Wszelkie formy okultyzmu prowadzą do demonicznego zniewolenia - zdjęcie
09.01.22, 19:00fot. pixabay.com

Wszelkie formy okultyzmu prowadzą do demonicznego zniewolenia

29

Magia, będąca jedną z form okultyzmu, jest skuteczna dzięki mocy, jaką dysponują demony. Wynika to z tego, że upadłe anioły ze swej natury nas ludzi przewyższają wiedzą i inteligencją, możliwością przewidywania przyszłości dzięki poznaniu intuicyjnemu. Według Grzegorza Bacika (autora jednego z artykułów z tomu „Tragiczne skutki magii i czarów” wydanego przez wydawnictwo Monumen) z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że demony „potrafią rozpoznawać problemy w sposób całościowy i dogłębny”.

Demony były kiedyś aniołami. Anioły zostały stworzone przez Boga jako dobre i czyste. Nie ogranicza ich ciało ani czas – choć mogą też funkcjonować w naszym świecie wyznaczanym przez czas i przestrzeń. Celem ich egzystencji jest wspieranie ludzi w drodze do Boga.

Niestety 1/3 aniołów zbuntowała się przeciw Bogu i stała się demonami. Gdy upadłe anioły stały się demonami, celem ich egzystencji stała się walka z Bogiem. Demony egzystują w nienawiści do Boga i wszelkiego jego stworzeń, a w szczególności do człowieka – demony swoją nienawiść realizują, wzbudzając w ludziach „wrogość do samych siebie i do Boga”. Celem upadłych aniołów stało się doprowadzenie człowieka do potępienia – cel ten jest sprzeczny z deklaracjami demonów głoszących, że są rzekomo ludziom przyjazne. Demony kuszą ludzi do zła, by ludzie poprzez swoje grzechy obrażali Boga, by znienawidzili Boga, by zerwali więź z Bogiem.

Działalność demonów jest niestety skuteczna. Wielu ludzi poprzez swoje złe czyny wybiera potępienie i odrzuca nieustanne Boże Miłosierdzie. Upadłe anioły kuszą ludzi do praktykowania magii i innych form okultyzmu, „bo korzystanie z magi i [innych] form okultyzmu jest najcięższym grzechem, jaki może popełnić człowiek” – praktykowanie magi i innych form okultyzmu to grzech bałwochwalstwa, nierządu z demonami, złamania pierwszego przykazania.

Uprawianie magi i innych form okultyzmu wyłącza z ludu Bożego, powoduje utratę Łaski Bożej, jednoczy z demonami, doprowadza do potępienia. Rytuały magiczne służą zaspokojeniu pychy demonów, upadlają człowieka, by dopuszczał się praktykowania zabobonów, przywołują demony. Konsekwencją uprawiania magii i innych form okultyzmu są zniewolenia demoniczne, których skutkiem są choroby psychiczne i fizyczne.

Dr Hanna Karp w pracy „Tragiczne skutki magii i czarów” zwróciła uwagę, że satanizm i okultyzm jest promowany przez popkulturę (również i tą adresowaną do dzieci) – między innymi część fanów kapel metalowych nie jest świadoma tego, że koncerty tych kapel są satanistycznymi i okultystycznymi rytuałami. Satanizm wśród gwiazd jest wręcz zinstytucjonalizowany — Marilyn Manson jest kapłanem Kościoła Szatana, którego założyciel Anton Szandor LaVey, który stawiał sobie za cel zniszczenie chrześcijaństwa.

W opublikowanym na łamach pracy „Tragiczne skutki magii i czarów”wywiadzie z egzorcystą ojcem Marcinem Ciechanowskim duchowny stwierdził, że za czarną i białą magią stoją demony. Zdaniem duchownego człowiek wierzący nie powinien obawiać się, że ktoś mu zaszkodzi magią – to właśnie brak wiary lub słaba wiara otwiera na działanie demonów (w szczególnych wypadkach Bóg może pozwolić na to, by ktoś bogobojny stał się ofiarą magii, by doświadczać go tak Hioba).

Grzechem jest traktowanie rytuału religijnego jak rytuału magicznego, czyli uznawanie, że modlitwy działają jak zaklęcia – podczas gdy w rzeczywistości modlitwy są prośbą skierowaną do Boga i to Bóg działa dla naszego dobra.

Okultyzm jest problemem też za naszą wschodnią granicą. Według księdza Jarosława Binka (rozmowa z kapłanem jest zamieszczona na łamach pracy „Tragiczne skutki magii i czarów”), egzorcysty ze Lwowa, magia i inne formy okultyzmu są bardzo popularne na Ukrainie. Praktykuje ja dla zysku wiele kobiet. Ukraińcy, korzystając z ich usług, otwierają się na działanie demonów. Według ojca Markiem Dettlafa egzorcysty z Wilna, franciszkanina, wiele kobiet praktykuje magię i inne formy okultyzmu na Litwie i Białorusi. Okultystki te dziedziczą wiedzę okultystyczną z pokolenia na pokolenie, mają swoje specjalizacje, żyją w strachu przed demonami, i przez własną pychę nie są się w stanie uwolnić od zła, które czynią.

 

Jan Bodakowski

Komentarze (29):

Adeptus2022.01.12 9:37
"Zdaniem duchownego człowiek wierzący nie powinien obawiać się, że ktoś mu zaszkodzi magią – to właśnie brak wiary lub słaba wiara otwiera na działanie demonów (w szczególnych wypadkach Bóg może pozwolić na to, by ktoś bogobojny stał się ofiarą magii, by doświadczać go tak Hioba)" Czyli typowe chrześcijańskie "Tak, ale też nie" żeby zabezpieczyć się na wszelkie ewentualności ;) Poza tym - magii nie musi się obawiać właśnie człowiek niewierzący. Bo magia działa tylko na tych, którzy w nią wierzą - przekonanie, że padło się ofiarą nadnaturalnych sił może prowadzić do ogromnego stresu, który z kolei może prowadzić do utraty zdrowia czy wypadków - na zasadzie "samospełniającej się przepowiedni". Racjonalizm to o wiele skuteczniejsza obrona przed magią niż święcona woda, sól, wafle czy modły do tego lub innego bóstwa. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com . Moja gra tekstowa nawiązująca do Biblii: https://adeptusrpg.wordpress.com/2021/11/26/ocalaly-gra-paragrafowa/ .
Adeptus2022.01.12 9:33
„Rytuały magiczne służą zaspokojeniu pychy demonów, upadlają człowieka, by dopuszczał się praktykowania zabobonów, przywołują demony” Nie wierzę w skuteczność ani religii ani magii (poza oczywiście skutkami psychologicznymi – oraz ewentualnie sytuacjami, gdy praktyka magiczna jest tak naprawdę korzystaniem z jakichś jeszcze niezbadanych sił natury – ale to drugie we współczesnym świecie zachodzi coraz rzadziej o ile w ogóle). Ale z tych dwóch, to religia jest o wiele bardziej upodlająca. W magii człowiek pragnie uzyskać jakiś konkretny, pozytywny rezultat – zdobyć wiedze, zdrowie itd. Dla siebie lub innych. W religii? Płaszczy się na zasadzie „o panie boże, ja niegodny grzesznik błagam, pomóż mi… Ale niech się dzieje twoja wola, jak nie pomożesz i tak będę cię wielbił”. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com . Moja gra tekstowa nawiązująca do Biblii: https://adeptusrpg.wordpress.com/2021/11/26/ocalaly-gra-paragrafowa/ .
Antyjahwista2022.01.12 9:27
„bo korzystanie z magi i [innych] form okultyzmu jest najcięższym grzechem, jaki może popełnić człowiek” Oczywiście. Nie ludobójstwo, nie gwałt, ale lanie wosku i słoniki na szczęście, to najgorsze zbrodnie. Aczkolwiek według wielu teologów o laur pierwszeństwa ubiegają się też takie straszliwe czyny, jak seks z przedstawicielem tej samej płci czy masturbacja. To świetnie pokazuje, jak religia wypacza moralność. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com . Moja gra tekstowa nawiązująca do Biblii: https://adeptusrpg.wordpress.com/2021/11/26/ocalaly-gra-paragrafowa/ .
Adeptus2022.01.12 9:27
„bo korzystanie z magi i [innych] form okultyzmu jest najcięższym grzechem, jaki może popełnić człowiek” Oczywiście. Nie ludobójstwo, nie gwałt, ale lanie wosku i słoniki na szczęście, to najgorsze zbrodnie. Aczkolwiek według wielu teologów o laur pierwszeństwa ubiegają się też takie straszliwe czyny, jak seks z przedstawicielem tej samej płci czy masturbacja. To świetnie pokazuje, jak religia wypacza moralność.
Adeptus2022.01.12 9:26
„bo korzystanie z magi i [innych] form okultyzmu jest najcięższym grzechem, jaki może popełnić człowiek” Oczywiście. Nie ludobójstwo, nie gwałt, ale lanie wosku i słoniki na szczęście, to najgorsze zbrodnie. Aczkolwiek według wielu teologów o laur pierwszeństwa ubiegają się też takie straszliwe czyny, jak seks z przedstawicielem tej samej płci czy masturbacja. To świetnie pokazuje, jak religia wypacza moralność.
A.d.e.p.t.u.s2022.01.12 9:26
„bo korzystanie z magi i [innych] form okultyzmu jest najcięższym grzechem, jaki może popełnić człowiek” Oczywiście. Nie ludobójstwo, nie gwałt, ale lanie wosku i słoniki na szczęście, to najgorsze zbrodnie. Aczkolwiek według wielu teologów o laur pierwszeństwa ubiegają się też takie straszliwe czyny, jak seks z przedstawicielem tej samej płci czy masturbacja. To świetnie pokazuje, jak religia wypacza moralność. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com . Moja gra tekstowa nawiązująca do Biblii: https://adeptusrpg.wordpress.com/2021/11/26/ocalaly-gra-paragrafowa/ .
Adeptus2022.01.12 9:26
„bo korzystanie z magi i [innych] form okultyzmu jest najcięższym grzechem, jaki może popełnić człowiek” Oczywiście. Nie ludobójstwo, nie gwałt, ale lanie wosku i słoniki na szczęście, to najgorsze zbrodnie. Aczkolwiek według wielu teologów o laur pierwszeństwa ubiegają się też takie straszliwe czyny, jak seks z przedstawicielem tej samej płci czy masturbacja. To świetnie pokazuje, jak religia wypacza moralność. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com .
Adeptus2022.01.12 9:25
„bo korzystanie z magi i [innych] form okultyzmu jest najcięższym grzechem, jaki może popełnić człowiek” Oczywiście. Nie ludobójstwo, nie gwałt, ale lanie wosku i słoniki na szczęście, to najgorsze zbrodnie. Aczkolwiek według wielu teologów o laur pierwszeństwa ubiegają się też takie straszliwe czyny, jak seks z przedstawicielem tej samej płci czy masturbacja. To świetnie pokazuje, jak religia wypacza moralność. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com . Moja gra tekstowa nawiązująca do Biblii: https://adeptusrpg.wordpress.com/2021/11/26/ocalaly-gra-paragrafowa/ .
poitre2022.01.11 11:31
a Tarot ?
rebeliant2022.01.9 21:04
"Anioły zostały stworzone przez Boga jako dobre i czyste." - to kto został stworzony jako nieczysty ? ... skoro mamy to co mamy. Czytałem nieco o pogańskich wierzeniach oraz ścigających ich stosach... powiem, że te opowieści o doskonałych bogach i że to jemu nogę podstawiły jego własne wymysły wcale nie odbiegają od tych strzygoni, topielców, smoków.
Adeptus2022.01.12 9:53
Ależ odbiegają. Chrześcijańska mitologia jest dużo bardziej bzdurniejsza niż pogańskie - głównie z powodu paradoksów powodowanych przez przyjęcie, że chrześcijański Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący, doskonale sprawiedliwy i miłosierny. Poganin na pytanie "czemu istnieje zło" mógł odpowiedzieć "bo bogowie nie są na tyle mocni, żeby je usunąć" albo "bo bogowie tez bywają okrutni i kapryśni". Chrześcijanin musi wykonywać tragikomiczne fikołki filozoficzne, żeby "udowodnić", że w gruncie rzeczy plagi są wyrazem miłosierdzia i sprawiedliwości Boga. Już nie mówiąc o tym, że mało które (o ile którekolwiek) poganskie bóstwo okrucieństwem, perfidią i egotyzmem dorównywało "doskonałemu" Jahwe. Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com . Moja gra tekstowa nawiązująca do Biblii: https://adeptusrpg.wordpress.com/2021/11/26/ocalaly-gra-paragrafowa/ .
rebeliant2022.01.12 13:19
"Chrześcijanin musi wykonywać tragikomiczne fikołki filozoficzne, żeby "udowodnić", że w gruncie rzeczy plagi są wyrazem miłosierdzia i sprawiedliwości Boga." - jeszcze inaczej: chrześcijanie nie dostrzegają tu uzurpacji ze strony bliżej nieokreślonego bytu osobowego na piedestał wszechmocnego Boga, o którym trzeba myśleć, że co on to nic złego.
Tamil2022.01.24 14:32
Dzień Dobry W tych rozważaniach zabrakło jednego stwierdzenia - wolna wola - Bóg daje Nam wolną wolę działania, myślenia itp. czyli wybór. To wiele wyjaśnia. Skąd ta wolna wola - to przejaw miłości Boga do Nas.
Anonim2022.01.9 20:22
no, ludzie przez okultyzm załatwili 1 przykazanie,a KK 2 wypier..lił też w pisdu ,ale to jest OK . prawda Bodakowski?
Po 11 ...2022.01.9 20:18
Niestety 1/3 aniołów zbuntowała się przeciw Bogu i stała się demonami.... PiS też ma ok 33% poparcie ... PRZYPADEK????
letko 38%2022.01.9 21:01
a faktycznie to ponad 50% lub milcząca większość
Żyd Anonim, wieczny nudziarz2022.01.9 20:06
Od urodzenia cierpię na ostry oraz przewlekły syndrom antypolonizmu i antyklerykalizmu. (Wyssałem to z mlekiem matki.) Jest to moja ewidentna mania prześladowcza. W szczególności, Osoba Matki Bożej wywołuje u mnie odruchową wściekłość, bo to Ona pokonała tego, którego jestem kundlem, jazgoczącym na tym forum od lat. Podobnie JP2, który tyle ludzi na całym świecie uchronił od piekła. Wielcy święci, szczególnie św. Siostra Faustyna i Padre Pio, to dla mnie tylko "pyerdolnięci psychole". Święty męczennik Maksymilian Kolbe to "antysemita" (bo 3 razy napisał niewygodną prawdę o Żydach). Gdy słyszę słowa: "Boże Miłosierdzie", "Eucharystia", "cud Eucharystyczny", "Niepokalane Poczęcie", "Ewangelia", "różaniec", "katolicka Polska", "Radio Maryja" to mam drgawki, wysypkę i permanentną $raczkę. W KAŻDYM księdzu widzę chciwego na kasę pedofila, który, dla własnych, materialnych lub politycznych korzyści, straszy naiwnych prostaków piekłem i wiecznym potępieniem. Każde niepowodzenie w "tym kraju" - prawdziwe, domniemane czy choćby zmyślone - cieszy mnie niezmiernie. Marzy mi się rozwalenie "tego kraju" i przerobienie go na nasz Polin, w którym byłoby normalnie, tzn. kościoły jako Muzea Ateizmu, knajpy, a najlepiej burdele, a księża w obozach pracy. My bylibyśmy panami, a polaczki-goje pracowaliby na nas. Oczekuję więc propozycji, bo mi się skończyły pomysły. Bluzgam w kółko to samo, cynicznie ironizuję, rechoczę głupkowato "buhahahaha", słowem robię tu z siebie durnia, i to jeszcze na oczach gojów oraz katolików.
Wróg ludu2022.01.9 20:46
A ten przygłup znowu szczeka.Do budy durniu,psie !!!
Katol Anonim, wieczny nudziarz2022.01.10 8:34
I kolejny wpis, przybliżający mnie do lekkiej roboty w Ordo Iuris za dolary. Wania, staraj się tak dalej - powiedział oficer prowadzący.
Do A 19.522022.01.9 20:02
Zdaje się, że już uciekłe(a)ś z Kościoła, będąc właściwie wyciągnięty(a) z niego, na co dałe(a)ś demonom przyzwolenie.
starszy zbig2022.01.9 19:53
W XX wieku okultyzm był jednym z głównych czynników przygotowujących grunt pod władzę komunistycznej Rosji i nazistowskich Niemiec. W XXI wieku jest także jedną z form przygotowania antychrześcijańskiego, globalnego totalitaryzmu.
A2022.01.9 19:52
"Demony były kiedyś aniołami. Anioły zostały stworzone przez Boga jako dobre i czyste." A potem się dziwicie, że młodzież ucieka z kościoła. Też bym uciekł jakby mi do głowy wkładano takie pierdy.
starszy zbig2022.01.9 19:56
Zdaje się, że już uciekłeś, a właściwie to zostałeś wyciągnięty przez demony, na co dałeś swoje przyzwolenie.
starszy zbig2022.01.9 20:00
Zdaje się, że już uciekłe(a)ś z Kościoła, będąc wyciągniętym(a) z niego, na co dałe(a)ś demonom przyzwolenie.
Anonim2022.01.9 19:29
Ale pierdoły
***2022.01.9 19:58
...no poważnie? Wiesz lepiej?
Polak2022.01.9 19:16
Wszelkie, czyli również okultyzm rzymskokatolicki jest niebezpieczny dla człowieka.
***2022.01.9 20:01
No proszę...następny specjalista!!! w dziedzinie...nie znam się, ale się wypowiem!
Anonim2022.01.9 19:12
I tatuaży?https://zdrowie.pap.pl/srodowisko/tatuaze-czy-moga-szkodzic-zdrowiu