Podejrzanych, zatrzymano na terenie woj. mazowieckiego, w związku z ujęciem nierzetelnych faktur VAT w swoich rejestrach. Za popełnione przestępstwo oprócz dotkliwych kar finansowych, może grozić do 8 lat więzienia.

Przedmiotowy proceder polegał na wykorzystywaniu faktur dotyczących fikcyjnych transakcji w celu zmniejszenia należności podatkowych, jakie podejrzani – prowadzący działalność gospodarczą – powinni odprowadzić właściwym urzędom skarbowym. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego potwierdza, że skala wystawienia nierzetelnych faktur VAT sięga kilkudziesięciu milionów złotych a odbiorcami pustych faktur było kilkunastu przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze Delegatury CBA

w Warszawie w trakcie prowadzonych czynności procesowych zatrzymali dokumentację rachunkowo – podatkową podmiotu, który wykorzystywał „puste” faktury.

To piąta realizacja Stołecznej Delegatury CBA i Prokuratury Okręgowej w Warszawie w tej sprawie. W przedmiotowym śledztwie zarzuty usłyszało już kilkunastu przedsiębiorców, którzy wykorzystywali puste faktury.