• Polisa na życie — jakie korzyści wynikają z jej rozszerzenia?

  • Indywidualne ubezpieczenie na życie i umowy dodatkowe

  • Inne zabezpieczenia finansowe — dodatkowe świadczenia

Polisa na życie — jakie korzyści wynikają z jej rozszerzenia?

Polisa na życie w szerszym zakresie jest sposobem na zwiększenie swojej ochrony w przypadku problemów zdrowotnych, na wypadek niezdolności do pracy, czy na wypadek Twojej śmierci. Dzięki rozszerzeniu tego ubezpieczenia na życie zwiększa się zakres ubezpieczenia, czyli dodatkowe zdarzenia i sytuacje niepożądane są objęte kolejnymi świadczeniami finansowymi.

Rozbudowana polisa to wsparcie finansowe i większa suma ubezpieczenia, która daje poczucie większego komfortu w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Co więcej, bardzo często taką polisę można dostosować do swoich potrzeb i indywidualnej sytuacji życiowej. Zakup ubezpieczenia to ochrona na przyszłość, szczególnie w dalszych etapach życia, kiedy to zwiększa się ryzyko chorób i konieczne jest pokrycie kosztów leczenia. Jest to zatem wsparcie nie tylko dla osoby ubezpieczonej, ale także członków jej rodziny. Co oferuje dodatkowe ubezpieczenie na życie?

Indywidualne ubezpieczenie na życie i umowy dodatkowe

Rozszerzenie polisy polega na podpisaniu dodatkowych umów do umowy podstawowej, którą posiada osoba ubezpieczona. W ten sposób otrzymuje się dopasowaną ofertę do indywidualnych potrzeb i aktualizowana jest wysokość składki. Wysokość sumy ubezpieczenia będzie zatem zależna od tego, jak bardzo zostanie rozszerzony jego zakres.

Dobre towarzystwo ubezpieczeń na życie oferuje umowy dodatkowe na wypłatę świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu, w przypadku śmierci ubezpieczonego, jego ciężkiego zachorowania, trwałego uszczerbku na zdrowiu, przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych, pojawienia się nowego członka rodziny, a nawet w sytuacji, gdy u ubezpieczonego zostaje zdiagnozowana choroba nowotworowa. Należy tutaj również wspomnieć o umowie dodatkowej dotyczącej konsultacji i zabiegów medycznych, czy pokrycia kosztów rehabilitacji.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie? Taka ochrona ubezpieczeniowa w rozszerzonej formie może kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Zależy to bowiem od liczby podpisanych umów dodatkowych, które są wybierane przez osobę ubezpieczoną.

Inne zabezpieczenia finansowe — dodatkowe świadczenia

Inną umową dodatkową, na którą decyduje się wiele osób, jest tak zwany pakiet assistance. Jest to opcja bardzo przydatna dla ubezpieczonych, którzy podupadli na zdrowiu i obawiają się dalszego pogorszenia swojej kondycji psychicznej i fizycznej.

Co przeważnie obejmuje taki pakiet? Jest to polisa, która gwarantuje osobom ubezpieczonym wsparcie psychologiczne, możliwość skorzystania z transportu medycznego, wsparcie w opiece nad dzieckiem lub zwierzętami w przypadku pobytu w szpitalu, dostęp do infolinii medycznej, a także zakup lub wypożyczenie sprzętu do rehabilitacji.

Wybór odpowiedniego pakietu lub polisy może być trudny. Dostępne w internecie rankingi ułatwią podjęcie decyzji, które rozwiązanie będzie najlepsze. Taki ranking znajduje się na stronie https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/.

Wsparcie w trudnych chwilach wynikających z komplikacji zdrowotnych jest bardzo ważne. Najczęściej docenia się je właśnie wtedy, gdy dojdzie do zdarzenia niepożądanego. Skorzystanie z wyżej wymienionych opcji dodatkowych umów do polisy będzie zatem niezwykle potrzebne, gdy sytuacja życiowa ulegnie nagłemu pogorszeniu.