- "Jednym z pierwszych kroków będzie wprowadzenie przez nas odpowiedzialności regresowej za buble legislacyjne. #Ziobro i spółka będą musieli oddać każdą złotówkę, którą podatnicy zapłacą za dewastację przez nich wymiaru sprawiedliwości." – napisał były lider PO Borys Budka na Twitterze.

Warto przy tym przypomnieć, że Budka z wykształcenia jest prawnikiem, a jego wpis jest komentarzem do informacji o decyzji Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka wdaje w czwartek ws. wytoczonej przez adwokat Joannę Reczkowicz przeciwko Polsce.

Jak uznał ETPC, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego naruszyła europejską konwencję o ochronie praw człowieka poprzez nie zapewnienie skarżącej adwokat rzetelnego i bezstronnego procesu.

Do wpisu Budki odniósł się redaktor Rafał Ziemkiewicz.

- "Pan Budka jest podobno prawnikiem? Nie uczono go, że "lex retro no agit", czy też uczono, ale podobnie jak pan @MicWawrykiewicz odrzuca "prawniczy pozytywizm" na rzecz logiki (kontr)rewolucji i trybunałów specjalnych?" – napisał Ziemkiewicz.

mp/twitter/media/fronda.pl