Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni ARC Rynek i Opinia, w kontekście rozgrywającej się za naszą wschodnią granicą zbrodniczej napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę większość Polaków skłania się do przyjęcia waluty euro.

W obecnej sytuacji geopolitycznej aż 52 proc. ankietowanych zdeklarowało, że bezpieczniej czuliby się, gdy w Polsce obowiązywała zamiast złotego waluta euro.

Przeciwnego zdania jest natomiast 47 proc. Różnica na korzyść zwolenników euro jest więc nieznaczna i wynosi 5 proc., jednakże niewątpliwie warto ją odnotować, bo pokazuje pewien istotny trend.

Jak wykazały badania pracowni ARC aż 68 proc. ankietowanych obawia się w wyniku wojny na Ukrainie  utraty wartości przez polskiego złotego.

Okazuje się, że pośród osób, które w kontekście wojny toczącej się za naszą granicą pewniej czułyby się z obowiązującą w Polsce walutą euro, zdecydowanie więcej jest mężczyzn (57 proc.) aniżeli kobiet (47 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 17-23 marca 2022 r. przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1 072). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat.

 

ren/ISBnews