Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił 11 osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz wręczenia funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej  zatrudnionym w Śląskim Urzędzie Celno Skarbowym w Katowicach, korzyści majątkowych w zamian za ostrzeganie o planowanych kontrolach lokali. Dzięki informacjom pozyskanym od funkcjonariuszy organizatorzy hazardu unikali zajmowania maszyn i likwidacji lokali oraz uzyskiwali informacje o sposobach unikania odpowiedzialności karnej.

Podczas czynności zabezpieczono gotówkę w łącznej kwocie 300 tysięcy złotych oraz mienie ruchome o szacunkowej wartości 150 tysięcy złotych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Trafili do aresztu

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karę prokurator skierował wnioski do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec wszystkich 11 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

„Istotna pomoc” funkcjonariuszy KAS

Śledztwo prowadzone przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się organizowaniem na terenie Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia i innych miejscowości nielegalnych gier hazardowych na automatach.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że struktury grup były bardzo dobrze zorganizowane i zhierarchizowane. W każdej istniał stały podział zadań i ról pomiędzy poszczególnych członków. Funkcjonowanie lokali hazardowych nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca ze skorumpowanymi funkcjonariuszami służby celnej, którzy ostrzegali organizatorów nielegalnego hazardu o planowanych kontrolach lokali, instruowali jak ci mają się zachować aby uniknąć zajmowania maszyn i likwidacji lokali, nadto o sposobach unikania odpowiedzialności karnej. Osoby te od dłuższego czasu pozostawały w zainteresowaniu Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów powołanej i wyspecjalizowanej do walki z przestępstwami korupcyjnymi których mogli dopuścić się funkcjonariusze i urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej.

Dotychczas w toku śledztwa prokurator skierował 5 aktów oskarżenia przeciwko 145 osobom. Aktualnie w toku postępowania podejrzanych jest 45 osób.