W Dzienniku Ustaw został właśnie opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w skrawie kadencyjności Rzecznika Praw Obywatelskich. TK uznał za niekonstytucyjny przepis pozwalający pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę.

W wyroku TK został podany okres możliwości pełnienia funkcji RPO prze okres 3 miesięcy od publikacji wyroku.

- Jest to czas dla parlamentu na dostosowanie systemu prawnego do orzeczenia Trybunału. W ciągu trzech najbliższych miesięcy powinna zostać uchwalona ustawa regulująca sytuacje, w których urząd Rzecznika jest nieobsadzony przez jakiś czas po upływie kadencji – czytamy w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

- Zagadnienie złożenia z urzędu, niemożności sprawowania funkcji, ewentualnego zastępstwa do czasu powołania następcy, a także wszystkie inne normy niezbędne dla poprawnego działania urzędu RPO muszą zostać uszczegółowione w ustawie – powiedział sędzia Piotrowicz.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny.

 

mp/pap/niezalezna.pl