Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Co to znaczy "judeo-chrześcijański"? - zdjęcie
23.04.19, 12:00fot. via youtube/polskieradio

Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Co to znaczy "judeo-chrześcijański"?

34

Po prawej stronie Internetu zawrzało, gdy aktualny Prezydent naszego kraju wspomniał ostatnio o "prawdziwym, judeo-chrześcijańskim fundamencie" Europy. Przykładowo Wojciech Sumliński nazwał owe słowa "bełkotem PAD" a Robert Winnicki napisał co następuje:

"Cywilizacja europejska to fundamenty rzymskie, greckie i chrześcijańskie. „Judeo-chrześcijaństwo”? Egzotyczny wymysł ludzi mających słabe pojęcie o swoich korzeniach albo zbyt sparaliżowanych polit-poprawnością by nazywać rzeczy po imieniu."

Czy jednak naprawdę jest na co się tu oburzać? Owszem, wyrażenie "judeo-chrześcijańskie" może być w pewien sposób dwuznaczne, jeśliby przyjąć, iż sugeruje ono jakąś równorzędność religii chrześcijańskiej i współczesnego rabinicznego judaizmu. Jednak wcale nie musi ono być rozumiane w ten sposób. Termin "judeo-chrześcijański" może być wszak też wykładany na bardziej normalną i tradycyjnie katolicką modłę. Rzecz bowiem w tym, iż korzenie religii chrześcijańskiej rzeczywiście są żydowskie. Nie można temu zaprzeczać. Chrześcijaństwo jest wypełnieniem starożytnego judaizmu, a żyjący przed Wcieleniem Syna Bożego Żydzi w rodzaju Mojżesza, Abrahama, Jozuego, Eliasza, Dawida, Elizeusza są naszymi wspaniałymi ojcami i braćmi w wierze. Warto zresztą w tym miejscu zauważyć, iż katolicka Litania do Wszystkich Świętych zawiera prośby o wstawiennictwo modlitewne skierowane do takich wymienionych z imienia proroków i patriarchów Starego Zakonu jak Abraham, Mojżesz, Eliasz, Jan Chrzciciel oraz Józef. Ba, nie ma błędu nawet w określaniu chrześcijan mianem "Żydów Nowego Testamentu" wszak jak pisali o tym apostołowie św. Paweł i św. Piotr:

"Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga” - Rz 2, 28-29.

"Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczeńców. My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym - my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele." - Flp 3, 2-3.

"Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali" – 1 P 2, 9-10.

Praktycznie nie da się więc wymazać z chrześcijaństwa odniesień do starożytnego judaizmu. A skoro nie da się mówić o religii chrześcijańskiej bez takich odniesień, to konsekwentnie rzecz biorąc nie należy takowych związków ignorować w stosunku do chrześcijańskiej cywilizacji Europy. Takie zresztą religijno-cywilizacyjne odniesienie do starożytnego judaizmu było przez wieki obecne z katedrze Notre Dame (w kontekście której Prezydent Duda wspomniał o "judeo-chrześcijańskich" fundamentach Europy), gdyż aż do czasów rewolucji francuskiej w owym kościele obecne były figury królów starożytnego Izraela, jako tych władców, którzy mieli być poprzednikami w sukcesji monarchów francuskich.

We wskazanych wyżej znaczeniach nie jest więc chyba semantycznym nadużyciem od czasu do czasu wspomnieć o "judeo-chrześcijaństwie".

Na sam zaś koniec tego artykułu pozwolę sobie na jedną refleksję. Otóż, ci, których mierzi określenie "judeo-chrześcijański" nieraz jakby w kontrze do takowego podkreślają, że Europa została zbudowana na "fundamencie chrześcijaństwa, Rzymu i Grecji". Nie zamierzam się spierać z tym sformułowaniem, ani też kwestionować tego, iż również w spuźciźnie pogańskiego Rzymu oraz pogańskiej Grecji były rzeczy dobre, a przez to godne adaptacji przez chrześcijańską Europę. Czy jednak nie jest zastanawiające bezkrytyczne akcentowanie owej zbitki pojęciowej (chrześcijaństwo, Grecja, Rzym) z jednej strony, z drugiej zaś wręcz nieskrywane obrzydzenie dla używania terminu "judeo-chrześcijaństwo"? Przecież w starożytnym Rzymie i Grecji było o wiele więcej zła niż w historii starożytnego Izraela, nie mówiąc już o tym, że Stary Testament jest absolutnie bezbłędną i nieomylną częścią Bożego Objawienia, czego nie da się wszak powiedzieć o pismach pogańskich filozofów Rzymu oraz Grecji, gdzie rzeczy prawdziwe nieraz mocno wymieszane są z diabelskimi zwiedzeniami.

Mirosław Salwowski

Komentarze (34):

Edi2019.04.24 17:31
APEL do ADMINA FRONDY - PROSZĘ O ZABLOKOWANIE JAKIEJŚ AKCJI ZBIERANIA PIENIĘDZY PRZEPROWADZANEJ PRZEZ "Polak Ateista Dumny Gej"- to jest niedopuszczalne w jaki sposób ZAŚMIECA FORUM na każdej stronie pod każdym artykułem pisze brednie już od dłuższego czasu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
syn chama2019.04.23 19:58
Ale brednie.Nie ma żadnych judeo-chrześcijańskich fundamentów Europy.Niby jaką to własną rozwiniętą kulturę posiadali pastuchy z ówczesnej Palestyny.Przecież w tej Palestynie mocno zakorzeniła się kultura grecka. Fundament jest jeden powstały na dorobku starożytnych greków,który to dorobek przejęli i rozwinęli rzymianie.My nazywamy to kulturą klasyczną.Te ,,mądrości" z artykułu można porównać z tymi,które mówią o braciach w wierze.Tylko w przypadku braci, ktoś nadgorliwy usunął wyraz,, jakoby"co zmieniło znaczenie wypowiedzi JP2.Ile razy, od któregoś polityka słyszy się wyraz judeo-chrześcijaństwo to znak,że chcą przypodobać się żydom.Na koniec judeo-chrześcijaństwo to połączenie dwóch wrogich systemów wartości ,a z tego nie może powstać wspógrająca całość.
Foster2019.04.23 19:15
Skoro Jezus był Żydem i od niego i pierwszych apostołów (również Żydów) zaczęło się chrześcijaństwo - to chyba nazwa nurt judeochrześcijański oznacza tych, którzy zapoczątkowali tę religię.
Likc2019.04.23 16:28
Redaktor porwał sie na temat którego nie zna i wyjeżdża z diabelskimi zwiedzeniami . A tak na początek to: kultura grecka, prawo rzymskie, religia katolicka.
Fidelio2019.04.23 16:03
Jezus był Żydem, Matka Boska i apostołowie też. Europa powstała na bazie chrześcijaństwa, pierwszy chrzcił Jan tego samego pochodzenia. Czyżby odżyło stare komusze powiedzenie, że jeśli fakty kłócą się z naszymi poglądami, tym gorzej dla faktów ?
Michał Kalinowski2019.04.23 15:42
Panie Salwowski jesteś pan niedouczony i stąd mieszają się panu pewne pojęcia. Swój dynamiczny rozwój chrześcijaństwo zawdzięcza Rzymowi, a to dlatego, że choćby już pod koniec drugiego wieku n.e. mimo wyjątkowo silnego nacisku Żydostwa znalazło swoje miejsce i uznanie w Imperium Romanum. Gdyby nie powstanie Żydowskie za panowania Tytusa, najprawdopodobniej chrześcijaństwo by się nie mogło rozwijać z uwagi na silną pozycję wielu Izraelitów, ale oni podnieśli miecz przeciw Rzymowi i pożałowali tego. Judaizm natomiast ukształtował się dopiero ok. 400 lat po Chrystusie, kiedy to Chrześcijaństwo miało już pozycję religii państwowej w Cesarstwie Rzymskim od blisko już 200 lat. Tak więc ortodoksi ze swoim judaizmem musieli zejść do pozycji piwnicznej, w której przez pierwsze 200 lat przez wpływy hebrajczyków byli spychani chrześcijanie. Pierwsze 200 lat chrześcijaństwa to okres krwawej rozprawy Rzymu i męczeństwa chrześcijan, najczęściej z inspiracji potomków tych co zamordowali Chrystusa. Ta walk wydawało by się nie miała końca gdyby nie Konstantyn Wielki, który jednoznacznie rozstrzygnął jej wynik, przeciw Żydom. Przypominam, że Izraelita w chwili ochrzczenia przestaje być Żydem. Obie religie są sprzeczne i wzajemnie się wykluczające. Zatem albo mówimy o judaizmie, alb o chrześcijaństwie, a Europa ma korzenie Chrześcijańskie! Każdy, kto to myli jest idiotą, albo kanalią innej alternatywy nie ma. Żydzi mieli zawsze destrukcyjny wpływ na chrześcijaństwo i je zwalczali wszelkimi możliwymi i dostępnymi instrumentami.
west2019.04.23 14:27
Judeochrześcijanie to jedni z pierwszych a może i pierwsi chrześcijanie. Z dużym prawdopodobieństwem wywodzili się oni ze stronnictwa esseńczyków. Jedna stwierdzenie, że mamy judeochrześcijańskie korzenie jest sporym nieporozumieniem, gdyż wraz z żydami na chrześcijaństwo przechodzili poganie. Żydowscy chrześcijanie koncentrowali się głównie na własnych terenach. Choć też gminy chrześcijańskie mogły wywodzić się równolegle również w diasporach. Wszak św. Paweł idąc podczas swych podróży misyjnych wchodząc w nowy teren, głoszenie Ewangelii rozpoczynał zawsze od wizyty w synagogach. Jednak równolegle szedł również między pogan, gdzie znajdował lepszy grunt dla swoich nauk. Chrześcijanie żydzi odnosili się w stosunku do chrześcijan - nie nie żydów z dużą rezerwą. Zatem mówienie o judeochrześcijańskich korzeniach nie do końca jest prawdą. W końcu najprawdziwsze i najbardziej uprawnione byłoby mówienie o kościele Chrystusowym, gdyż to On założył Kościół i to On jest jego fundamentem, korzeniem i główną częścią.
athos2019.04.23 14:05
Redaktor Salwowski myli dwie rzeczy. Być może robi to świadomie, być może z niewiedzy. Prawdą jest, że Nowy Testament jest wypełnieniem obietnic Starego Testamentu. Dlatego Pismo Święte przyjmowane w Kościele katolickim składa się z dwóch części: Starego i Nowego Testamentu. Ale z tego NIE WYNIKA, że istnieje jakaś synteza judaizmu i chrześcijaństwa. Nie ma czegoś takiego!!! Będąc chrześcijaninem nie jestem, bo nie mogę być, jednocześnie religijnym żydem. Dlaczego? Z prostej i najważniejszej przyczyny. Żydzi nie uznają w Jezusie Boga, Syna Bożego, Mesjasza i Odkupiciela. Ze względu na to mówienie o jakimś judeo-chrześcijaństwie jest powielaniem religijnego fałszu. Może ten fałsz sugerować, że w gruncie rzeczy między chrześcijaninem a żydem nie ma istotnej różnicy i tak naprawdę żydzi nie muszą się nawracać i uznawać, jak chrześcijanie, Jezusa Chrystusa za Boga, Mesjasza i Odkupiciela. A to nie jest prawdą. Duda i Salwowski powielają ten FAŁSZ.
Marian2019.04.23 13:21
Judaizm jest religią monoteistyczną, której podstawą jest wiara w jednego Boga. My chrześcijanie, nie sekciarze, wierzymy w Trójcę Świętą. Żydzi byli wypędzani z każdego europejskiego kraju, o czym był ostatnio artykuł we Frondzie. Polskim władcom nie przeszkadzali, stąd próby wmawiania wspólnego fundamentu, którego nie było nigdy. Co innego Pismo Święte.
Olej2019.04.23 13:14
Co to znaczy "judeo-chrześcijański" ? Właściwym odniesieniem do pytania są słowa św. Jana Pawła II odnoszące się do Żydów jako starszych braci w wierze. Cały fundament religii chrześcijańskiej bierze się z judaizmu jako starotestamentowego prapoczątku. Chrześcijaństwo z podstawą prawa Mojżeszowego tj. Dekalogiem wyznaczającym kierunek etyczny prawa ludzkiego jako takiego. W oparciu o to prawo nauczał Pan Jezus, który swoim przyjściem, nie gdzie indziej a w łonie judaizmu, nadał kierunek dalszego rozwoju tej myśli religijnej o nieznane wcześniej walory etyczno moralne, zmieniające radykalnie bieg historii ówczesnej Europy a później i świata. Pod wpływem tychże wartości runął cały system ekonomiczno ustrojowy Rzymu i starego świata, oparty na niewolnictwie. Cywilizacja łacińska zbudowana na kulturze greckiej i rzymskiej stała się całością, która niosła w sobie dopełniające się elementy chrześcijaństwa, judaizmu jako jego religijnego źródła. Nie można wyodrębnić żadnej z tych części kultury, gdyż stanowią one wspólnie jedną całość dziedzictwa kultury europejskiej.
Marian2019.04.23 13:28
Ks. prof. Chrostowski stwierdza, że faktycznie w swym przemówieniu w synagodze rzymskiej Jan Paweł II powiedział: „Religia żydowska nie jest dla naszej religii «zewnętrzna», lecz w pewien sposób «wewnętrzna». Mamy zatem z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Zauważa natomiast, że papieska wypowiedź została później zmanipulowana, gdyż w przekładach tego przemówienia wyrzucono słowa „w pewien sposób”, na skutek czego formuła stała się bezwarunkowa. „I to jest właśnie ów wielki teologiczny błąd, który oznacza poważne zafałszowanie wypowiedzi papieskiej i wypaczenie samych podstaw teologicznych relacji chrześcijańsko-żydowskich”.
Bogusław2019.04.23 13:03
Bóg Ojciec Chrześcijan jest Bogiem Abrahama,Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba i innych np.Mojżesza albowiem na święcie Paschy jest oparta Eucharystia, która jest jej obrazem.Podczas spozywania paschy Jezus ustanowił sakrament Ołtarza. Jednak chierarchiczny judaizm zaprzeczył nauce Jezusa i tak jest do dziś. Nie można połączyć tak z nie.
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 12:48
Salwowski zgól wreszcie tę obleśną brodę, albo ją umyj. Rzygać się chce!
Samson2019.04.23 12:38
judeochrześcijański współcześnie znaczy chrześcijanie+garstka żydów falaszy wyznających Torę, natomiast wszyscy wyznający Talmud (czyli sanhedryn, który zamordował Chrystusa) to antychryści, antykultura i sowieci tyle w temacie, wyznają ideologie, gnozę i mówienie o wspólnej religii ma tyle wspólnego co chrześcijanin, który założył kościół homo-teczowy i bredzi że opiera się na Biblii i że jest w jedności z Kościołem Katolickim. Nawet w sferze kultury sami żydzi wykoślawiają kulturę żydowską np promując sodomie, mowa o żydach ateistach, gnostykach i masonach, którzy przeważają! więc używanie słowa judeochrześcijański jest nieodpowiedzialne i bardziej opiera się na zadaniu, aniżeli wykładaniu jakiejś zaistniałej prawdy religijnej czy też w kulturze
TROCHĘ LOGIKI2019.04.23 12:24
Ale bełkot!! Autor powinien oglądnąć (i przemyśleć) wykład: "Żydzi od zawsze zwalczają Chrześcijaństwo - Ks. prof. Chrostowski "Prawda Chrystus Judaizm"" - https://www.youtube.com/watch?v=hV-otnYHcoQ ........ Mam pytanie: czy Gazeta Wyborcza to też twór cywilizacji judeochrześcijańskiej??
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 12:05
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 Trwa zbiórka dla Mikołaja wyrzuconego z domu przez matkę katoliczkę i ojczyma jednocześnie oprawcę Mikołaja. Chrześcijańscy zwyrodnialcy wyrzucili z domu 18-letniego syna z powodu orientacji seksualnej. Powiedz STOP katopropagandzie! Ludzie dobrej woli wpłacili dla Mikołaja już ❤️10950zł!❤️ - - -> https://zrzutka.pl/mikolajowi-na-start "Pewne małżeństwo, które przeczytało o Mikołaju na Facebooku, zaoferowało mu pokój w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu na Powiślu za kwotę na tyle niską, że Mikołaja stać jest na to by uzyskać upragnioną niezależność. Renta po ojcu i alimenty o które będzie występował wystarczą w tej sytuacji na to, by dopóki się uczy mógł żyć godnie. Dla Mikołaja jest to bardzo ważne". Mikołaj jest również ofiarą ponad 10-letniej przemocy domowej ze strony ojczyma, na co była milcząca zgoda jego matki. Padł też ofiarą wielu innych nadużyć. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Pokój Mikołaja jest pusty, jest potrzeba zakupienia podstawowych rzeczy, potrzebne są także środki, by do czasu przyznania alimentów Mikołaj mógł jakoś funkcjonować." 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
magda2019.04.23 12:47
Ilu pederastów mieści się na końcu szpilki?
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 12:49
Ile katolicki łbów poleciało dotychczas z islamskiego miecza?
magda2019.04.23 12:52
odpowiedz, albo wypier..laj
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 13:16
wpłacaj stara suuko na Mikołaja, albo wypiierdalaj
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 12:05
Z ostatniej chwili !! Zwryrodniały 👿katolicki👿 ksiądz-bydlak zaatakował geja w kościele, zdarzenie zostało nagrane https://www.facebook.com/watch/?v=421697275308089 Ma szczęscie bydlak, że nie trafił na mnie. Na miejscu Mateusza zdzielibym tego psychola po mordzie. Katole z propagandą nienawiści nie mogą się powstrzymać nawet w święta....
Kanty2019.04.23 12:18
A ty masz szczescie pedale, geju, ze nie trafiles na mnie, bo jak bym ja ci obil te pedalska morde, to ty bys nawet nie pomyslal o obijaniu kogokolwiek i czegokolwiek , zasrancu!
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 12:21
Homofobiczne ściiierwo masz szczęscie, że na mnie nie trafiłeś, bo witałbyś się z moim butem
MarianCh2019.04.23 12:44
Jest takie przysłowie " nie strasz , nie strasz bo się zesrasz" i to dla Ciebie mogło by być całkowitą kompromitacją.
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 13:15
kup sobie pampersy w twoim podeszłym wieku to jedyna gwarancja dla ciebie marian!
margo2019.04.23 12:29
A ty pod każdym artykułem siejesz miłość i tolerancję. Prawda? Żadna skrajność nie jest cnotą, a ty w swojej nienawiści przekroczyłeś już granice. Czym się różnisz od tych, których tak nienawidzisz?
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.23 12:50
Nie ma tolerancji wobec kato-zwyrodnialstwa, nie ma tolerancji wobec szerzenia kłamstw i nienawiści przeciwko społeczności LGBT
Landa2019.04.23 13:55
siedzi kilku pedałów i sobie lajkuje. Wiecie dlaczego nie możecie mieć dzieci? Bo macie nasienie do doopy. Buhahahahahaha
margo2019.04.23 14:11
Nie przypisuj innym swoich cech. Póki co sam szerzysz nienawiść gdzie to tylko jest możliwe. Nie spotkałam jak dotąd człowieka tak przesiąkniętego jadem i nienawiścią jak ty. Tak się nie da żyć, powinieneś znaleźć dobrego specjalistę, który ci pomoże. Powodzenia i więcej miłości i tolerancji życzę.
zacofanie2019.04.23 12:04
Co za baranem trzeba być, by wyznawać mitologię judeochrześcijańską, wierzyć w judeochrześcijański kościół katolicki, i jednocześnie próbować odcinać żydowską kulturę, mitologię i historię od chrześcijaństwa. Drogie matołki, chrześcijaństwo powstało w oparciu o judaizm, wiecie że święta księga żydów to wasz stary testament?
Gnostyk 2019.04.23 12:34
Tylko Gnoza może zbawić, a judaizm (bardziej) chrześcjaństwo (mniej) są religiami inspirowanymi przez złego demiurga. Dlatego są to religie niewoli.
ToJa2019.04.23 15:25
Ateizm to zacofanie ponieważ na początku człowiek wiedział, że Bóg jest. Ateizm jest większym zaćmieniem niż pogaństwo, gdyż ono jeszcze wierzy w świat bytów niewidzialnych, a ateizm nie oparty na żadnych racjonalnych dowodach, nielogicznie negujący przekraczające wyobrażenie ludzkiego umysłu zjawiska, jest ignorancki, zamknięty, przez swoje doktryny sam siebie ogranicza co do rozumienia świata.
Likc2019.04.23 16:30
Wiesz że piszesz głupoty?
kaka2019.04.23 16:30
Racja jest - ale ... mrówka siedziała na słoniu i szli przez most a mrówka mówi - słoniu jak głośno tupiemy !!! Judaizm nie uznaje chrześcijaństwa - Nowego Testamentu - a Europa zdecydowanie powstała na " fundam. chrześcijaństwa " - wpływ Starego Testamentu owszem jest , ale to znowu fundament i następstwo Nowego Testamentu . P. Duda - chyba tak dla żony - dodał >