W Wielkiej Brytanii trwa kampania wyborcza przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Sunak oświadczył, że po ewentualnym zwycięstwie Partia Konserwatywna, z której się wywodzi, dążyć będzie do przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej dla 18-latków. Służba w armii nie ma być jednak jedyną alternatywą dla młodych Brytyjczyków – można będzie wybierać między kilkoma wariantami służby.

Brytyjscy 18-latkowie będą mogli wybierać pomiędzy wstąpieniem do wojska na 12 miesięcy, służbą przez taki sam okres w brytyjskiej cyberobronie bądź stażem raz w miesiącu w weekend w policji, straży pożarnej, służbie zdrowia lub organizacjach charytatywnych zajmujących się osobami starszymi.

Takie zapowiedzi Sunaka to reakcja na pogarszające się globalnie bezpieczeństwo. Wielka Brytania musi liczyć się z koniecznością brania większego niż w ostatnich latach udziału w rozmaitych operacjach wojskowych.

Tym niemniej wszystko wskazuje na to, że plany Sunaka nie zostaną wprowadzone w życie. Przewagę sondażową ma bowiem opozycyjna względem jego rządu Partia Pracy. Liderzy tego ugrupowania trzymają się na dystans od propozycji Sunaka, nazywając je „desperacką próbą” poprawienia notowań Partii Konserwatywnej.