26.05.16, 08:13

Znaleziono ciało wysokiego rangą pułkownika kontrwywiadu

Zmarły był prawdopodobnie podpułkownikiem SKW. Na razie nie znane są okoliczności śmierci i znalezienia ciała. 

Służba Kontrwywiadu Wojskowego to służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Powołana została na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006. Podlega Ministrowi Obrony Narodowe. Służba pełni rolę kontrwywiadowczą.

kol/rmf