Najważniejsze informacje o receptach online

O 8 stycznia 2020 roku lekarze są zobowiązani do wystawiania recepty w formie elektronicznej, co oznacza, że papierowe wersje zostały już niemal całkowicie wycofane. Co prawda można się z nimi jeszcze spotkać, jednak jest to niezwykle rzadkie, a specjaliści mogą po nie sięgać wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach.

Recepta online to prosty elektroniczny dokument, którego wystawienie nie wymaga zbyt wielu formalności, wręcz przeciwnie, ograniczone są one do niezbędnego minimum. Na takiej recepcie poza danymi pacjenta oraz jednostki wystawiającej muszą się oczywiście znaleźć informacje o przepisanych medykamentach (nazwa, sposób podania, jednorazowa dawka). Ze względu na to, że recepty online nie są bezterminowe, musi znaleźć się tu także informacja o dacie wystawienia oraz dacie jej ważności. Standardową e-receptę można zrealizować w przeciągu 30 dni od daty wystawienia, choć od tej reguły są pewne wyjątki:

  • e-recepta na antybiotyki zachowuje swoją ważność tylko przez 7 dni,

  • e-recepta na lekarstwa immunologiczne ważna jest przez 120 dni,

  • e-recepta wystawiana dla osób przewlekle chorych, przyjmujących na stałe, ściśle określone leki, ważna jest przez 365 dni.

W jaki sposób zrealizować receptę online? To naprawdę bardzo proste - wystarczy wykorzystać kod z wiadomości SMS lub kod QR z wiadomości e-mailowej. Sposób przekazywania kodu odbioru zależy od tego, jakie ustawienia wybierzemy w Internetowym Koncie Pacjenta.

E- recepta w Internetowym Koncie Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta to wygodne rozwiązanie, pozwalające nie tylko na uzyskanie dostęp do aktualnej e-recepty, ale również do całej historii chorób pacjenta oraz wszystkich zwolnień, z jakich korzystał do tej porty. Dlaczego warto mieć Internetowego Konta Pacjenta? Przede wszystkim ze względu na to, że jest to rzetelne źródło informacji i w razie potrzeby zapoznania się z dawkowaniem przepisanych leków w przeciągu kilku chwil można zalogować się na konto, sprawdzić e-receptę i zapoznać się z interesującymi informacjami.

Jeżeli pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta do realizacji recepty powinien poprosić lekarza o wystawienie wydruku informacyjnego. Specjalista na taką prośbę musi zawsze zareagować, wystawiając niezbędny dokument.

Kto wystawia, a kto może zrealizować e- receptę?

Pacjent nie musi samodzielnie realizować zleconej e-recepty. Może zrobić to za niego każdy pod warunkiem, że będzie posiadał wszystko to, co jest niezbędne do jej realizacji (kod QR z wiadomości mailowej bądź czterocyfrowy kod z wiadomości SMS wraz z numerem PESEL).

Wystawianie e-recept to nie tylko zadanie lekarzy każdej specjalizacji. Uprawnienia w tym zakresie posiadają również pielęgniarki, położne, dentyści oraz fleczerzy.

Recepta online jest nie tylko wygodna, ale również całkowicie bezpieczna, o czym warto pamiętać, ponieważ wokół niej w ostatnim czasie narosło wiele błędnych przekonań.