlepiej by oczywiście było jakby to było wezwanie do tęczowej szamborury. To Twój styl.
Albert2020.08.6 12:55
Jeden syf.
stan2020.08.6 13:58
Jesteś przykładem owego ciemnogrodu, który ma zafiksowane czyjeś poglądy i nie stara się poznać prawdy. Pan Jezus jest najbardziej udokumentowaną postacią i zaklinanie komuny i jej spadkobierczyni neokomuny nic tu nie zmienią. Naukowiec z sowieckiego uniwersytetu na Ukrainie dostał zadanie udowodnić, że Bóg nie istnieje. Zakopał się w dokumentach, przeczytał wypowiedzi świadków Zmartwychwstania i praca wyglądała zgoła inaczej niż zamierzono. Nie wiem jaki był los tego naukowca był potem.
Albert2020.08.6 14:15
Co ty bredzisz katolicki półgłówku? Jaki ukraiński naukowiec? Jakie dowodzenie nieistnienia boga? U was wszyscy tacy bystrzy jak woda w kiblu?
stan2020.08.6 21:16
No widzisz, mam rację, jesteś ignorantem. Zadajesz pytania starając się mnie obrazić? Nie odpowiem na nie, chociaż mogę, ale dlaczego mam Cię wyręczać? Szukaj, może znajdziesz. Nauka nie boli. Nie napisałem ukraiński naukowiec, ale sowiecki.
Albert2020.08.7 10:41
Czyli - nie umiesz na nie odpowiedzieć. Nawet na tak proste. Jakież to typowe dla katolików.
wojtyla2020.08.6 11:28
polska jest konsorpcjum chandlowym prywatnych włascicieli a mowie ze wolna i niepodlegla
Anonim2020.08.6 14:00
Skąd nadajesz? "polska", konsorpcjum", "chandlowym"
Albert2020.08.6 14:16
Z Polski. To typowy katolik jest.