27.11.14, 09:39ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski (fot.Media)

"Złe skłonności i źli znajomi księdza Isakowicza-Zaleskiego"

Powszechnie znana jest postać księdza Isakowicza-Zaleskiego z Krakowa, głównego animatora środowisk sprzeciwiających się wsparciu Ukrainy w imieniu pamięci ofiar rzezi Wołyńskiej. Ksiądz Isakowicz-Zaleski bardzo się zawsze pilnował, by zachować wizerunek osoby powodowanej odruchem sumienia. Ale tym razem stracił czujność.

24 listopada na swoim profilu Facebook ksiądz Isakowicz-Zaleski przytoczył z nieskrywaną aprobatą jawnie antysemicką wypowiedź niejakiego Eugeniusza Lubańskiego, jakoby Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko był w rzeczywistości żydem o nazwisku Walcman. Wpisuje się ona w lansowane od paru tygodni nowe motto propagandy moskiewskiej o tym, że wszyscy Ukraińcy to potomkowie Chazarów, czyli w rzeczywistości – żydami. Ma to spowodować zaprzęgnięcie całego potencjału antysemityzmu do zwalczania poparcia dla Ukrainy.

Kim jest Eugeniusz Lubański? Dotychczas znany był niektórym jako komentator Radia Maryja. Jednak uważniejsza kwerenda wskazuje, że jest polakiem (mała litera zamierzona) urodzonym w Rosji, którego nazwisko brzmi Tuzow albo Tuzow-Lubański. Człowiek ten jest ogarnięty jednocześnie antysemityzmem i antyukraińskością, a jednak mieszka w Kijowie. Jest niezwykle aktywnym propagandzistą, którego działalność pozornie patriotyczna jest zbieżna z interesem rosyjskim, jakim jest wbijanie jak najgłębiej klina między Polskę a Ukrainę. Tuzow alias Lubański publikuje rozliczne artykuły zawsze na ten sam obsesyjny temat Żydów, którzy opanowali banderowską Ukrainę.

Czym jest portal Kronika Narodowa? Jest to portal, w którym swoje treści publikują nie tylko organizacje endeckie z głównego nurtu Ruchu Narodowego, na przykład Młodzież Wszechpolska czy Obóz Narodowo-Radykalny, lecz także najbardziej skrajne, w większości przypadków prorosyjskie organizacje nacjonalistyczne takie jak Katolicki Instytut Narodowo-Rojalistyczny Christus Rex, Klub Zachowawczo-Monarchistyczny Adama Wielomskiego i szereg innych. Bardzo wiele wskazuje na to, że Kronika Narodowa jest finansowana przez słynnego Jana Kobylańskiego, Prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej USOPAŁ.

[koniec_strony]

Najważniejszy jest tu jednak Obóz Wielkiej Polski, który poprzez swoje stowarzyszenie jest właścicielem portalu Kronika Narodowa. Dowodzi tego informacja opublikowana na stronie tej organizacji o spotkaniu w tej sprawie w norweskim Oslo, gdzie mieszka szereg czołowych działaczy Obozu Wielkiej Polski, w tym jej przewodniczący Dawid Berezicki i wiceprzewodniczący Seweryn Bosek.

Dodatkowym potwierdzeniem, że Eugeniusz Tuzov nie konfabuluje, że jest redaktorem w Kronice Narodowej jest na pozór nieistotny szczegół: w słowo „redaktor” na jego profilu wkradła się norweska, przekreślona litera „ø”: „Redaktør” zamiast „Redaktor”. Należy zakładać, że po nominacji na spotkaniu w Oslo edytował swój profil korzystając z komputera z zainstalowaną norweską czcionką i się pomylił:

Są więc wystarczające poszlaki do przyjęcia, że polecany przez księdza Isakowicza-Zaleskiego Tuzow alias Lubański jest funkcjonariuszem Obozu Wielkiej Polski.

Obóz Wielkiej Polski jest organizacją całkowicie nacjonalistyczną, antysemicką i zupełnie otwarcie prorosyjską. Na tle jej podobnych wyróżnia się jednak fascynacją przemocą i przygotowaniami do podjęcia walki zbrojnej. W 2012 i 2013 roku była współorganizatorem tzw. słowiańskich patriotyczno-wojskowych obozów w Moskwie, wraz z szeregiem innych organizacji nacjonalistycznych ze Słowacji, Serbii a przede wszystkim – z Rosji. Były to szkolenia wojskowe prowadzone zgodnie ze sztuką walki rosyjskiego Specnazu:

Nie ma raczej wątpliwości, że podczas tego szkolenia nie ograniczono się do biegów przełajowych czy walki nożem, lecz także ćwiczono strzelanie. Sugerują to dość jednoznacznie ilustracje i filmy zachowane w Internecie. Tegorocznej edycji obozu jednak nie było. No bo po co? Przecież już jest wojna na Ukrainie. Nie ma sensu się wygłupiać ze ślepakami w podmoskiewskich borach, kiedy można postrzelać z ostrej amunicji do żywych Ukraińcow.

[koniec_strony]

Na ubiegłoroczne szkolenie zgłosiło się wiele działaczy Obozu Wielkiej Polski, w tym Ci z Norwegii, a zwłaszcza jeden bardzo znany znajomy Pana Eugeniusza Tuzowa-Lubańskiego: Dawid Hudziec:

Dawid Hudziec jest szeroko znany opinii publicznej jako „polski najemnik” walczący w Donbasie. W istocie jednak jest kimś innym i dużo ważniejszym. Podobnie jak Mateusz Piskorski czy Bartosz Bekier jest wysoko postawionym funkcjonariuszem nacjonalistycznej międzynarodówki kontrolowanej przez rosyjskie służby.

Dawid Hudziec nie uczestniczy już w walkach – do takich rzeczy zatrudnia zagubionych ćwierćinteligentów, takich jak drugiego ze znanych najemników, upośledzonego psycho-społecznie Dariusza Lemańskiego (po którym zresztą słuch zaginął). Hudziec jest stworzony do wyższych celów. Uważa się za dziennikarza. Prowadzi z Doniecka polskojęzyczną wersję portalu Noworossia News, wymieniając obfitą korespondencję internetową z jednym z redaktorów Głosu Rosji Polska, Cyprianem Darczewskim. Jest też znajomym redaktora „Rosyjskiego Kurieru Warszawy” i korespondenta rosyjskich mediów w Polsce Władimira Kirianowa… Nie jestem w stanie ustalić, czy za czynny udział w walkach w Donbasie po stronie rosyjskiej jest ścigany w Polsce. Na pewno powinien.

Pikanterii tym znajomościom księdza Isakowicza-Zaleskiego dodają zapatrywania religijne towarzystwa, z którym obcuje ten bądź co bądź ksiądz Kościoła Katolickiego. Większość działaczy Obozu Wielkiej Polski przynależy do schizmatycznego odłamu Kościoła, tzw. sedewakantystów, którzy uważają, że od soboru Watykan II Tron Piotrowy pozostaje nieobsadzony, a późniejsi papieże są uzurpatorami. Ich liderem jest „ksiądz” Rafał Trytek, chyba z Krakowa, związany także z Narodowym Odrodzeniem Polski Katolickim i Instytutem Narodowo-Royalistycznym Chrustisu Rex (szumna nazwa, w rzeczywistości jest to banda rozmodlonych co prawda, ale agresywnych skinheadów):

Z drugiej strony Dawid Hudziec, podobnie jak wiele jego znajomych w Donbasie, Rosji i Polsce, przejawia częste w środowiskach panslawistycznych zainteresowanie rodzimowierstwem, czyli pogaństwem odwołującym się do tradycji starosłowiańskich. Przynależność religijna Tuzowa alias Lubańskiego, znajomego księdza Isakowicza-Zalewskiego, nie jest mi znana.

Naturalnie nie twierdzę, aby księdza Tadeusza łączyło z Noworosją coś więcej, niż zdumiewająca tolerancja dla takich poglądów. Jednak Tuzow alias Lubański nie jest jedynym bardzo podejrzanym znajomym księdza Isakowicza-Zaleskiego. Wokół niego powstał istny dwór złożony z postaci podobnego autoramentu, które prowadzą całą kampanię antyukraińską, której ksiądz Isakowicz-Zalewski jest gwiazdą. Są to przeważnie polscy nacjonaliści, ale także, nierzadko, po prostu Rosjanie albo obywatele Federacji Rosyjskiej polskiego pochodzenia. Prowadzą dziesiątki grup dyskusyjnych i stron internetowych. Są na tyle wpływowi, że potrafią zgromadzić wokół siebie dziesiątki tysięcy zwolenników. Czy ksiądz Isakowicz-Zaleski nimi świadomie dowodzi, czy jest przez nich wykorzystywany, jest pytaniem otwartym.

Działalność środowiska skupionego wokół księdza Isakowicza-Zalewskiego oddala, a nie przybliża rozliczenie zbrodni ukraińskich nacjonalistów podczas drugiej wojny światowej. Droga do tego nie prowadzi przez rzucenie Ukraińców na kolana przez Putina i oddanie Lwowa Polsce przez Rosję, co nagminnie można przeczytać na stronach i forach dyskusyjnych zwolenników księdza Isakowicza-Zaleskiego:

Ich działalność nie tylko jest na rękę nowemu imperializmowi rosyjskiemu, lecz w sposób obrzydliwy instrumentalizuje ofiary rzezi wołyńskiej, uniemożliwiając ich należyte upamiętnienie. Uważam ich za lustrzane odbicie najgorszych nacjonalistów ukraińskich, których liczebność wyolbrzymiają i piętnują, próbując wbrew oczywistym faktom przyprawić całej Ukrainie nazistowską gębę. Kiedy jakaś kolejna sfabrykowana wrzutka się pojawi rano na RIA Nowosti, wieczorem już jest na wszystkich portalach „kresowych”.

Należy się spodziewać, że spin-doktorzy doradzający słabemu rządowi Pani Premier Kopacz, łasego na każdy ułamek procenta spadającego poparcia, zwracają uwagę na część opinii publicznej zarażoną tą szkodliwą propagandą. Może to wpływać na to, że nadal brak decyzji o udzieleniu Ukrainie konkretnej pomocy, o którą się zwraca, czyli dostaw polskiej broni. Ta sytuacja jest dramatem dla każdego, który ideę Rzeczypospolitej Trojga Narodów nie odłożył do lamusa.

Sprawa jest dla mnie przykra także dlatego, że ksiądz Isakowicz-Zaleski pochodzi z Krakowa, gdzie jego reputacja w środowisku antykomunistycznym, z którym się identyfikuję, jest zbudowana na jego dzielnej postawie w czasie stanu wojennego i późniejszych latach. Ksiądz Isakowicz-Zalewski uważa się za patriotę polskiego i jest księdzem Kościoła Katolickiego. Propagowanie nienawiści etnicznej przeciwko narodowi ukraińskiemu, a teraz, jak się okazuje, antysemityzm, to dla katolika i nie tylko grzech poważny.

Na to są paragrafy zarówno w prawie świeckim, jak i w prawie kanonicznym. Podziwiałem i solidaryzowałem się z księdzem Isakowiczem-Zaleskim, kiedy walczył o lustrację w Kościele i spotykał się w związku z tym z ograniczeniami nakładanymi przez hierarchię kościelną. Teraz jednak oczekiwałbym od władz państwowych, w tym od służb zajmujących się bezpieczeństwem Państwa, by szczegółowo przyjrzały się otoczeniu księdza, a od władz kościelnych, by ostatecznie i skutecznie nakazały mu milczenie. Ta szkodliwa dla polskiej Racji Stanu dywersja musi się skończyć, aby rozliczenie zbrodni wołyńskiej będące warunkiem pełnego pojednania polsko-ukraińskiego stało się wreszcie faktem, a imperializm rosyjski został zatrzymany wspólnymi siłami naszych bratnich narodów.

Marcin Rey

Źródło: http://blogpublika.com

- - -

Dodatek 1:

Warto zauważyć, że Obóz Wielkiej Polski posiada także swoją własną podstronę w portalu neon24.pl (dokument nr 11), powstałego z przekształcenia „Nowego Ekranu”, którego założycielem był Ryszard Opara, biznesmen polsko-australijski, według wielu doniesień związany z peerelowskimi Wojskowymi Służbami Wewnętrznymi. Jego wspólnikiem w tym przedsięwzięciu był między innymi Artur Zawisza oraz córka generała Tadeusza Wileckiego.

- - -

Dodatek 2:

Przedstawiciele Obozu Wielkiej Polski wystąpili 11 listopada 2014 roku podczas pikiety w Krakowie zorganizowanej przez Falangę, którą kieruje Bartosz Bekier. Po spaleniu flagi NATO pod konsulatem amerykańskim demonstranci przyszli zakłócać koncert patriotyczny przy Krzyżu Katyńskim (dokument nr 12). Oprócz flag Donbasu powiewała też flaga georgijewska w czarno-pomarańczowe paski, symbol wspólnoty Rosjan na świecie „Ruskiego Miru”, którą dzierżył Kornel Sawiński, jeden z przedstawicieli w Polsce w ruchu eurazjatyckiego Aleksandra Dugina. Przemawiał Tomasz Jankowski z Samoobrony. Była nawet delegacja Komunistycznej Młodzieży Polski z czerwonymi flagami z sierpem i młotem. Pomieszanie z poplątaniem, wszystko jedno co, byle ekstremiści – zgodnie z taktyką Dugina.

Komentarze

anonim2014.11.27 9:43
Frondo nie idź tą drogą.
anonim2014.11.27 9:46
Też powiem: Frondo nie idź tą drogą.
anonim2014.11.27 10:07
Dołączam się do @marekwu i @Lidka : Frondo, nie idź tą drogą. To jest dobra rada.PS. Nie pisze się "w imieniu pamięci ofiar" ale "w imię pamięci ofiar". Nie dość, że bez sensu, to jeszcze niegramatycznie. I co to znaczy :"Ks. Isakowicz-Zaleski zawsze BARDZO SIĘ PILNOWAŁ..". A niby co to znaczy?? Piszecie o kryminaliście czy drobnym kombinatorze??? Ten styl to czysty stalinizm z okresu bieruta-bermana: zabić ofiarę donosem.
anonim2014.11.27 10:10
Nie, że Ukraińcy są Chazarami, tylko że Chazarzy udają Żydów - co za tumany w tej flądzrze pisuj, a poza tym, nawet wydawca się od cuchnących flądrą odcina: http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/wydawnictwo-fronda-odcina-sie-od-portalu-frondapl
anonim2014.11.27 10:28
Oj fronda, fronda... to już kompletna żenada! Jestem zdegustowany waszym tekstem poniżej poziomu Trybuny, chyba przestanę was czytać, to naprawdę obrzydliwe!
anonim2014.11.27 10:29
bo dobrzy znajomi to tylko ci illuminati z frondy ludzie trochę pokory! ten portal schodzi na psy
anonim2014.11.27 10:32
Anna Maria kompletnie nie wie co pisze, ale jako długoletni korespondent i cenzor Trybuny Ludu tęskni i wie o czym pisze...
anonim2014.11.27 10:34
@Credo trzymam cię za słowo - niebawem zobaczymy ile jest warta twoja deklaracja...
anonim2014.11.27 10:38
Bardzo piekny przyklad jak nadstawiac drugi policzek.... ehhh Terlikowski odszedl i Frądelek schodzi na psy
anonim2014.11.27 10:41
Nie wiem o co chodzi w temacie ; ) Natomiast to czy jest sie Zydem, czy Polakiem czy Rosjaninem nie jest wazne, ale jakim jest sie czlowiekiem ; ) Troche mnie zlosci takie mowienie, ze ktos ma nazwisko takie czy inne, a kiedys mial Zydowskie. I co z tego ; ) Byc moze zmienil to nazwisko ze wzgledu na przesladowania Zydow, moze uprzedzenie ludzi. Ale przeciez nie jest wazne kim jestesmy, ale jakimi jestemy ludzmi ; ) Jak mowi Pismo Sw: nie ma juz roznicy miedzy Zydem a Grekiem. Z Bogiem : )
anonim2014.11.27 10:49
Możecie już śmiało przyjmować stażystów z GW .........
anonim2014.11.27 10:49
Otóż to czy jest się żydem polakiem ukraincem rosjaninem ma OGROMNE znaczenie. nie piszemy o osobistej znajomości tylko o mafiach etnicznych, o masach połączonych przekazem kulturowym i poruszanych do działania przez właściwie sobie impulsy.
anonim2014.11.27 10:52
Widział ktoś Ukraińców? Co to za naród? Bo obecna ludność Ukrainy jest cokolwiek świezego chowu. Wystarczy zsumować ile luda zostało wybite w ciągu 100 lat.
anonim2014.11.27 10:54
A cóż za literackość języka i wyrafinowanie wyrażeń u Anni Mani - typowe dla lewego rynsztoka - niestety, nie władam tym językiem i nie zrozumiałem (uczyć się nie zamierzam, wystarczą mi te, które już znam z ojczystą polszczyzną na czele...).
anonim2014.11.27 11:00
Zerro powinien na razie zostawić w spokoju Ukraińców i powiedzieć to samo Palestyńczykom...na początek, bo chronologicznie ich ambicje narodowe są o kilkaset lat młodsze od Ukraińskich, a etnicznie są bardziej różnorodnym tyglem narodwości...
anonim2014.11.27 11:02
"[...] ksiądz Isakowicz-Zaleski przytoczył z nieskrywaną aprobatą jawnie antysemicką wypowiedź niejakiego Eugeniusza Lubańskiego, jakoby Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko był w rzeczywistości żydem o nazwisku Walcma..." A co w poszukiwaniu bądz ujawnianiu czyjejś prawdziwej tożsamości czy pochodzenia jest niewłaściwego? Zwłaszcza jeśli ta osoba jest głową państwa? Czy samo już użycie słowa "żyd" przez niepożądaną osobę jest anysemickie? A te święte krowy mają na sumieniu niemało grzeszków i ciągle to udowadniają. Co do Ukraińców, to są nie mniejsze kanalie niż ruskie, co najlepiej pokazuje właśnie Rzez Wołyńska. I jedni i drudzy tak naprawdę są wrogami Polski i nasz kraj powinien dbać w tym przypadku WYŁĄCZNIE o własne interesy. Historia niczego nie nauczyła?!
anonim2014.11.27 11:04
Frondo, nie idź tą drogą.
anonim2014.11.27 11:12
@Nabi Obawiam się, że ten ubecki troll @Anna Maria niestety ma rację, a ty masz sraczkę.
anonim2014.11.27 11:17
A może by tak ktos z adwersarzy komentarzowych, zamiast pisać w stylu: "Frondo, nie idź tą drogą. ... droga GW, etc ..." moze by napisał kontrargumenty do tego artykułu, wskazac co nie tak napisane, etc ... poprostu konkretne argumenty i fakty.
anonim2014.11.27 11:21
Przepływy i kontrola światowych finansów przez Rothschildów, Rockefellerów i innych oczywiście nie mają tutaj żadnego znaczenia... Polecam wykład na YT Stanisława Krajskiego na ten temat. http://www.youtube.com/watch?v=h9gHKxEg3vw
anonim2014.11.27 11:31
Nie wiem o co chodzi z podaniem faktu, że Poroszenko jest pochodzenia żydowskiego. Taką informację potwierdził Główny rabin Ukrainy. Jak napisze, że Julian Tuwim był pochodzenia żydowskiego tzn. że jestem antysemitą. Faktem jest również sojusz między oligarchami żydowskiego pochodzenia a banderowcami co raczej żle świadczy o Poroszence i Kołomojskim niż na kimkolwiek kto to wskazuje.
anonim2014.11.27 11:32
Fronda-portal poswiecony ukraicom redakcja tyle pisze o demonach, ze pewnie jeden sie musial zadomowic. A ciekawe, czy ks Zalewskiego tez chcecie rozgrzeszac zgodnie z warunkami? Urban moglby sie od was uczyc, choc od dluzszego czsu mam wrazenie, ze ten portal jest czescia medialnego mainstreamu, o przeciwnej polaryzacji, ktora musi istniec dla rownowagi, z ta tylko roznica ze nawet wyborcza jest czasem, bardziej obiektywna.
anonim2014.11.27 11:37
@Amid Przeczytaj mój powyższy komentarz. Inni użytkownicy pisząc "Frondo, nie idź tą drogą" pewnie mieli na myśli kreowanie Ukrainy na naszego największego przyjaciela, tylko dlatego, że jest w stanie wojny z naszym największym wrogiem. Ale to nie prawda, bo jak wcześniej napisałam, ani Ukraina ani Rosja nie jest naszym sojusznikiem. Co oczywiście nie zmienia faktu, że dla Polski jest niekorzystne, by Rosja przejęła Ukrainę.
anonim2014.11.27 11:50
Nosi brodę jak Fidel Castro, więc z całą pewnością jest Kubańskim terrorystą! Zmieńcie dietę...
anonim2014.11.27 12:03
Wydawnictwo FRONDA odcina się od portalu FRONDA.PL ? link : http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/wydawnictwo-fronda-odcina-sie-od-portalu-frondapl
anonim2014.11.27 12:24
http://www.wydawnictwofronda.pl/oswiadczenie Wydawnictwo Fronda oświadcza, że jest zupełnie osobnym bytem prawnym niż portal fronda.pl.
anonim2014.11.27 12:38
@zyga123 No i co z tego, że się odcięli? Sami przyznają się w oświadczeniu do wspólnych KORZENI. Dalej im od siebie niż Żydom od Chazarów?
anonim2014.11.27 12:41
Ja też proszę "Frondo nie idź ta drogą".
anonim2014.11.27 12:49
Tak się zastanawiam, na czyje polecenie nowe kierownictwo niszczy reputację portalu fronda.pl ?? Kto wydaje rozkazy i kim tak naprawdę są ludzie kierujący portalem.
anonim2014.11.27 12:55
Chyba ostatni raz tu zaglądam.
anonim2014.11.27 12:56
"Przeczytaj mój powyższy komentarz. Inni użytkownicy pisząc "Frondo, nie idź tą drogą" pewnie mieli na myśli kreowanie Ukrainy na naszego największego przyjaciela," Błąd , nie podoba mi się zacietrzewienie dziennikarzy portalu i publiczne sekowanie księdza Isakowicza-Zaleskiego.W nosie mam Ukrainę i Rosję ,kiedy tłuką się na moim podwórku.
anonim2014.11.27 13:05
Chłopy oprzytomnijcie , dajcie se po mordach poza anteną ,księży proszę mi nie bić i dogadywać się , bo umierać wszyscy będziemy tak samo czy to "judeochrześcijanie" czy "nieskazitelni tradsi".
anonim2014.11.27 13:06
angeloangelo, tak jest zawsze najłatwiej , wyjść
anonim2014.11.27 13:16
Isakowicz, Isakowitz, Izaakovitz. W rasiji mnoga Isakowitzów.
anonim2014.11.27 13:25
Ks.Isakowicz-Zaleski należy do postaci,które szanuję...Ale w tej chwili jestem zaskoczona:a/ jego znajomościami ,b/powoływaniem się na p.Lubańskiego..Poza tym wytykanie żydowskiego pochodzenia przeciwnikom politycznym-to,jak się okazuje,echo pieśni z 1968 r./nie chcę się dalej cofać w czasie.../Zadziwia też współpraca p.Lubańskiego z Naszym Dziennikiem!A jak tam z Arseniukiem i jego przodkami??!!!To koniecznie należy zbadać.....
anonim2014.11.27 13:39
@Pokuta zanurz się w pokucie ,taki masz ładny nick.
anonim2014.11.27 14:06
Zastanawia brak wyraźnych odniesień do publikowanych przez Frondę materiałów,nikt nie komentuje "żydków oligarchicznych".Jeśli o czymś nie mówimy,to znaczy,że tego nie ma?
anonim2014.11.27 14:18
Panie Rey dlaczego z Frondy która była czymś dobrym czyni pan swoimi artykułami przybytek szatana?
anonim2014.11.27 14:21
Dobra robota Frondo! Im więcej prawdy na temat rusofilii wśród tzw. narodowców, tym więcej Polków zrozumie, że popierając tych ludzi, oddają się na łaskę pachołków rosji. Krocz Frondo tą drogą, bo to droga słuszna. Tzw. narodowcy, to dzisiaj pierwsi zdrajcy Rzeczypospolitej. Nie bez powodu są infiltrowani przez nasze służby kontrwywiadu.
anonim2014.11.27 14:33
@Sylvie "Przeczytaj mój powyższy komentarz. Inni użytkownicy pisząc "Frondo, nie idź tą drogą" pewnie mieli na myśli kreowanie Ukrainy na naszego największego przyjaciela, tylko dlatego, że jest w stanie wojny z naszym największym wrogiem. Ale to nie prawda, bo jak wcześniej napisałam, ani Ukraina ani Rosja nie jest naszym sojusznikiem. Co oczywiście nie zmienia faktu, że dla Polski jest niekorzystne, by Rosja przejęła Ukrainę." No nareszcie rozsądny komentarz. Dodać należy, że w dzisisjszej sytuacji geopolitycznej, najważniejsza jest pacyfikacja rosji. A najlepiej jej unicestwienie, co jednak pozostawiam w sferze marzeń. Nie mniej pacyfikacja rosji jest możliwa. Rozwiązania są dwa: 1. Albo ruscy się dostosują do standardów świata zachodniego, 2. Albo przekierują swoją uwagę w stronę azjatycką i tam będą testować swoje barbarzyńskie metody na Chińczykach na przykład. Dlatego każda inicjatywa antyrosyjska jest dobra. Co do Ukrainy, to wolę mieć w niej wroga, niż przyjaciela w rosji. Dzisiaj z Ukrainą mamy wspólne interesy. Historyczne konflikty z tym państwem rozstrzygnęła rosja, likwidując i nas i ich. Więc jak ktoś nie widzi kto jest prawdziwym zagrożeniem, to dla mnie jest kurwa debilem po prostu.
anonim2014.11.27 14:39
Ten paszkwil tylko potwierdza slusznosc nominacji do tytulu hieny roku dla frondy ;]
anonim2014.11.27 14:56
No i Credo pokazałeś, że Twoje słowo warte jest tyle samo co lewych - mniej niż pyłek na wietrze -szkoda...
anonim2014.11.27 15:46
To, co robi obecnie Fronda, jest godne pożałowania. Wystarczy, że ktoś jest Wam nie 'po linii', a zaczyna się obrzucanie błotem... Przewiduję, że niedługo zostaniecie sami ze swoimi piórami i komputerami.
anonim2014.11.27 15:51
Następna "patriotka" job twoja mać...: http://www.tvn24.pl/le-pen-przyznaje-pozyczyla-pieniadze-w-rosji-ale-40-mln-euro-to-brednie,493021,s.html
anonim2014.11.27 15:54
Imputowanie antysemityzmu księdzu Zaleskiemu to wulgarna prowokacja. Cały ten artykuł pisano chyba w Gazecie Wyborczej. Kompletne łajdactwo.
anonim2014.11.27 17:27
Frondo nie idź tą drogą. Kto u was grasuje?!
anonim2014.11.27 19:53
Dawniej mówiono: "Dajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie". Dziś mamy nową wersję: "Dajcie mi człowieka, artykuł się o nim napisze". Styl, uczciwość i prawda takie same w obu przypadkach. Frondo, zmień nazwę na www.prawda.cccp - coraz bardziej do ciebie pasuje. Przykro mi to pisać, ale tak jest.
anonim2014.11.27 21:31
To co? To znaczy, że sami sobie mamy amputować Lwów, Stanisławów, Tarnopol... zapomnieć o połowie własnego kraju i nic nie mówić, co mogłoby urazić Rusinów? A im za to wolno wszystko? Poczytajcie sobie dowolną rzecz na rusińskich portalach z Małopolski Wschodniej. Na przykład stronę Lwowskiej DOKP (tymczasowo lwowska żeleźnica). I cóż tam piszą? co kilka linijek powtarza się "polska okupacja". Ale im wolno, nam nie bo jesteśmy - no właśnie czym jesteśmy? bardziej szlachetni? przedmurze wszelkiego dobra? A może jesteśmy już durniami bez jaj, którzy boją się napomknąć o swoim dziedzictwie byle by nie urazić albo nie wypaść na nie wiadomo kogo. Za niepewne obietnice przyjaźni mamy sobie ponownie i własnoręcznie amputować nie tylko Piastowską, dziedziczną królewską dzielnicą Polski, ale też wyrugować o niej pamięć z własnej historii. W Gródku Jagiellońskim na gmachu poczty, gdzie w 1934 banda OUN dokonała terrorystycznego napadu zabijając policjanta i raniąc klientów wisi ukraińska tablica ku czci "bohaterów" napadu. W Warszawie na ul. Foksal (Pierackiego) nie ma nawet wzmianki, o zamachu na wojewodę lwowskiego i ministra MSW własnego kraju, zamordowanego przez terrorystyczną bandę rzezimieszka Stefana Bandery. Tak to ma wyglądać? To ja dziękuję i poczekam aż moskale powyrzynają się wzajemnie z rusinami. A gdy już będzie po wszystkim możemy wrócić do rozmów o restytucji Unii Hadziackiej.
anonim2014.11.27 22:14
Pan Marcin pisze "w rzeczywistości jest to banda rozmodlonych co prawda, ale agresywnych skinheadów", po czym umieszcza zdjęcie, gdzie KAŻDY ma na głowie włosy. Słowa o ich agresywności również nie zostały niczym podparte. Radzę panu Marcinowi, żeby przystopował, ponieważ w pogoni za popularnością może wylądować przed sądem.
anonim2014.11.27 23:59
Rationalismusxxl wez ukrainska siejkiere, j...nij sie w leb, naucz sie skladni i gramatyki, a potem w...j na ukrainu, j...y wieprzu
anonim2014.11.28 0:15
Wezmę Rzeszowiak młot i je..bnę w twój zaściankowy łeb, co by się nieco rozszczelnił i wpuścił trochę wiedzy. Piękne polskie podkarpacie zatruwasz smrodem kuźni, którą nosisz na karku. Podoba się składnia i gramatyka? :)
anonim2014.11.28 0:25
A takvpoważnie, wiem, że region podkarpacia jest szczególnie wrażliwy na sprawę ukraińską. Stosunki w tym regionie świetnie opisuje książka "Egzekutor" Dębskiego.Jednak polityka dzis, to nie kwestia resentymentu podkarpacia, a pragmatyzmu. Przed nienażartym ruskim zwierzęciem chroni nas tylko Ukraina. Możesz sobie Panie Rzeszowiak dalej kuć lokalną nienawiść, ale spójż trochę dalej niż na swoje podwórko, a zobaczysz wilka za tym psem, co go przepedzić chcesz.
anonim2014.11.28 9:16
Oho, ks. Zaleski wyłożył prawdę o kłamstwach Frondy więc już jest bee i trzeba usmażyć jakiś "demaskatorski" tekścik. A jeszcze do niedawna Terlikowski tak zażarcie go bronił. :D
anonim2014.11.28 21:58
Ludzie! To przecież bardzo paskudne ciągle doszukiwać się drugiego dna. Od razu wiecie, zęz wypowiedzią o żydowskości kryje się jakaś większa teoria. A skąd to wiecie? A jak nie wiecie, to nie dopisujcie sobie, nie wymyślajcie. Piszecie o rzekomych obsesjach tych, co nieczego nie dopisują tylko przedstawiają fakty. Żyd jest żydem i co w tym dziwnego i bulwersującego? Ludzie, opamiętajcie się. Jużtak rozpaczliwie doszukujecie sie tych "klakierów putina" że możecie ściągnąć na siebie podejrzenia ,ze to wyście są agentami.
anonim2014.11.28 23:15
Frondo idź tą drogą, obnażaj rusofilii a przede wszystkim zwolenników Putina. Akurat w tym temacie robicie dobrą robotę.
anonim2014.11.29 14:11
Uwaga; Rationalismus XXI i Genessis X to ta sama banderowska wtyka. Uwaga na tego cwela. Ten sam język , ten sam styl !!!!
anonim2014.11.29 15:52
Fronda wie jak sobie strzelic w kolano... NUDNAWA agitka!
anonim2014.11.29 23:55
Nie chce się was czytać i chyba przestanę. Język bliski rynsztoka, składnia niezbyt rozgarniętego dziesięciolatka, rzeczowo dno.
anonim2014.11.30 17:23
1.kto nie z nami ten przeciw nam, faktycznie czuć tu czerwono-oświeceniowy swąd 2.na to rozliczenie Wołynia coś długo się czeka, no chyba że coś przeoczyłem jak kolejne nierządy warszawskie (nieszczęsne moje miasto) biły czołem w Kijowie 3. ukłony dla marekwu, Lidki, vilain'a oraz lelka
anonim2014.12.1 1:29
Jak dla mnie, powyższy tekst jest REWANŻEM Frondy (widać to tak jaskrawo) na artykuł ks Isakowicza Zaleskiego kiedy to ksiądz nazwał Frondę "Hieną"..lecz z tego co widzę tamten artykuł był dostępny na stronie góra 2 dni, następnie został już usunięty i nie ma po nim śladu (??)
anonim2014.12.2 23:19
Haha, katolicyzm pro-państwowy prezentuje Frondzia. Buziaczki od władzy, ręka w rękę z wybiórczą. Brawo - "czytam Frondzię dla beki" - jeszcze nie powstał taki profil na fejsach?
anonim2014.12.3 15:14
Ks. Isakowicz-Zaleski w swoim czasie opowiedział się po stronie lustratorow i psów gończych za ludźmi reprezentującymi hjakis poziom w imie poparcia dla PiS i pana Sakiewicza z "Gazety Polskiej". Przyczynił się do obrzucenia blotem abpa Wielgusa, na którego IPN nie miał literalnie NIC. Dziś abp Wielgus publikuje w "Mysl Polskiej", która rerezentuje opcje prorosyjska i antyukrainska. I co na to ks. Isakiewicz-Zaleski? Pogodzi się z obiektem swych niskich atakow sprzed lat? http://www.mysl-polska.pl/node/283
anonim2014.12.28 14:45
Ustawmy sprawy we właściwej kolejności. Przede wszystkim jest to personalny atak Frondy, która po odejściu red. Terlikowskiego przeszła w obce ręce. O czym nie wiemy lub nie chcemy wiedzieć. Jest to próba zniszczenia osoby o odmiennych poglądach do obecnej "władzy portalu". Zwróćmy też uwagę, że Wydawnictwo Fronda działa zupełnie osobno niż portal fronda.pl. Wystarczy zapoznać się z oświadczeniem dostępnym na stronie książkowego wydawnictwa FRONDA, które cytuję w całości: "Wydawnictwo Fronda oświadcza, że jest zupełnie osobnym bytem prawnym niż portal fronda.pl. Łączą nas korzenie oraz ogólny kierunek ideowy. Czasem dość poważnie różnimy się w ocenie zjawisk. Ostatnio dość głośna była sprawa dotycząca stosunku naszych kolegów z portalu do Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy. Uważamy, że nie można posądzać kogoś o bycie piątą kolumną Rosji w Polsce tylko na podstawie prorosyjskich wypowiedzi niektórych członków obu wymienionych partii. Nie bierzemy odpowiedzialności za, naszym zdaniem, niezbyt przemyślane wpisy na portalu fronda.pl. Michał Jeżewski Prezes Wydawnictwa Fronda" A gdyby tego było mało zamieszczam fragment oświadczenia ks. Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego: "Cel tej publikacji, lansowanej m.in. przez miłośnika UPA, Kazimierza Wóycickiego czy szefa klubów „Gazety Polskiej”, Ryszarda Kapuścińskiego, jest jasny: oblać pomyjami osobę o innych poglądach i odebrać jej dobre imię, a następnie zaszczuć, zadeptać i publicznie wykończyć. Podobną metodę Fronda.pl i jej hojni sponsorzy stosują wobec wielu polskich patriotów, w tym ostatnio także wobec reżyserów i publicystów Ewy Stankiewicz i Grzegorza Brauna, autorów świetnych filmów." Reszta dostępna w podanym niżej adresie: http://www.prawy.pl/felieton/7684-fronda-teskni-za-panstwem-policyjnym Tym samym przestaję być czytelnikiem tego zakłamanego portalu. Nie pozdrawiam.