Wybrano członków Rady Mediów Narodowych  - zdjęcie
22.07.16, 13:35

Wybrano członków Rady Mediów Narodowych

Do Rady wybrano Krzysztofa Czabańskiego, a także Elżbietę Kruk i Joannę Lichocką. 

Wiceminister kultury Krzysztof Czabański oraz posłanki Elżbieta Kruk i Joanna Lichocka zostali wybrani przez Sejm do Rady Mediów Narodowych. Dwóch pozostałych członków Rady powoła Prezydent. Andrzej Duda dokona wyboru spośród kandydatów zgłoszonych przez Kukiz'15 i Platformy Obywatelskiej.

Za kandydaturą Krzysztofa Czabańskiego opowiedziało się 226 posłów. Przeciwko temu wyborowi było 188 osób. Joanna Lichocka uzyskała poparcie 236 parlamentarzystów (182 posłów głosowało przeciw), zaś Elżbiety Kruk 231 (przy 188 przeciw).

Rada Mediów Narodowych będzie powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. RMN ma liczyć pięciu członków, z których trzech ma powoływać Sejm, a dwóch – prezydent. Ich kadencja ma trwać 6 lat.

Członkiem RMN może zostać osoba, która: ma obywatelstwo polskie, wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

daug/telewizjarepublika.pl