Na zakończonym dziś posiedzeniu RPP zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

- „Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców”

- czytamy w opublikowanym po posiedzeniu komunikacie.

Dodano, że pogorszenie koniunktury światowej ma wpływ na obniżenie wzrostu gospodarczego w Polsce. Oznacza to, iż dotychczasowe zacieśnienie polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego będzie sprzyjać obniżeniu się inflacji w Polsce. Spadek ten jednak będzie stopniowy.

- „Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki”

- podkreśla RPP.