Bp Wasserbauer zapewnił, że się tego nie obawia, choć wie, że takie próby mogą się zdarzyć. Powołał się jednak na obietnice składane prze Ojca Świętego. „Papież Franciszek wielokrotnie nas zapewniał podczas całego procesu synodalnego, że nauczanie Kościoła się nie zmieni”.

         Pomocniczy biskup Pragi przyznał, że dobrze zna Rzym, bo tam studiował, jednakże jako najmłodszy czeski biskup nigdy nie był na synodzie. Zgodnie z zapowiedziami Papieża i kierownictwa synodu oczekuje, że będzie to przede wszystkim czas intensywnej atmosfery duchowej. Spodziewam się również pewnych napięć, ale tym się zbytnio nie martwię – dodał bp Wasseerbauer.

         Zapytany, jaki realny wpływ będzie miał synod na życie Kościoła, odpowiedział, że na ten temat można jedynie spekulować, a on nie chce na to tracić czasu. Jego zdaniem najważniejsze jest słuchanie Ducha Św. Musimy dać się zaskoczyć, a jednocześnie ufać, że będzie to dobre i korzystne dla Kościoła.