Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze dokonali zatrzymania pięciu osób na terenie województwa mazowieckiego oraz zachodniopomorskiego.

W miejscu prowadzonych czynności funkcjonariusze dokonali przeszukania miejsc zamieszkania w celu zabezpieczenia dodatkowego materiału dowodowego oraz ewentualnych korzyści uzyskanych z popełnionych przestępstw.

Czynności zrealizowano w związku z prowadzonym śledztwem dotyczącym wyłudzenia dofinansowania do projektu badawczego podmiotu gospodarczego ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020.

Podmiot gospodarczy doprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości poprzez złożenie nieprawdziwych informacji oraz nierzetelnych oświadczeń, które warunkowały pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację projektu. Ponadto, podmioty gospodarcze zaangażowane w przestępczy proceder sztucznie zawyżały koszty projektu poprzez wystawianie zawyżonych lub nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktur, dotyczących rzekomych kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu.

Osoby zatrzymane zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, a Prokurator przedstawił im zarzuty.

Jest to pierwsza realizacja procesowa, która jest wynikiem przeprowadzonej kontroli przez Delegaturę CBA w Poznaniu. Sprawa ma charakter rozwojowy.