Na Zamku Królewskim na Wawelu rozpoczął się dziś organizowany przez Fundację Polska Wielki Projekt dwudniowy kongres „Jan Paweł II Inspiracja dla świata”. Ma on być przypomnieniem dorobku intelektualnego pochodzącego z Polski papieża oraz przestrzenią do poszukiwań w jego nauczaniu inspiracji do stawienia czoła współczesnym wyzwaniom. W wydarzeniu udział biorą przedstawiciele wszystkich kontynentów, którzy opowiedzą o wpływie św. Jana Pawła II na ich kraje i regiony.

W czasie wydarzenia głos zabrał minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek, który zwrócił uwagę, że na świecie toczy się odwieczna walka dobra ze złem oraz prawdy z kłamstwem. Podkreślił, że „kłamstwo jest głośne i brutalne”, dlatego zwycięstwo prawdy wymaga ofiary.

- „Prawda nie zwycięża sama. Prawda sama się nie obroni, ale obroni się dzięki temu, że ktoś ofiarę za tę prawdę złoży”

- powiedział.

Minister przypomniał słowa papieża z jego pielgrzymki do Koszalina w 1991 roku, kiedy to Jan Paweł II mówiąc o Dekalogu podkreślał, że „od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka, społeczeństw, narodu, świata”.

- „I to jest, można powiedzieć, coś, co jest istotą całego posługiwania Jana Pawła II i jego myśli zawartej w jego wypowiedziach i dziełach. 10 prostych słów – ale wszystkich, nie wyrwanych z kart Pisma Świętego. Gdyby nie było przykazania Nie zabijaj, o ile by się łatwiej żyło, prawda? Pozornie. Bo pozornie łatwiej żyłoby się tym, którzy by zabijali, kradli, kłamali, cudzołożyli. Ale byłby to świat, i niestety bywa to świat, który jest tyranią, piekłem na ziemi”

- zauważył szef MEiN.

Następnie przywołał przestrogę papieża, który pod koniec lat 90. mówił, że „Europa trzeciego tysiąclecia albo będzie chrześcijańska, albo jej nie będzie”.

- „Jan Paweł II nie tylko jest inspiracją, ale musi być inspiracją dla świata, jeśli chcemy, żeby nasze młode pokolenia i te, które dopiero przyjdą, żeby żyły przynajmniej w tak dobrym świecie, w jakim my wzrastaliśmy”

- powiedział prof. Czarnek.