Ojciec Święty Franciszek dokonał kolejnych zmian personalnych w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Biuletyn Stolicy Apostolskiej informuje, że Kongregacja ta otrzyma nowego podsekretarza. Zarazem, jak dowiadujemy się już z innych źródeł, swój urząd stracą dwaj dotychczasowi podsekretarze. To kolejna już zmiana, bo wcześniej Franciszek usunął z urzędu prefekta tejże Kongregacji, kard. Antonio Canizaresa Lloverę. Jak dotąd nie powołano nowego prefekta.

Z Kongregacją pożegnają się teraz o. Anthony Ward SM oraz ks. prał. Juan Miguel Ferrer Grenesche. Obaj objęli swój urząd w czasie pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI. Według Giuseppe Nardiego z portalu katholisches.info, żaden z nich nie był wcześniej informowany o planowanych zmianach.

Najciekawsze jest jednak, kto zastąpi obu podsekretarzy. Będzie to mianowicie o. Corrado Maggioni – jak określa go „Riposte Catholique”, zadeklarowany „bugninista” (abp Annibale Bugnini w ogromnej mierze odpowiadał za reformę liturgii po soborze). A to oznacza, że zmiany mogą umocnić progresistowską i, nie bójmy się tego słowa, protestantyzującą linię w odniesieniu do liturgii.

abp Annibale Bugnini (fot. Wikipedia)

pac