Wyszła ważna książka o zwodniczych kłamstwach jehowitów - zdjęcie
20.05.19, 08:15fot. Steelman, lic. CC BY-SA 2.5, via Wikipedia,zdj. edyt.

Wyszła ważna książka o zwodniczych kłamstwach jehowitów

12

Trzeba nawracać innowierców, by skutecznie to robić, trzeba znać wiarę katolicką i wierzenia innowierców. Laicyzacja temu nie sprzyja i odpowiada za to, że pogrążeni w ignorancji o własnej religii katolicy porzucają Kościół i przyłączają się do innowierczych wspólnot.


Nawracanie na katolicyzm jest ważne, bo z nauczania katolickiego (również z tego przyjętego na drugim soborze watykańskim) jednoznacznie wynika, że jedyny Kościół chrystusowy trwa tylko w Kościele katolickim, jedyna prawdziwa religia przetrwała tylko w Kościele Katolickim, i zbawienie jest możliwe tylko w Kościele katolickim.


Nawracane jehowitów jest często bezowocne. Jehowici wyznają wierzenia sprzeczne z chrześcijaństwem, błędnie interpretują Biblie i przepełnieni są pogardą do katolicyzmu. W konfrontacji z jehowitami może pomóc wydana nakładem inicjatywy ewangelizacyjnej „Wejdźmy na szczyt” ogromna 671 stronicowa praca „W obronie wiary: Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich” autorstwa Włodzimierza Bednarskiego.


Autor w poszczególnych częściej swojej pracy najpierw przedstawia tezę świadków jehowy, a potem na podstawie licznych przykładów wykazuje ich sprzeczność z Pismem Świętym, pismami ojców Kościoła i pierwszych chrześcijan, oraz logiką. Praca jest bardzo czytelna i napisana w przystępny sposób. Jest to siódme wydanie, każde kolejne jest coraz bardziej rozbudowane i uwspółcześnione, z racji na to, że jehowickie nauczanie nieustanie się mienia, ewoluuje, nowe nauczanie bywa sprzeczne ze starszym. Pojawiają się też coraz to nowe teksty źródłowe z nauczaniem ojców Kościoła i pierwszych chrześcijan.


Włodzimierz Bednarski w swojej pracy dokładnie odtwarza nieustanne zmiany w nauczaniu świadków jehowy, opierając się na ich pismach, ukazując, jak głoszą pewne idee, a potem głoszą idee przeciwne do tych wcześniejszych. Takie zmiany nauczania jehowitów są całkowicie odmienne od tego, jak niezmienne jest nauczanie Kościoła katolickiego.


W pracy „W obronie wiary: Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich” można też znaleźć analizę jehowickiego wydania Pisma Świętego. Warto dodać do ustaleń autora książki, że Kościół Katolicki zakazywał czytania innowierczych wydań Pisma Świętego, z racji na to, jak teksty te odbiegały od prawdziwej treści Biblii, co powodowało, że czytelnicy takich heretyckich wydań popełniali przed wiekami zbrodnie motywowane herezjami. Czytanie katolickich, wiernych, tłumaczeń Biblii nie było nigdy ograniczane.


Jehowici swoją działalność rozpoczęli w drugiej połowie XIX wieku w USA. Wyrośli ze środowiska amerykańskich adwentystów. Już na początku XX wieku zaczęli działalność w zaborze rosyjskim.


Według informacji zawartych w pracy „W obronie wiary: Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich” autorstwa Włodzimierza Bednarskiego świadkowie Jehowy głoszą, że Chrystus nie jest Bogiem Wszechmogącym, ale pomniejszym bóstwem nierównym Jehowie, na ziemi miał być człowiekiem, a w niebie archaniołem Michałem – Jezus ma być tą samą osobą co archanioł, aniołem – Jezus i aniołowie mieli być kiedyś śmiertelnymi istotami.


Zdaniem Włodzimierza Bednarskiego jehowici głoszą, że Jezus tak jak Adam został stworzony przez Boga, ale przed stworzeniem świata – jest stworzeniem, nie istniał wiecznie. Jezus według jehowickiego nauczania miał mieć też biologicznych braci i siostry, spłodzonych przez Józefa i Marie. Jezus miał też, w opinii jehowitów, zginąć przybity do pala, a nie na krzyżu, po śmierci miał zmartwychwstać jako duch, bez ciała, ciało Jezusa Bóg miał zdematerializować, gdy duch Jezusa wstąpił na niebiosa.


Świadkowie jehowy, według autora książki, mają nauczać o tym, że Jezus w niewidzialny sposób powtórnie przyszedł na ziemie w 1914 roku, królowanie Jezusa na ziemi potrwa 1000 lat od 1914 do 2914 roku, potem władze Jezus odda Jehowie.


Jehowici mają głosić, że „Duch Święty nie jest trzecią osobą bożą”, ale „bezosobową mocą Boga”. Świadkowie Jehowy mają negować istnienie Trójcy Świętej, zakazywać modlitw w imię Jezusa, i fałszywie twierdzić, że imię Boga to Jehowa. Nauka jehowicka zakazuje też próśb o wstawiennictwo do Matki Boskiej, uznaje kult maryjny za bałwochwalstwo, neguje jej przymioty, uznaje ją za grzeszną, neguje wniebowzięcie Maryi i jej dziewictwo.


Według Włodzimierza Bednarskiego jehowici w swojej nieustannie zmieniającej się i ewoluującej nauce głoszą tezę o tym, że zbawieni mają zostać podzieleni na cztery kategorie, maluczkie stadko 144.00, wielkie grono pełniące funkcje policji pilnującej ludzi, Żydów „zamieszkujących raj ziemski” i odgrywających rolę klasy panującej nad całą odkupiona ludzkością na Ziemi (gdzie ma być raj).


Świadkowie Jehowy mają negować nieśmiertelność duszy, głosić, że człowiek po śmierci zostaje pozbawiony świadomości i nie egzystuje, uznawać kult świętych za bałwochwalstwo, negować istnienie nie tylko czyśćca, ale i piekła (karą za grzechy ma być śmierć i brak zmartwychwstania).


Jehowickie zapowiedzi uczynienia z Żydów klasy rządzącej w ziemskim raju korespondują z tym, że jehowici swój kanon Starego Testamentu opierają na kanonie żydowskim, co powoduje, że świadkowie Jehowy odrzucają siedem ksiąg Starego Testamentu, te, które były uznawane przez Żydów przed Jezusem, a potem przez Żydów po Jezusie odrzucone z racji na to, że zbyt dokładnie potwierdzały to, że Jezus jest mesjaszem. Jehowici odrzucają też Tradycje, choć była ona wcześniejsza niż wyrastający z Tradycji Nowy Testament. Jehowici odrzucają prymat Świętego Piotra, negować mają fakty z dziejów apostolskich (pobyt Piotra w Rzymie).


Jehowici odrzucają obrazu i figury, katolicki chrzest, spowiedź, katolickie nauczanie wynikające z Biblii, święta, negują, że eucharystia to ciało i krew Chrystusa, akceptują omylność swego nauczania, szkalują Kościół katolicki, krytykują księży katolickich, głoszą, że celibat jest sprzeczny z Biblią, zakazują służby wojskowej i aktywności politycznej, sprzeciwiają się transfuzji krwi, uznając, że jest to forma jedzenia krwi.


Według Włodzimierza Bednarskiego jehowici głoszą, że do 1914 roku Szatan rezydował w niebie, skąd sprawował nieograniczoną władzę w niebie i na ziemi, Lucyfer jest synem Jehowy, piramida Cheopsa ma potwierdzać jehowickie nauczanie, przyjście Jezusa miała zaowocować wieloma wynalazkami.


Prace Włodzimierza Bednarskiego zamykają dwa teksty źródłowe pochodzące z 1933 roku, w których jehowici zadeklarowali swoją lojalność wobec narodowego socjalizmu i zgodność swego nauczania z nazizmem, który słusznie ich zdaniem walczył z kapitalistycznymi wyzyskiwaczami, katolikami i Żydami.


Ogromną zaletą pracy „W obronie wiary: Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich” jest w większym stopniu przedstawienie prawdziwego nauczania Kościoła katolickiego niż fałszywych nauk jehowitów (na jedno zdanie z jehowicką nauką przypada kilka stron opisu nauczania katolickiego).


Lektura pracy „W obronie wiary: Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy, innych sekt i wyznań niekatolickich” boleśnie przypomina, że hierarchia katolicka ewidentnie zaniedbuje swój obowiązek obrony wiernych przed herezjami i innowierstwem. Dziś, choć na każdym osiedli można spotkać jehowitów, to ani na kazaniach, ani w mediach katolickich nie ma ostrzeżeń przed innowierczymi teoriami. Pasterze wbrew swoi obowiązkom nie chronią owiec przed wilkami.


Jan Bodakowski

Komentarze (12):

Włodzimierz2019.05.21 10:57
Jako autor książki nie zgadzam się z nazywaniem Świadków Jehowy "jehowitami". To obraźliwe i niestosowne. Sam najwyżej stosuję skrót "ŚJ" lub piszę wymiennie o "głosicielach" Towarzystwa Strażnica. Autor recenzji pomieszał kilka faktów. O piramidzie nauczano do roku 1928 (po polsku jeszcze w 1930 r. pisano). O Tysiącleciu 1914-2914 nauczano bardzo dawno temu, a nie dziś. Szkoda, że autor tekstu nie skontaktował się ze mną pisząc swój artykuł.
Sebastian Turkowski2019.05.21 11:10
książka o wiele lepsza niż recenzja :)
kisia2019.05.22 12:13
Z tego co słyszałam, to wg. śj nie Jezus zstąpił w 1914, tylko Bóg dał wolną rękę szatanowi na 1000 lat, żeby ludzi poddać ostatecznej próbie. To błąd autora czy recenzenta?
gośka2019.05.20 23:12
nad Jehowymi chyba krąży Szatan...bo kiedyś z nimi rozmawiałam, spytałam czy pokutują, czy czynią jałmużnę...nie, oni tylko głoszą Królestwo...to jak oni na Sądzie wypadną?...po tym spotkaniu byłam okropnie chora jakby mnie pokarało za rozmowę z nimi...ten ich pal męki...czy on jest zgodny z Ewangelią, która mówi iż pod krzyżem stały Marie itd...nie piszą tam, że stały pod palem męki....mam też obawy co do Różańca i objawienia w Fatimie, czy anioł mógł dawać dzieciom hostię i krew bez uprzedniego odprawiania mszy...czy sznur modlitewny różaniec, podobny do sznurów w islamie i buddyźmie to nie jest przykrywka Szatana? dopadło mnie nieszczęście w trakcie regularnego odmawiania Różańca
Urszula2019.05.20 12:05
"Nawracanie na katolicyzm jest ważne, bo z nauczania katolickiego (również z tego przyjętego na drugim soborze watykańskim). A więc nauczanie ludzkie nie biblijne jest w katolicyzmie ważne. Świadkowie Jehowy popełniają sporo błędów i interpretując Biblię wg swojego pomysłu, ale więcej szkód i błędów popełniają katolicy bo oni na Biblii praktycznie nie wzorują sie wcale. Ich dogmaty sa wymyślone. Juz sam fakt, że szydzą z imienia Boga świadczy, że nauki Pisma Świętego sa dla nich niczym. JHWH - tu świadkowie Jehowy błędnie wstawili samogłoski między spółgłoskami i wyszło im Jehowa. Inne wyznania, równiez katolickie, utrzymują, że imię Boga to Jahwe czyli tak jak mówi Biblia. "Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmogący, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem." (2 Mojż. 6:3) Ostatnio tu na Frondzie przeczytałam, że Jahwe to złoty cielec. Gratuluję katolikom znajomości i szacunku do Boga i Biblii.
Jan Radziszewski2019.05.20 11:18
Beny i itp Duraki żydowskie i masońskie a dlaczego nie zajmiecie się pedofilią wśród żydów Co rodzynki diabła myślicie, że żydzi to jedyni sprawiedliwi i w tym względzie zachowują się inaczej tzn zgodnie normami obyczajowymi ? Talmud księga ważniejsza niż PISMO św. tak uczy ! "Trzyletnia córka goja /nie żyda/ może być gwałcona przez żyda " (Aboda Sarah 37a.) "żyd może gwałcić dziewczynę nie żydówkę, ale nie może jej poślubić" /Gad . Shas. 2..2.) "żyd może nadużywać nie żydówkę udając wb niej , że to jest normalne" /Maimonides Jak Chaseka 2,2. żyd może robić z nie- żydówką, co mu się tylko podoba! Może ją traktować jak kawałek mięsa (Nadarine 20, B.) i dodam wam miłośnikom gnozy żydowskiej świadków jehowy ze Pan ich określisz "że to sekta skażona - to są wysłannicy z piekła !" a więc rodzynki Lucyfera piekło na was czeka Diabły już przygotowały dla was loża, lochy kazamaty wiecznej śmierci
Krzysz2019.05.20 10:58
Nazywanie ich jehowitami to obraza, bardzo ich to boli, osoby wyznające tę religię nazywają się świadkami Jehowy. To tak jakby do katolików zwracać się per "katol". Tak samo błędnie mówi się o wyznawcach Islamu. Muzułmanin to właściwe określenie a nie islamista - gdyż islamiści to zwolennicy doktryny politycznej nazywanej islamizmem. Nie każdy muzułmanin to islamista. Tak samo jak nie każdy katolik chce aby nie było rozdziału państwa od Kościoła. Także Panie Janie Bodakowski, jeżeli nie było Pana intencją obrażanie świadków Jehowy, proszę na to zwracać uwagę ;) chociaż artykuł jest w zasadzie jednoznaczny.
man woman albo gender2019.05.20 10:11
Książki się ukazują, nie wychodzą. Zaś ostatnie wydania książek p.Bednarskiego ukazały się w 2015 roku i w większości księgarń (z Gandalfem na czele) są obecnie niedostępne. "piramida Cheopsa ma potwierdzać jehowickie nauczanie, przyjście Jezusa miała zaowocować wieloma wynalazkami." Nie wierzę, żeby dobrze zorientowany w temacie Bednarski nie odróżniał doktryn Russela od późniejszych doktryn śJ. Jak już bierzecie się za recenzowanie książek, czytajcie je najpierw uważnie, kawalerze. Czego się nie dotkniecie, musicie zepsuć. Może na początek zrecenzujcie coś prostszego, Bodakowski? Na przykład opiszcie swoje wrażenia po nabożeństwie majowym.
Niech bedzie pochylony 2019.05.20 8:48
cytat: : :) :) :) z nauczania katolickiego (również z tego przyjętego na drugim soborze watykańskim) jednoznacznie wynika, że jedyny Kościół chrystusowy trwa tylko w Kościele katolickim, jedyna prawdziwa religia przetrwała tylko w Kościele Katolickim, i zbawienie jest możliwe tylko w Kościele katolickim.
Niech bedzie pochylony 2019.05.20 8:46
Książek o zwodniczych kłamstwach katolików nie sposób zliczyć.
Ben2019.05.20 8:27
Kolejna próba zadymiania tematu o zwodniczych kłamstwach polskich biskupów na temat pedofilii księży.
klepisko2019.05.22 12:17
ogarnij się ziomuś jesteś jakims trollem chyba co kogo jakieś nibykłamstwa obchodzą jak jehowych jest od groma a ludzie duchowo zniszczeni ateizmem komunizmu szukają ratunku, który otrzymują właśnie od takich sekciarzy, prawdopodobnie jednym z nich jesteś...