- W sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze i wobec ogromnej skali zaniedbań instytucji państwowych Porozumienie domaga się kontroli NIK w trybie doraźnym i natychmiastowej dymisji trzech wojewodów. Uzasadniony jest też wniosek o wotum nieufności wobec minister Moskwy - powiedział Gowin.

W ocenie Gowina skala skażenia rzeki jest "niewyobrażalna".

- Będziemy wzywać inne partie opozycyjne do tego, żeby złożyć wspólny wniosek o wotum nieufności do pani minister Anny Moskwy - dodał.

Wcześniej Gowin twierdził, że winą za skażenie rzeki zostaną obarczeni politycy opozycyjni oraz Niemcy.