Marsz pamięci Powstania Styczniowego przeszedł spod pomnika Kopernika, Krakowskim Przedmieściem, Podwalem, Nowym Miastem do Parku Traugutta. Polacy i Białorusini w obliczu ciągle aktualnego zagrożenia zniewoleniem europejskich narodów przez antycywilizacyjne siły na wschodzie, pokazali, jak ważna jest dla Polaków, Białorusinów i Ukraińców idea samostanowienia narodów. Uczestnicy marszu przypomnieli tradycje wspólnej walki bratnich narodów Wschodniej Europy ze wspólnym rosyjskim wrogiem.

Polscy i białoruscy nacjonaliści nie tylko uczcili pamięć Powstańców Styczniowych – domagano się też wyzwolenia Białorusi spod okupacji Łukaszenki (określanego przez Białorusinów pederastą), walki z marksizmem na uniwersytetach, solidarności bratnich narodów, obrony Europy przed rosyjską dziczą.

Kilka godzin przed marszem nacjonalistów swój przemarsz przez Cmentarz Wojskowy na Powązkach do kwatery Powstańców Styczniowych zorganizowały osoby sympatyzujące z Gazetę Polską.

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, na świeżym powietrzu i pomnik

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją, na świeżym powietrzu i tekst „BIELAŃSKO BIEL ŻOLIBORSKI KLUB GAZETYPOLSE WARSZAWA IM. PRYMASA POLSKI STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO”

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją, mundur wojskowy i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją, mundur wojskowy i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, na świeżym powietrzu i pomnik

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie stoją, pomnik i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, na świeżym powietrzu i pomnik

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją, pomnik i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie stoją, na świeżym powietrzu i pomnik

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, dziecko, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie stoją, na świeżym powietrzu i pomnik

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba