Portal money.pl informuje, że Komisja Europejska potrąciła Polsce już ponad 111 mln euro w ramach dwóch projektów operacyjnych.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE, Unia naliczyła Polsce już 232 mln euro kary. Ponieważ polski rząd nie płaci tego haraczu, Komisja Europejska sama potrąca środki z należnych nam funduszy w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.