Choć rezolucja nie jest wiążąca, ma jednak duże znaczenie polityczne. Za jej przyjęciem głosowało 336 europosłów, przeciw było 163, a 39 wstrzymało się od głosu. Dokument wzywa państwa członkowskie UE do całkowitej depenalizacji aborcji, a Polskę i Maltę do uchylenia ustaw jej zakazujących i ją ograniczających.  „Wynik głosowania napełnia nas ogromnym smutkiem” – mówi mediom watykańskim ks. Manuel Barrios Prieto. Sekretarz generalny COMECE przypomina też, że instytucje unijne nie mogą narzucać ideologii.

„Głosowanie Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za wpisaniem aborcji do Karty Praw Podstawowych napełnia nas ogromnym smutkiem, nawet jeśli spodziewaliśmy się takiego rezultatu, ponieważ już wcześniejsze rezolucje oscylowały w tym kierunku” – mówi ks. Manuel Barrios Prieto. Wskazuje, że biskupi Europy jasno wyłożyli nauczanie Kościoła w tej kwestii – aborcja nigdy nie może być prawem człowieka. „Fundamentalne prawo stanowi bowiem prawo do życia, a aborcja jest z nim wyraźnie sprzeczna. Odmawia prawa do życia istocie, która jest tak krucha i delikatna, jak nienarodzone dziecko w łonie matki. Przypominamy też, że PE musi respektować ustawodawstwa państw członkowskich, nie może narzucać wszystkim ideologii dotyczącej określonej wizji człowieka i seksualności. Smuci nas, że tak jasne stanowisko zostało odrzucone oraz to, że za aborcją opowiedzieli się też przedstawiciele partii, które nawiązują do tradycji chrześcijańskiej demokracji” – mówi sekretarz generalny COMECE. Wskazuje, iż w tej sytuacji „Kościół apeluje do sumień polityków i wyborców, by w zbliżających się wyborach zagłosowali tak, by nowy parlament Europejski miał serce”. A to zależy od tych, którzy pójdą do urn. „Zadanie Kościoła leży w formowaniu ludzi, tłumaczeniu racji za życiem. I to jest zadanie, które wszyscy musimy wykonać” – mówi sekretarz generalny Konferencja Episkopatów Unii Europejskiej.