Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda - zdjęcie
30.03.21, 07:55Fot. via Wikipedia, CC 0

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda

9

PIERWSZE CZYTANIE

Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi

Iz 49, 1-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Posłuchajcie mnie, wyspy! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie.

I rzekł mi: «Ty jesteś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego». Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

J 13, 21-33. 36-38

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi.

Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?»

Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan.

Jezus zaś rzekł do niego: «Co masz uczynić, czyń prędzej!» Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.

Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie».

Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?»

Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz».

Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie».

Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (9):

https://www.if-jesus-returns-kill-him-again.com/2021.03.30 14:09
j.w.
MaxFiend2021.03.30 13:11
Na kogo wypadło, na tego bęc! Ale gdzie tu wolna wola i elementarna sprawiedliwość?
Anonim2021.03.30 10:24
Jest cos fascynującego w Kościele nawracających się grzeszników. Dojrzałość jaką człowiek uzyskuje dzięki świadomości własnych błędów i słabości, które jednak, ostatecznie pokonuje, aby w wielkim wysiłku i determinacji całej swej osoby sprostać zadaniu powrotu do Boga.
Grizzly2021.03.30 11:21
Zgadzam się w prawie całej rozciągłości. Ateizm, taki świadomy to piękna sprawa.
Grizzly2021.03.30 9:11
No i super, i już będzie koniec tej szopki.
Grizzly2021.03.30 9:08
Ostatnia wieczerza. Wchodzi Jezus do sali a tam stoły zastawione, pełno wina różnego gatunku ,patrzy i pyta: - Co to jest i skąd mieliście na to pieniądze? Jeden z apostołów odpowiada: - Nie wiem, podobno Judasz coś sprzedał
Grizzly2021.03.30 10:09
Won złodziejska mendo bolszewicka od mojego nicka! Won parchu!
Grizzly2021.03.30 8:11
A na to pijany Judasz z drugiego końca stołu - a ten Jezus, jak sobie wypije to się tylko do mnie przyp....la
Grizzly2021.03.30 8:28
Won złodziejska mendo bolszewicka od mojego nicka! Won parchu!