Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek przekazał w komunikacie, że Machińską na stanowisku z dniem 1 stycznia 2023 roku zastąpi prof. UW dr hab. Wojciech Brzozowski. Powołał ją jeszcze poprzedni rzecznik, Adam Bodnar.

Wczoraj podjęto też decyzję o powołaniu Moniki Wiszyńskiej-Rakowskiej. Znajdzie się ona na stanowisku pełnomocnika do spraw wdrażania postanowień Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami.