Zbigniew Kuźmiuk: Rozwój zrównoważony w praktyce - zdjęcie
07.10.18, 09:00Zdj.zbigniewkuzmiuk.pl

Zbigniew Kuźmiuk: Rozwój zrównoważony w praktyce

1. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki wziął udział w oddaniu do użytku zmodernizowanej drogi powiatowej w najmniejszym samorządzie w Polsce, gminie Podedwórze w województwie lubelskim.
Modernizacja drogi o długości 5,2 km kosztowała 2,3 mln złotych przy czym budżet państwa pokrył 80% kosztów, niecałe 20% sfinansował powiat parczewski, a co zasługuje na szczególne podkreślenie, 30 tysięcy na tę inwestycję, zebrali mieszkańcy wsi Zaliszcze, dla których ta droga to jedyna możliwość dotarcia do siedziby gminy i dalej powiatu.
Poprzednie władze (wojewoda i jego służby) w związku ze złym stanem drogi zdecydowały o jej zamknięciu w 2015 roku i w ten sposób mieszkańcy tej wsi zostali zostawieni na pastwę losu.

Dopiero wprowadzenie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nowych zasad wsparcia budowy i modernizacji dróg lokalnych i ustanowienie nawet 80% dotacji do takich inwestycji dla najbiedniejszych samorządów, pozwoliło na realizację tego przedsięwzięcia (wcześniej maksymalne wsparcie dla samorządów wynosiło do 50%).
Modernizacja tej drogi powiatowej w województwie lubelskim i obecność na tej uroczystości premiera Morawieckiego pokazują co oznacza realizacja zrównoważonego rozwoju w praktyce i jak jest to ważne dla rządu Prawa i Sprawiedliwości.

2. Przypomnijmy także, że od nowego roku rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza stałe rozwiązanie wspierające budowę i modernizację dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w postaci Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).
Projekt ustawy nad którym Sejm już pracuje, zakłada powstanie FDS a źródłem jego zasilania będą: obligacje Skarbu Państwa, wpłaty z budżetu państwa, wpłaty jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, środki z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotychczasowa 2% wpłata od sprzedaży drewna Lasów Państwowych, która teraz trafia bezpośrednio do budżetu państwa.

Środki zgromadzone w Funduszu już w 2019 roku sięgną kwoty 6,1 mld zł, co oznacza, że będą one blisko 6-krotnie większe niż średnio do tej pory przeznaczanie corocznie na współfinansowanie budowy i modernizacji dróg lokalnych.
Przypomnijmy, że koalicja PO-PSL przeznaczała rocznie na dofinansowanie dróg lokalnych kwotę od 0,5 do 0,8 mld zł rocznie, przez 8 lat jej rządów na ten cel przeznaczono łącznie 5,2 mld zł.
W następnym roku tych środków będzie ponad 6 mld zł, co więcej jak podał resort infrastruktury w latach 2019-2028, a więc w ciągu 10 najbliższych lat fundusz przeznaczy na finansowanie dróg lokalnych przynajmniej 36 mld zł.

3. Niezwykle ważne są także zmiany w sposobie wspierania samorządów, jeżeli chodzi o współfinansowanie dróg lokalnych, w tym podniesienie poziomu tego finansowania do 80% całości kosztów (do tej pory maksymalnie 50%).
Poziom współfinansowania będzie zależny od stopnia zamożności gminy czy powiatu im bogatszy samorząd tym współfinansowanie niższe, ale wspomniane 80% wsparcie dla samorządów najmniej zamożnych, spowoduje, że i one będą budować i modernizować drogi lokalne (wcześniej ze względu na konieczność 50% udziału w takich inwestycjach najczęściej w tym programie rządowym nie uczestniczyły).

Środki Funduszu będą corocznie rozdzielane przy według znajdującego się w ustawie algorytmu pomiędzy poszczególne województwa, środkami będą zarządzali wojewodowie, a głównymi czynnikami będą długość dróg lokalnych na terenie danego regionu, ich stan techniczny, a także zamożność gmin i powiatów.
Niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla samorządów jest fakt, że Fundusz będzie współfinansował budowę i modernizację dróg lokalnych wychodząc poza rok budżetowy (a wiec będą mogły być realizowane inwestycje wieloletnie), ponieważ do tej pory inwestycje drogowe trzeba było zrealizować i rozliczyć do końca grudnia.
Wczoraj w najmniejszej gminie w Polsce – Podedwórze w województwie lubelskim, premier Mateusz Morawiecki pokazał na czym polega w praktyce rozwój zrównoważony i jak bardzo rząd Prawa i Sprawiedliwości jest do tej idei przywiązany.

Zbigniew Kuźmiuk