W badaniu zrealizowanym przez SW Research dla „Wprost” zadano respondentom następujące pytanie: „Czy uważa Pan/Pani, że koalicja rządząca przetrwa w obecnym kształcie do końca kadencji?”.

Przecząco odpowiedziało 36,5 proc. badanych. W trwałość obecnej koalicji wierzy 34,9 proc. z nich. Aż 28,6 proc. ankietowanych nie ma natomiast zdania na ten temat.