W miniony piątek na terenie Gdyni funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który zakłócił przetarg publiczny organizowany przez Urząd Gminy Miasta Gdynia. Mężczyzna zażądał „łapówki” w kwocie 150.000 złotych od innego z zainteresowanych w zamian za co, zadeklarował, że odstąpi od podbijania ceny na licytacji nieruchomości, zaniżając tym samym ostateczną kwotę, za którą nieruchomość zostałaby sprzedana. W wyniku zmowy, Urząd Gminy Miasta Gdyni narażony był na straty w kwocie nawet 800 tysięcy złotych.

Żądający korzyści majątkowej wykorzystał fakt, że drugi oferent był zdeterminowany, żeby kupić działkę w ramach przetargu, ponieważ stanowiła ona jedyną drogę dojazdową do realizowanej przez niego inwestycji o wartości ponad 15 milionów złotych.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w jednej z gdyńskich restauracji, w momencie przyjmowania przez niego korzyści majątkowej.

Działania funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku doprowadziły do zgromadzenia jednoznacznego materiału dowodowego potwierdzającego popełnienie przestępstwa z art. 305 par. 3 Kodeksu Karnego zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 8.

Na podstawie zgromadzonego przez policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku materiału dowodowego, podejrzanemu o przyjęcie korzyści majątkowej, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku ogłosił zarzut popełnienia przestępstwa, a Sąd Okręgowy w Gdańsku zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 zł, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktu z innymi uczestnikami przetargu.

Policja przypomina!

Osoba wręczająca korzyść majątkową ma szanse na uniknięcie odpowiedzialności karnej, w momencie, gdy korzyść ta zostanie przyjęta, a wręczający poinformuje o tym organy ścigania, ujawniając jednocześnie wszystkie okoliczności z tym związane. W związku z powyższym osoby mogące mieć wiedzę o tym lub innych przestępstwach korupcyjnych mogą ten fakt zgłosić w Wydziale do Walki z Korupcją KWP w Gdańsku.