Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) poddawany był uzgodnieniom międzyresortowym.

"Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w związku z art. 7 ust. 1 i 2 Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych [...], niezbędne jest jak najszybsze zawieszenie towarowego ruchu granicznego na przejściach granicznych z Republiką Białorusi dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, przyczep, w tym naczep, oraz zespołów pojazdów zarejestrowanych na terytorium Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej" - czytamy w piśmie kierującym ten projekt do uzgodnień.

Według projektu, przepisy mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.