Wzruszające spotkanie papieża z więźniami - zdjęcie
18.02.16, 15:23

Wzruszające spotkanie papieża z więźniami

0

Ojciec Święty w jednym z ostatnich punktów swojej pielgrzymki do Meksyku spotkał się z więźniami z więzienia w Ciudad Juarez.

Nie ma miejsca, do którego miłosierdzie nie mogłoby dotrzeć, nie ma takiej przestrzeni ani osoby, której nie może ono dotknąć – mówił Franciszek w jednym z najcięższych meksykańskich więzień. Znajduje się ono w kontrolowanym przez kartele narkotykowe mieście Ciudad Juárez tuż przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. To jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Meksyku ze względu na swą złą sławę nazywane jest miastem śmierci. Właśnie tam Papież zaapelował do więźniów, by uwierzyli w to, że mogą napisać nową, lepszą kartę historii. Wizytę w więzieniu Franciszek wpisał w światowe obchody Jubileuszu Miłosierdzia, które, jak przypomniał, zainaugurował otwarciem Drzwi Świętych w Afryce.

„Obchodzenie z wami Jubileuszu Miłosierdzia jest przypominaniem drogi, którą pilnie powinniśmy podjąć, aby przerwać błędne koło przemocy i przestępczości. Straciliśmy już wiele dziesięcioleci, myśląc i sądząc, że wszystko rozwiąże się izolując, oddzielając, zamykając w więzieniu i odrywając się od otaczających problemów w przekonaniu, że środki te rzeczywiście rozwiążą problemy – mówił Papież. - Zapomnieliśmy skupić się na tym, co naprawdę winno być naszą troską: na życiu ludzi i ich rodzin, życiu tych, którzy także cierpieli z powodu tego błędnego koła przemocy. Miłosierdzie Boże przypomina nam, że więzienia są oznaką tego, jacy jesteśmy jako społeczeństwo; są w wielu przypadkach oznaką przemilczeń i zaniedbań, które sprowokowały kulturę odrzucania. Są oznaką kultury, która przestała stawiać na życie; społeczeństwa, które porzuciło swe dzieci. Miłosierdzie przypominam nam, że reintegracja nie zaczyna się tutaj, w tych murach, ale wcześniej, «na zewnątrz», na ulicach miasta. Reintegracja czyli rehabilitacja zaczyna się od tworzenia tego, co moglibyśmy nazwać systemem zdrowia społecznego, to znaczy społeczeństwem, które stara się nie zachorować przez skażenie relacji w dzielnicy, w szkołach, na placach, na ulicach, w domach rodzinnych, w całej przestrzeni społecznej”.

Franciszek zauważył, że niekiedy mogłoby się wydawać, iż więzienia stawiają sobie za cel bardziej uniemożliwienie ludziom dalszego popełniania przestępstw, aniżeli prowadzenie resocjalizacji. Wskazał, że problemu bezpieczeństwa nie rozwiązuje się wyłącznie przez wtrącanie do więzień. Trzeba głębokich zmian strukturalnych, które przetworzą całą tkankę społeczną.

„Troska Jezusa o głodnych, spragnionych, bezdomnych i więźniów miała wyrazić istotę miłosierdzia Ojca, stając się nakazem moralnym dla całego społeczeństwa, które pragnie mieć warunki konieczne do lepszego współżycia społecznego. W zdolności społeczeństwa do tego, by włączyć w siebie swych ubogich, chorych czy więźniów, tkwi możliwość, że będą oni mogli uzdrowić swe rany i budować dobre współżycie społeczne. Ponowne włączenie społeczne zaczyna się od posłania wszystkich naszych dzieci do szkół oraz od godnej pracy dla ich rodzin, tworząc publiczne przestrzenie rozrywki i wypoczynku, umacniając instytucje dające udział w życiu obywatelskim, opiekę zdrowotną, dostęp do podstawowych usług, by wymienić tylko niektóre prowadzące do tego środki – mówił Papież. - Obchodzić Jubileusz Miłosierdzia z wami to uczyć się nie pozostawać zniewoleni przeszłością, dniem wczorajszym. To uczyć się otwierać drzwi na przyszłość, na jutro; to wierzyć, że może być inaczej. Obchodzić z wami Jubileusz Miłosierdzia to wezwać was, byście podnieśli głowy i pracowali nad zdobyciem tej przestrzeni upragnionej wolności”.

emde/pl.radiovaticana.va