Terlikowski miał przyjechać do Poznania 20 kwietnia, gdzie w pallotyńskim Duszpasterstwie Akademickim przy parafii św. Wawrzyńca miało się odbyć spotkanie z nim, zatytułowane „Kościół: uciekać czy zostać?”.

Poznańska kuria odwołała jednak spotkanie. Jak tłumaczy w mediach społecznościowych sam Terlikowski poznańscy hierarchowie lokalnego Kościoła uznali, że „z tego dobra duchowego nie będzie”.