APEL ŚRODOWISK MEDYCZNYCH W OBRONIE PANA PROFESORA BOGDANA CHAZANA I PRZESTRZEGANIA ZASAD KODEKSU ETYKI LEKARSKIEJ - zdjęcie
28.03.19, 14:10

APEL ŚRODOWISK MEDYCZNYCH W OBRONIE PANA PROFESORA BOGDANA CHAZANA I PRZESTRZEGANIA ZASAD KODEKSU ETYKI LEKARSKIEJ

69

Jako lekarze apelujemy w obronie dobrego imienia Pana Profesora Bogdana Chazana, prawowitego Lekarza, wiernego szlachetnym tradycjom stanu lekarskiego, wieloletniego Dyrektora Szpitala św. Rodziny w Warszawie. Pan Profesor Bogdan Chazan za swoją oddaną pracę dla polskich kobiet i dzieci został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i przyznanymi przez organizacje zrzeszające rodziców. Zasłużony Profesor za odmowę zabicia chorego dziecka, motywowaną lekarską klauzulą sumienia,15 kwietnia 2014 roku, w Szpitalu św. Rodziny w Warszawie został zwolniony z funkcji Dyrektora i z pracy w Szpitalu Św. Rodziny przez prezydenta Warszawy Hannę Gronkiewicz Waltz. Od prawie pięciu lat trwają przesłuchania, przeciągające się procedury, najpierw w organach Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, aktualnie - Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

To dziwna i nie mająca precedensu w historii orzecznictwa Naczelnego Sądu Lekarskiego   sytuacja. Sprawę z poziomu krajowego przeniesiono do poziomu regionalnego, uznanego jako referencyjny, ważniejszy niż poziom Naczelnej Izby Lekarskiej. Pan Profesor jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a nie w Łodzi.

6 marca 2019 Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi po prawie pięciu latach uciążliwego śledztwa przedstawił Panu Profesorowi zarzuty i przydzielił status obwinionego. Uznał między innymi, że odmawiając aborcji sprzeniewierzył się art. 6 zd.1 i art. 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Decyzja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, nie wydaje się ani racjonalna, ani zgodna z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej, jest krzywdząca i niesprawiedliwa.

Art. 6 KEL mówi o najskuteczniejszej metodzie postępowania lekarskiego. Zabijanie człowieka nie jest metodą postępowania lekarskiego. Lekarz jest sługą życia.

Art. 7 KEL traktuje o niepodejmowaniu leczenia lub odstąpienia od leczenia chorego z wyjątkiem przypadków niecierpiących zwłoki. Zabijanie dziecka wewnątrzłonowo nie jest leczeniem ani matki, ani dziecka, tylko zabójstwem niewinnego poczętego człowieka.

Ponadto:

Art. 2 KEL mówi, że powołaniem lekarza jest ochrona życia ludzkiego i że lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem. Naciski społeczne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.

Art. 39 KEL mówi, że podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży, lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem.

Art. 74 KEL mówi jasno: Lekarz nie może uczestniczyć w akcie pozbawiania życia, asystować w torturowaniu lub innym poniżającym traktowaniu człowieka. Nie może też wykorzystywać swej wiedzy i umiejętności dla ułatwienia stosowania jakichkolwiek form okrutnego postępowania.

Art. 38 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia a Art. 40, że nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.

Profesor Bogdan Chazan nie naruszył zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz obowiązującego prawa konstytucyjnego. Decyzja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, wydaje się być irracjonalna i wygląda na wynikającą z nacisków natury politycznej.

Okazuje się, że odmowa zabicia chorego dziecka to wystarczający powód, by stawiać Lekarza, byłego Dyrektora Szpitala w sytuacji oskarżonego. To wyraźna nauka dla innych lekarzy - dyrektorów szpitali czy ordynatorów by odkładali swoje sumienia na bok przed wejściem do szpitala.

Od momentu zwolnienia z pracy Pana Profesora przez prezydenta Warszawy Hannę Gronkiewicz Waltz i upublicznienia tego faktu wzrosła liczba legalnych aborcji w Warszawie i w całej Polsce. Decyzja Pani Prezydent spowodowała, że coraz więcej dzieci traci swoje życie przed urodzeniem i coraz więcej lekarzy, pielęgniarek i położnych przeżywa konflikt sumienia.

Jako lekarze strzegący szlachetnych ideałów stanu lekarskiego, występujemy w obronie dobrego imienia Pana Profesora Bogdana Chazana i apelujemy o odsunięcie stawianych Mu zarzutów.

W imieniu lekarzy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Prezes Elżbieta Kortyczko Z poparciem

Ponadto:

Art. 2 KEL mówi, że powołaniem lekarza jest ochrona życia ludzkiego i że lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem. Naciski społeczne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.

Art. 39 KEL mówi, że podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży, lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem.

Art. 74 KEL mówi jasno: Lekarz nie może uczestniczyć w akcie pozbawiania życia, asystować w torturowaniu lub innym poniżającym traktowaniu człowieka. Nie może też wykorzystywać swej wiedzy i umiejętności dla ułatwienia stosowania jakichkolwiek form okrutnego postępowania.

Art. 38 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczypospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia a Art. 40, że nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.

Profesor Bogdan Chazan nie naruszył zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz obowiązującego prawa konstytucyjnego. Decyzja Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, wydaje się być irracjonalna i wygląda na wynikającą z nacisków natury politycznej.

Okazuje się, że odmowa zabicia chorego dziecka to wystarczający powód, by stawiać Lekarza, byłego Dyrektora Szpitala w sytuacji oskarżonego. To wyraźna nauka dla innych lekarzy - dyrektorów szpitali czy ordynatorów by odkładali swoje sumienia na bok przed wejściem do szpitala.

Od momentu zwolnienia z pracy Pana Profesora przez prezydenta Warszawy Hannę Gronkiewicz Waltz i upublicznienia tego faktu wzrosła liczba legalnych aborcji w Warszawie i w całej Polsce. Decyzja Pani Prezydent spowodowała, że coraz więcej dzieci traci swoje życie przed urodzeniem i coraz więcej lekarzy, pielęgniarek i położnych przeżywa konflikt sumienia.

Jako lekarze strzegący szlachetnych ideałów stanu lekarskiego, występujemy w obronie dobrego imienia Pana Profesora Bogdana Chazana i apelujemy o odsunięcie stawianych Mu zarzutów.

W imieniu lekarzy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Prezes Elżbieta Kortyczko

Wiceprezes Alina T. Midro

Delegat Oddziału Mazowieckiego Grażyna Rybak

Z poparciem:

Koło Lekarzy Katolików OIL, Przewodnicząca Aleksandra Dziarczykowska

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich, Prezes Beata Baliszewska

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski, Prezes Małgorzata Prusak

Środowisko Medyczne Świętej Rodziny, Przewodnicząca Grażyna Rybak

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

Prezes Ewa Ślizień-Kuczapska

Komentarze (69):

Agnieszka2019.04.15 6:34
Agnieszka Dz. 28.3.19 16:55 Profesor Bogdan Chazan, rozwodnik, który zostawił swoją rodzinę odebrał z rąk metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego nagrodę im. Sł. B. Jerzego Ciesielskiego i uzyskał tytuł "ojca rodziny" . Fronda o tym również napisała i nie widzi w tym żadnego problemu i hipokryzji. Wiec o czym tu mówić.
gośka2019.03.28 22:02
dla mnie osobiście człowiek z jakiegoś horroru
margeritta2019.03.28 20:25
No cóż, pozostaje tylko pogratulować Panu Profesorowi, że "ratując" dziecko i wycierając sobie gębę lekarską klauzulą sumienia poruszył tylu "zwolenników aborcji", że co do jednego nie mogą się doczekać, kiedy osiągną status nawróconych. Oczywiście błogosławieństwa udzieli Fronda.
OczekujemyNaPaństwowoKościelnyPogrzebChazana2019.03.28 18:23
Aborto-dewot Chazan zamordował więcej istnień niż jest zapisanych do tych wszystkich kato-kanapowych stowarzyszeń medycyny świątecznej. Gdyby doktor Mengele zapisał się do PiS, byłby czczony jako wybitny specjalista.
JERZY2019.03.28 17:18
Chazan to największa szuja Rzeczpospolitej. Oślizgła gnida.
ZERR02019.03.28 18:20
Nieprawda. największa to Tusk.
ZERR02019.03.28 18:25
Nieprawda. Dudasz jest większy
ZERR02019.03.28 18:26
Chyba wzrostem. Tusk to moralny karzeł
ZERR02019.03.28 18:27
Nie pitool, Tusk to gigant serca i rozumu. Dudasz to ujemne zero.
ZERR02019.03.28 18:21
Nieprawda, największa to Dudasz
ZERR02019.03.28 18:25
Nie kłam, Tuska nikt nie przebije
Agnieszka2019.03.28 16:55
Profesor Bogdan Chazan, rozwodnik, który zostawił swoją rodzinę odebrał z rąk metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego nagrodę im. Sł. B. Jerzego Ciesielskiego i uzyskał tytuł "ojca rodziny" . Fronda o tym również napisała i nie widzi w tym żadnego problemu i hipokryzji. Wiec o czym tu mówić.
ZERR02019.03.28 18:17
No odebrał... ale czego się spodziewamy po 'metropolitach'? Koniunkturaliści. Trochę wstyd.
ZERR02019.03.28 22:49
Pytanie za pół litra - kto i dlaczego daje mi tu RedDowny?
Krystyna 2019.03.28 16:45
Sadysta ,co kazał kobiece przejść przez piekło!! I DZIECKU!!!
Phhh2019.03.28 16:32
Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak wywrócił do góry nogami Kodeks Etyki Lekarskiej, a widziałem już wiele zadziwiających interpretacji, nie ma takiego czegoś, jak katolicki lekarz, jest lekarz, a od lekarza pewnej specjalizacji należy spodziewać się pewnego zestawu umiejętności i wiedzy. Nie podoba się? Było zostać radiologiem. Już omijam kwestię, co ten pan wyrabia, kiedy mu to materialnie pasuje.
ZERR02019.03.28 15:44
Jejkuś, co za wścieklizna. Wolę humor zeszytów A do kotletów była sałata, którą mamusia przyprawiła potem. Pan Dulski był sterylizowany przez żonę. Ludwik XIV był samolubem. Twierdził, że Francja to ja. W odróżnieniu od innych zwierząt ptaki maja nakrapiane jaja. Po jednej stronie rynku naszego miasteczka stoi kościół, po drugiej stronie ratusz, a dookoła wybudowano same nowe domy publiczne. Meteorolodzy wychodzą trzy razy dziennie oglądać swoje narządy. Rodzicami Żeromskiego byli Józef i Wincenty Żeromscy. Bandyci wpadli do sklepu i wymordowali samoobsługę.
słowiczek poznański2019.03.28 14:44
Oh Albert, I'm waiting on your expert opinion.. Be a good boy, not a dick.
Albert2019.03.28 14:51
I tak jej nie zrozumiesz. Szkoda zachodu dla ciebie. Poczytaj sobie lepiej Gościa Niedzielnego.
słowiczek poznański2019.03.28 15:20
Try this: https://www.c-span.org/video/?459047-1/faa-ntsb-officials-testify-airline-safety-wake-boeing-737-crashes Fluent English is a must.
Piotr Nowak2019.03.28 15:44
... 2,5 godziny obrad FAA to naprawdę nie ma chyba mocnych. ;) Po co takie linki wrzucasz?
Albert2019.03.28 16:01
A jakie było pytanie tak w ogóle? Bo coś nijak ten link się ma do Smoleńska. Albo po prostu twój angielski jest na tyle "fluent", że nie zorientowałaś się, że to zupełnie nie na temat jest.
Piotr Nowak2019.03.28 16:09
Jasne. bo to jest na temat tych dwóch najnowszych katastrof 737 ...A do Smoleńska ma się tak że: samolot jebno o glebę. ;) Ale słowiczek jest uparty
Albert2019.03.28 16:40
Aha... już to widzę, jak słowiczek rozprawia nad błędem oprogramowania MCAS pobierającego odczyty z tylko jednego czujnika kąta natarcia zamiast kilku i wysyłającego sygnały w sposób dyskretny, a nie ciągły do układu trymowania płatowca, wskutek czego obwiednia lotu płatowca znalazła się poza dopuszczalnym przez oprogramowanie samolotu zakresem. 𝐙 𝐜𝐳𝐲𝐦 𝐤𝐮𝐫𝐰𝐚 𝐝𝐨 𝐥𝐮𝐝𝐳𝐢?
ZERR02019.03.28 22:47
Fundamentalny błąd polegał na czymś zupełnie innym.
anonim2019.03.28 16:31
A ty cioto Fakty i mity albo NIE
Mariola2019.03.30 21:55
SŁowik, albo pisz po polsku na polskich stronach, albo nie pisz wcale!
Piotr Nowak2019.03.28 14:41
A teraz będziecie bronic tego... Chazana? Himalaje hipokryzji frondlo. Himalaje!
anonim2019.03.28 16:26
A od kiedy czarny Piotruś jest pro life?
Piotr Nowak2019.03.28 17:25
Nie jestem pro life. To znaczy tą całą organizację uważam za bandę poqurwieńców fanatycznych. A swoje poglądy przedstawiłem powyżej, w odpowiedzi do Zerro - poklikaj sobie to znajdziesz.
Albert2019.03.28 14:36
Według frondowskich kryteriów facet powinien zawisnąć na najbliższej latarni. A tymczasem Fronda go broni zaciekle. Niezbadane są ścieżki prawackiej logiki.
ZERR02019.03.28 15:05
Prochoicer atakujący abortera - odlot rozumu.
Albert2019.03.28 15:59
Piszę o Frondzie, nie o Chazanie. Chazan jest dla mnie zwykłym śmieciem, co zmienia poglądy jak wiatr zawieje. Ale tego oczywiście nie zrozumiałeś, bo to już za trudne było.
anonim2019.03.28 16:29
Bo,bo ,bo, bo pierd.olisz Bercik, zgodnie z kartą lgbt + odrobiłeś już prace ręczne stosowne do wieku?
Albert2019.03.28 17:11
Argumentacja, kultura i sposób prowadzenia dyskusji typowy dla prawackich błędów genetycznych. Klasyka gatunku.
ZERR02019.03.28 14:34
Od razu widać, że pierwszymi ruchami władz w Suwerennej Polsce będzie: Zlikwidowanie wszelkich 'samorządów zawodowych', w szczególności zlikwidowanie "izb lekarskich". Niech się Bóg nad nimi ulituje.
anonim2019.03.28 14:31
"prawowitego Lekarza, wiernego szlachetnym tradycjom stanu lekarskiego.." To już nie jest śmieszne.
anonim2019.03.28 16:34
to się rozpłacz
21:37 xD2019.03.28 14:30
Ch-uj ci w pysk, Chazan!
anonim2019.03.28 16:46
Tobie dwa.
Dorota2019.03.28 17:04
Ja poprosze trzy :)
ZERR02019.03.28 18:38
z połykiem? smacznego
EWA2019.03.28 14:27
TE TYSIĄCE SKROBANEK I MASA KASY ZA ICH ZROBIENIE TO DLA DOBRA POLSKICH KOBIET I DZIECI???
ZERR02019.03.28 14:29
Co tak bóldupisz? Człowiek sie nawrócił, a ty co? Długo chcesz czekać na resztę z piątki?
Agnieszka2019.03.28 14:39
Niech cały ten hajs, który na tym zarobił przekaże teraz na niepełnosprawne dzieci. Albo niech zaadoptuje jedno lub dwa. Stać go.
ZERR02019.03.28 18:23
Nie zaadoptuje bo prawo na to nie pozwala. Dziecko adoptowane nie może być młodsze więcej niż 40 lat. A Chazan jest z 1944... Ostatni raz mógł adoptować 10-latka w 1994 :) Sorry
Piotr Nowak2019.03.28 14:42
No nie mów nawet że będziesz go bronił .... Nie przerażaj mnie
ZERR02019.03.28 15:01
Nie można być ProChoice i obwiniać Chazana za "tysiące skrobanek". Nie można być ProLife i odmawiać Chazanowi prawa do zmiany poglądów. Atak na Chazana to skręt logiki taki że aż ciało modzelowate boli. Zniosę wszystko ale nie alogiczność.
Piotr Nowak2019.03.28 15:15
Może i masz rację. Ale możemy to stosować do wszystkiego?
ZERR02019.03.28 15:20
Można chazana atakować za 'prolajf', ale widoku prochoicerów nazywających aborcję morderstwem nie ogarniam rozumem.
Piotr Nowak2019.03.28 15:32
Ja jestem przeciwny aborcji ale nie radykalnie. Co ze mną? Bo na bank nie jestem za zakazaniem aborcji, ale też na bank nie jestem za aborcją na "widzi mi się". Za to jestem za edukacją seksualną i powszechnie dostępną antykoncepcją. (najlepiej darmową) Co ze mną? Nie bądź ZERRO-jedynkowy ;)
anonim2019.03.28 16:37
no przestań, jak to ty czarny Piotruś nie jesteś za aborcją, świat się kończy
Czarny2019.03.28 14:43
O, następny obrońca dzieciobójcy.
ZERR02019.03.28 15:03
ty jesteś 'prolajfer' czy 'prochoicer'? Zdecyduj się w końcu. Prochoicer czepiający się abortera :D
anonim2019.03.28 16:44
Przecież płód to nie dziecko, czyż nie tak twierdziłeś lewaku?
Janek2019.03.28 14:25
O tym że Chazan przeprowadził dziesiątki aborcji to ani słowa, wtedy jakoś nie miał konfliktu sumienia, ciekawe co zrobi jak się władza zmieni.
Czarny2019.03.28 14:39
Bo wystarczy sympatyzować z jedyną słuszną partią i już jesteś święty :D Walić, że ktoś mordował dzieci albo był komuchem, byle lubił pis.
antek.b2019.03.28 17:27
Chyba setki.W tym facecie jest coś diabolicznego,aż skóra cierpnie
Gościu2019.03.28 14:23
Pierwszy aborcjonista PRL.
Cipak2019.03.28 16:05
Wg tego portalu i jego fanów - płód to człowiek. Ale nie zawsze. Gdy zabijał Chazan - to nie były zabójstwa. Nikt go nie ściga i nie nawołuje do ścigania. Dlaczego?
anonim2019.03.28 16:40
To jednak aborcja jest zabójstwem?
Cipak2019.03.28 17:17
Wg tego portalu i jego fanów - tak. Ale nie zawsze. itd, itd, itd.
anonim2019.03.28 16:25
a ty pierwsze zero
Czarny2019.03.28 14:22
A więc bronicie mordercy? Gość robił to w swoim czasie bez mrugnięcia okiem. Nawet mi go nie żal.
Agnieszka2019.03.28 14:37
Święta prawda. Nie dajmy im o tym zapomnieć.
ed2019.03.28 14:50
Ale nie za to został wyrzucony, a wtedy był nagradzany. W momencie przejścia na drugą stronę, zostaje napiętnowany. Czyli według ciebie, gdyby dalej zabijał, lepiej by mu się opłacało.
Czarny2019.03.28 15:00
Według mnie fronda to portal hipokrytów. Bronią mordercy, bo nagle mu się odwidziało i zaczął sympatyzować z Partią.
ZERR02019.03.28 15:06
od kiedy to dla prochoicera aborcja to morderstwo?
kosa2019.03.28 14:14
POmioty, mściwe plemię żmijowe