Jeszcze w lutym tego roku papież Franciszek wyznaczył członkom Kurii Rzymskiej zadanie utworzenia grup badawczych, które we współpracy z Sekretariatem Generalnym Synodu miały się zająć poszczególnymi tematami. Badania te miały dotyczyć kwestii, które znalazły się w raporcie z pracy Synodu o synodalności w października 2023 r. W połowie marca ogłoszono tematykę poszczególnych grup badawczych.

Wśród badanych zagadnień znalazła się kwestia „możliwego dostępu kobiet do diakonatu”. Zgłębienie tego tematu ma się opierać, oprócz synodalnego raportu z 2023 r., na pracach dwóch watykańskich komisji z 2016 r. i z 2020 r. studiujących diakonat kobiet. Po potwierdzeniu przez kard. Grecha, że członkowie Dykasterii Nauki Wiary zajmują się tą tematyką, Watykan opublikował informację, że koordynatorem prac jest ks. Armando Matteo, sekretarz sekcji doktrynalnej Dykasterii.

Jak zauważył Michael Haynes z „Life Site News”, grupa badawcza pod przewodnictwem ks. Matteo jest jedyną z dziesięciu takich grup, która nie podała listy swoich członków. Zdaniem dziennikarza, nasuwa to pytanie o to, jak szerokie grono będzie zaangażowane w dyskutowanie problemu. Jednocześnie Haynes zauważył pojawienie się „błędnych pogłosek” w mediach społecznościowych, że papież wyznaczył tej grupie badawczej zadanie zgłębienia możliwości „kapłaństwa kobiet”.

Haynes uważa, że papież Franciszek wprowadza zamieszenie, jeśli chodzi o kwestię „diakonatu kobiet”. Z jednej strony bowiem oświadczył, że „święcenia kapłańskie są zarezerwowane dla mężczyzn”. Z drugiej strony ustanowił już dwie wspomniane wcześniej komisje badające ten problem, z których żadna nie opublikowała rezultatów. Grupa ks. Matteo jest trzecią z kolei.

Co więcej wsparcie dla „żeńskiego diakonatu” wyrażali tacy hierarchowie, jak kard. Mario Grech, kard. Blase Cupich, kard. Robert McElroy. A – jak zaznacza Haynes – „Franciszek także jest opisywany jako osobiście otwarty na ten pomysł”. Tak stwierdziła w lutym s. Linda Pocher po zamkniętym spotkaniu z papieżem i kardynałami.

Haynes zaznacza, że Kościół katolicki już wypowiedział się jasno i jednoznacznie w sprawie święceń kapłańskich (których diakonat jest częścią) dla kobiet – są one niemożliwe. Przywołuje tutaj m.in. opinię watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej z 2002 r., która to potwierdza, zaznaczając też, że „diakonisy wspomniane w tradycji starożytnego Kościoła (...) nie były w żadnym razie odpowiednikiem diakonów”. Nie miały one święceń kapłańskich i nie pełniły funkcji liturgicznych. Św. Jan Paweł II w często przywoływanym przy tej okazji liście apostolskim Ordinatio sacerdotalis kategorycznie wykluczył możliwość święceń kapłańskich dla kobiet.