W sumie za ograniczeniem dostępu osobom nieletnim do mediów społecznościowych opowiedziało się aż 61 proc. ankietowanych, przy czym opcję „zdecydowanie tak” wybrało 24 proc. ankietowanych, a „raczej tak” – 37 proc.

Przeciwnych takiemu rozwiązaniu było 22 proc. badanych, z czego 6 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 16 proc. "raczej nie".

17 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

Co ciekawe, aż 66 proc. badanych oceniło, że media społecznościowe typu Tik Tok mają negatywny wpływ na dzieci. Jedynie 7 proc. uważało, że pozytywny, a 14 proc. wybrało odpowiedź trudno powiedzieć.

- "Są to wyniki, które dają podstawę do rozpoczęcia poważnej debaty w tej sprawie. Politycznie trudnej, ale cywilizacyjnie niezbędnej" – ocenia redakcja portalu wPolityce.pl.