Referenda” te potrwają od 23 do 27 września. Chodzi o obwody: doniecki, zaporoski, ługański i chersoński. Celem jest oczywiście to, aby tereny te stały się częścią Federacji Rosyjskiej.

Decyzję Rosjan potępiają państwa Zachodu, wskazując na bezprawność działań oraz wstęp do aneksji. Warto przypomnieć, że w świetle prawa międzynarodowego nielegalne jest przeprowadzanie tego rodzaju referendów na terenach będących pod okupacją. Terytorium na jakim odbędzie się „głosowanie” stanowi 15 proc. powierzchni Ukrainy.