Abp Marek Jędraszewski: Zgoda na przyjęcie krzyża wymaga przyjęcia tego wszystkiego, co trudno nam sobie nawet wyobrazić.

 

- Uświadomienie sobie faktu, że Chrystus wzywa, domaga się odpowiedzi – odpowiedzi miłości – pisze abp Marek Jędraszewski w rozważaniu drugiej stacji „Pan Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona”. W drugiej medytacji nabożeństwa „Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa” metropolita krakowski wskazuje, że odpowiedzią młodego Karola Wojtyły na Boże wezwanie było najpierw wstąpienie do Krakowskiego Seminarium Duchownego, a potem – 1 listopada 1946 roku – przyjęcie święceń kapłańskich.

– Zgoda na przyjęcie Chrystusowego krzyża wymaga także przyjęcia tego wszystkiego, co na początku trudno nam sobie nawet wyobrazić, a co, z biegiem czasu, objawia nam Chrystus – pisze abp Marek Jędraszewski wskazując na drogę, którą na wzór św. Piotra, obrał Karol Wojtyła – Jan Paweł II. – Za Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym podążał aż do końca – aż do 2 kwietnia 2005 roku – podsumowuje rozważanie drugiej stacji abp Marek Jędraszewski.

Rozważania drogi krzyżowej „Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa” zostały napisane przez abp. Marka Jędraszewskiego z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły na nabożeństwo, które tradycyjnie w Niedzielę Palmową jest odprawiane w Nowej Hucie. Z uwagi na epidemię koronawirusa w tym roku nie jest to możliwe, zostały więc przygotowane w formie książki pod tytułem „Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa” oraz nagrań audiowizualnych. Rozważania dotyczące życia Jana Pawła II odczytuje abp Marek Jędraszewski, zaś lektorem biblijnych medytacji jest Bolesław Brzozowski aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Zapraszamy do oglądania:

https://www.youtube.com/watch?v=viSuW0TgZPw