Kardynałowie Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval du Íñiguez, Robert Sarah i Joseph Zen Ze-Kiun pytają Ojca Świętego m.in. o „reinterpretację Objawienia Bożego zgodnie z modnymi zmianami kulturowymi i antropologicznymi”, błogosławienie związków jednopłciowych czy możliwość udzielania święceń kapłańskich kobietom. W rozmowie z National Catholic Register kard. Burke wyjaśnił, że autorzy pytań działają „w zgodzie ze stałą praktyką Kościoła”. Wskazał, że wierni, a zwłaszcza kardynałowie mają obowiązek informować biskupa Rzymu o „poważnych niepokojach w sprawie doktryny i dyscypliny Kościoła”.

- „Ta praktyka przyniosła Kościołowi bogaty skarb doktryny i dyscypliny dzięki odpowiedziom Biskupa Rzymu oraz poszczególnych papieży na dubia czy stawiane im pytania. Część tych wszystkich odpowiedzi udzielanych na przestrzeni wieków została skodyfikowana w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Dubia albo pytania są stawiane w sposób, który wymaga jasnej i niedwuznacznej odpowiedzi, dla dobra Kościoła, czyli dla dobra dusz”

- wyjaśnił.

Zaznaczył, że chodzi o dobro dusz, a nie „stawianie się w opozycji do papieża”.

- „Byłoby wielką szkodą, gdyby debata dotyczyła osoby papieża, a nie najważniejszych doktrynalnych i dyscyplinarnych zagadnień, które stawia nadchodzący Synod o Synodalności”

- dodał.

Przypomnijmy, że odpowiedź papieża na dubia skierowane w lipcu nie usatysfakcjonowała autorów, którzy postanowili w sierpniu wysłać do papieża kolejny list. Na zadane w nim pytania Ojciec Święty jednak do tej pory nie odpowiedział.