Przed wojną obraz należał do kolekcji Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie. Z polskich zbiorów został wykradziony najprawdopodobniej po upadku Powstania Warszawskiego. W ub. roku został odnaleziony na aukcji w Niemczech. Dzięki działaniom resortu kultury i dziedzictwa narodowego został wycofany ze sprzedaży, a dotychczasowy właściciel dobrowolnie zdecydował się oddać obraz na rzecz polskiego Skarbu Państwa.

- „Pustych ram w polskich muzeach są tysiące. W wyniku II wojny światowej straciliśmy ponad pół miliona ruchomych dzieł sztuki”

- powiedział w czasie dzisiejszych uroczystości w Muzeum Narodowym szef MKiDN.

Prof. Gliński zwrócił uwagę, że kampania „Puste Ramy” nie tylko uświadamia skalę polskich strat, ale również pokazuje wysiłki podejmowane w celu odzyskania kolejnych zrabowanych w Polsce dóbr kultury.