Jakiś czas temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał tzw. kartę LGBT w Warszawie. Teraz z podobnym pomysłem wystąpili poznańscy radni, który nazywają to roboczo Europejską Kartą Równości i mają nad nią głosować 11 lutego br.

Jak pisze portal wPolityce.pl:

- Grupa rodziców zrzeszona w poznańskiej Społecznej Radzie Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” wydała apel, poprzez który chce „zatrzymać genderową kartę w Poznaniu”. 

Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty wezwała na Twitterze do wsparcia poznańskich rodziców w tej akcji oraz do walki z ideologią gender. Napisała:

Kolejne genderowe koncepcje w „owczej skórze”! * Wesprzyjmy Rodziców z Poznania! Dziś tam, jutro wszędzie, gdzie rządzą genderowcy! Wspierajmy się broniąc przed demoralizacją dzieci, cenzurą politpoprawności Nie chcemy cywilizacji antykultury!

Co ciekawe, radni poznańscy najpierw odrzucili inicjatywę prorodzinną  Samorządową Kartę Praw Rodziny.

 Społecznej Radzie Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań” tak to uzasadnia na FB:

- Czujemy się jako rodzice i rodziny zagrożeni i pełni obaw o bezpieczną przyszłość naszych dzieci w Poznaniu. Odrzucona SKPR [Samorządowej Karty Praw Rodzin – red.] afirmowała trwałą rodzinę, która jest gwarantem, że miasto będzie lepsze, zdrowsze i bezpieczniejsze. Wskazują na to liczne badania naukowe. Karta miała stanowić deklarację, że samorząd uznaje rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci, którzy mają prawo wychowywać je zgodnie z własnymi przekonaniami, a szkoła pełni rolę jedynie pomocniczą. Karta podkreślała prawo dzieci do bycia chronionymi przed demoralizacją. W zamian za to obserwujemy w poznańskich szkołach przypadki łamania praw rodziców i dzieci, dotyczące udziału tych ostatnich w zajęciach dodatkowych, na które rodzice nie wyrazili zgody. Dowodem błędnej polityki miasta w sferze troski o dzieci i rodzinę są utrzymywane na stałym poziomie wydatki na tzw. zajęcia antydyskryminacyjne, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu wydatków na pozostałe zajęcia dodatkowe (o 36 procent w planach na rok 2020). Chcemy, jako rodzice, uważnie przyglądać się działaniom władz samorządowych, a także przejąć społeczną kontrolę nad przestrzeganiem w poznańskich placówkach edukacyjnych praw rodziców wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Akcję wspiera także  Centrum Życia i Rodziny, które ostrzega, że dokument Europejskiej Karty Równości, który ma być głosowany jest „oparty na ideologii gender i prowadzi do narzucenia mieszkańcom Poznania kontrowersyjnego światopoglądu”.

 

mp/Głos Wielkopolski/Facebook/Twitter