Były szef Prawicy Rzeczypospolitej zachęcał w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”, by na postać Adenauera - pierwszego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, będącego zarazem jednym z architektów UE - „spojrzeć bardziej realistycznie”.

„Nie zapominajmy, że Konrad Adenauer nigdy nie uznał zachodniej granicy Polski wzdłuż rzek Odry i Nysy Łużyckiej. Co więcej, publicznie opowiadał się przeciwko przyznaniu Polsce Ziem Odzyskanych na wschód od wspomnianych rzek, a przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski nazwał „wypędzeniem” – powiedział dr Kawęcki.