Prof. Rau wskazał na okrutne zbrodnie popełniane przez rosyjskich barbarzyńców na Ukrainie. Wymienił egzekucje, tortury i gwałty.

- „Rosja, która nie mogła przełamać ukraińskiej obrony, przerzuciła swoja okrucieństwo na Bogu ducha winnych cywilów. Przez ostatnie miesiące stało się to główną strategię tej wojny”

- podkreślił.

Zaznaczył, że każdy dzień przynosi nowe dowody świadczące o popełnianych zbrodniach.

- „Ciała ofiar dowodzą niewyobrażalnego okrucieństwa ze strony okupanta. Na tym mrocznym tle, Polska opowiada się za pełną odpowiedzialnością (Rosji)za wszystkie zbrodnie i za odszkodowaniem za wyrządzone szkody”

- oświadczył.

Zapewnił, że Polska będzie „dalej intensywnie działać na rzecz zadośćuczynienia Ukrainie wszelkich doznanych krzywd”.