Kard. Michael Czerny, który kieruje watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka podkreśla, że głos Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej jest ważny w debacie nt. ochrony stworzenia, ponieważ od dzisiejszych decyzji zależy nasza przyszłość. Hierarcha wskazuje, że każdy z uczestników wydarzenia w Dubaju powinien przeczytać papieską adhortację Laudate Deum o kryzysie klimatycznym.

Najnowszy raport Oxfam wskazuje na pilność tej kwestii. Przypomina on m.in. o odpowiedzialności najbogatszych. Najnowsze dane jasno mówią, że jeden procent najmożniejszych ludzi świata generuje więcej szkodliwych dla klimatu emisji CO2 niż cała najuboższa część ludzkości. „W swej adhortacji Papież jasno pyta ich, jaką planetę chcą zostawić swoim następcom” – mówi Radiu Watykańskiemu kard. Czerny.

Zauważa, że odpowiedź na to, jakie są najważniejsze wyzwania, znajduje się w Laudate Deum. „Jest to jasne i autorytatywne stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie stworzenia. Do tego warto dodać konieczność wprowadzenia w życie porozumienia z Paryża z 2015 roku. Innymi słowy chodzi o wprowadzenie w życie tego, co tam zostało ustalone, by ograniczyć globalne ocieplenie” - mówi. Przypomina, że Papież Franciszek często podkreśla pilną konieczność interweniowania w tej sprawie. „Odwołujemy się tu do dobra wspólnego, które musi motywować wszystkich do zrobienia dużo więcej w tym kierunku. W Laudate Deum Ojciec Święty bezpośrednio zwraca się też do możnych tego świata, zapraszając by pomyśleli o przyszłości, jaką przygotowują swym dzieciom i wnukom. Pyta, dlaczego chcą przekazać im wyniszczony świat” – mówi watykański hierarcha.

Prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka wskazuje na pilność całego papieskiego nauczania w sprawie ochrony stworzenia. „Liczymy, że ten szczyt przyniesie konkretne rozwiązania polityczne. To my wspólnie musimy stawić teraz problemom jakie razem wywołujemy, to jest zadanie na dziś a nie na odległą przyszłość” – mówi kard. Czerny.