Rola menadżera w zespole — czy zawsze jest taka sama?

Przytoczone wyżej określenia stanowiska menadżerskiego są jedynie kilkoma, z pełnego zbioru. Związane jest to ze złożonością pozycji, jaką zajmuje on w zespole. Trudność w jednoznacznym definiowaniu spowodowana jest przede wszystkim przez wymogi, jakie stawiane są kadrze zarządzającej. Dodatkowym aspektem są zachodzące zmiany społeczne oraz szeroko pojęte inne czynniki zewnętrzne. Mogą do nich należeć wydarzenia krajowe, ogólnoświatowe, a nawet nowe rozwiązania technologiczne. 

Dowodem na dynamikę zmian jest m.in. lista 10 umiejętności menadżerów, będąca częścią badania opublikowanego podczas forum gospodarczego w Davos w 2016 roku. Zestawiono wówczas ze sobą kompetencje wśród danej grupy zawodowej z 2015 i 2020 roku. Widoczny jest wzrost znaczenia umiejętności miękkich jak np. kreatywność, która z 10. miejsca wzrosła na 3. pozycję.

Opracowanie własne na podstawie źródła: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

Funkcja menadżerska w organizacji z sektora finansów na przykładzie Pani Kamili Sukiennik

Po 6 latach od publikacji badania widzimy, że lista jak najbardziej była trafna, jednak ponownie możemy odnotować jej przekształcenie. Zmienia się kolejność, a także pojawiają się nowe kompetencje, jakie powinien posiąść menadżer. Zarządzanie zmianą, zdaniem Pani Kamili Sukiennik, jest jednym z kluczowych aspektów, zwłaszcza w dzisiejszym świecie.

Praktyka zarządzania pokazuje, że istotne jest nie tyle uczenie się nowych umiejętności, ile nowego sposobu myślenia opartego na akceptacji permanentnej zmiany. Nie bez znaczenia jest również sztuka adaptacji nowinek technologicznych i ich zastosowania w procesach, które można usprawnić, a które nie były dotknięte zmianą przez długi okres. W większości departamentów i jednostek organizacyjnych banku dzieje się tak w swoistej symbiozie z tradycją i najwyższymi standardami, wypracowanymi przez kolejne pokolenia pracowników tej instytucji”. 

Zdawać się może, że kreatywność, otwartość na zmiany i umiejętność adaptacji do nowych warunków stanowią wystarczający zestaw. Jest to błędny tok myślenia, który może być zgubny. Niezbędne jest bowiem połączenie doświadczenia i wiedzy — zwłaszcza co tyczy się organizacja z długoletnią historią, a także sektora finansowego, czego przekładem jest Narodowy Bank Polski. Sukiennik pełniąca funkcję Dyrektor Gabinetu Prezesa NBP podkreśla, że pewne mechanizmy nie bez powodu pozostają niezmienne:

Przyznać muszę, że stanowcza większość zasad, jakie zastałam przychodząc do banku, pozostaje niezmiennie skuteczna, wygrywając próbę czasu, co niewątpliwie stanowi o sile banku i jej pracowników”.

Przykładem, zdaniem Kamili Sukiennik, są przede wszystkim sytuacje związane z zarządzaniem podczas organizacji wydarzeń, gdzie liczy się pozytywny wizerunek banku centralnego, jako symbolu stabilności polityki pieniężnej:

Przygotowanie wyjazdów służbowych i organizacja spotkań, tak wewnątrz Banku, jak i na zewnątrz, wymaga od nas znajomości zasad protokołu dyplomatycznego, który jest symbolem solidnych podstaw pracy w banku centralnym”.

Fot. Dyrektor Gabinetu Prezesa NBP Kamila Sukiennik Źródło: Materiał prasowy NBP

Kluczowe kompetencje menadżerskie — gdzie można je zdobyć?

Kompetencje menadżerskie nigdy nie były łatwe w określeniu i zdawać się może, że co roku lista umiejętności pożądanych na tym stanowisku będzie ulegała rotacji i zmianom. Podstawą powinna być zatem łatwość w adaptacji i zarządzania zmianom. Widoczne jest to dzisiaj jak nigdy wcześniej. Jednakże tak jak zostało to wcześniej podkreślone, nie jest to koniec listy. Gdzie zatem można pozyskać kwalifikacje, pozwalające na rozwój kluczowych kompetencji menadżerskich?

Szeroka oferta edukacyjna uczelni w Polsce stanowi interesujący kierunek kształcenia dla przyszłych menadżerów, a także długoletnich pracowników, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje. Przykładem posłużyć może ścieżka edukacyjna Pani Kamili Sukiennik, która nieprzerwanie od 2016 roku pełni stanowisko Dyrektor Gabinetu Prezesa NBP. Ukończyła ona kierunek Financial Markets na Uniwersytecie Yale oraz Economics of Money and Banking na Uniwerystecie Columbia. Posiada także dyplom MBA International Executive Master Of Business Administration uzyskany na Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz certyfikat How Software Ate Finance z Uniwersytetu Stanford

Ostatni z wymienionych dyplomów wskazuje, jako kluczowy w zarządzaniu w sektorze finansów:

Jednym z wielu wyzwań, przed którym stoi bank centralny w erze cyfrowej, jest otwartość na innowacje i zmianę. Rozwój technologiczny jest dla organizacji tak szansą, jak i wyzwaniem. Największa dynamika zmian uwidaczniana jest w obszarze cyfrowym, a więc cyberbezpieczeństwa i teleinformatyki. Jednak zmieniają się również sposoby zarządzania jednostkami i komunikacji między departamentalnej”.