Maciej Szczepański, komunistyczny propagandysta polityki sukcesu za rządów Edwarda Gierka, nie żyje. Stał się wzorem dla dzisiejszych telewizyjnych propagandystów. Miał 87 lat.

Pogrzeb dziennikarza odbędzie się w Sosnowcu. Kariera Szczepańskiego jest przykładowa: w 1953 r. Szczepański został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a w latach 1960-1966 sprawował funkcję kierownika Wydziału Propagandy i Agitacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, zasiadał też w jego plenum i egzekutywie.

W latach 1966–1972 Szczepański był redaktorem naczelnym „Trybuny Robotniczej” - śląskiego dziennika, organu KW PZPR w Katowicach. Potem, między 1968 a 1975 r. zasiadał w Komitecie Centralnym PZPR. Od 1969 do 1985 r. był posłem.

Byl współtwórcą polityki propagandy sukcesu Edwarda Gierka. Nazywano go "Barabaszem" lub "Krwawym Maćkiem".

- W trakcie pielgrzymki do Polski papieża Jana Pawła II starał się pomniejszyć jej znaczenie poprzez wydanie polecenia kamerzystom „kamery na klechę”, tak aby nie pokazywano w telewizji faktycznej liczby osób, które uczestniczyły w spotkaniach i nabożeństwach z papieżem. Aczkolwiek, kierując transmisją telewizyjną, stanowczo odmówił wykonania polecenia Stanisława Kani wyłączenia głosu papieskiego na wizji i na całym placu Zwycięstwa po tym, kiedy Jan Paweł II w homilii, nawiązując do zniszczenia Warszawy, powiedział o pomocy, której Warszawa próżno oczekiwała z drugiej strony Wisły. Następnie niezwłocznie poinformował telefonicznie o tym Edwarda Gierka, który go pochwalił za ową decyzję. - czytamy w wikipedii.

Prezenterka Joanna Rostocka prowadząca program "Wielka gra" została odsunięta przez Szczepańskiego za to, że miała na szyi zawieszony krzyżyk.

Za Szczepańskiego w TVP skrzydła rozwinął Mariusz Walter, późniejszy założyciel TVN.

Niech Dobry Bóg okaże mu swoje miłosierdzie. Wieczny odpoczynek dać mu racz Panie...

gb/niezalezna.pl