Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu poinformowała o przeprowadzonej wspólnie przez IPN i ABW akcji, w wyniku której zabezpieczona ponad sto tajnych dokumentów SB z lat 1970-90. Dokumenty były nielegalnie przetrzymywane przez byłego funkcjonariusza wywiadu PRL, a znajdują się w nich m.in. informacje dot. agentury PRL poza granicami Polski.

Wśród zabezpieczonych materiałów są dokumenty oznaczone klauzulą „tajne”, „ściśle tajne” oraz „tajne specjalnego znaczenia”. Są one związane z działalnością agenturalną poza granicami kraju prowadzoną przez Departament I MSW oraz z działaniami Służby Bezpieczeństwa w czasie trwania okresu wojennego.

Dokumenty znaleziono u byłego funkcjonariusza wywiadu PRL, który po upadku systemu komunistycznego objął wysokie stanowisko w Urzędzie Ochrony Państwa:

- „Ta sprawa potwierdza, że na przełomie lat 80. i 90., gdy upadał system komunistyczny w Polsce, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wynosili dokumenty z dawnych struktur MSW i do dzisiaj bezprawnie je posiadają. Można się oczywiście domyślać, że funkcjonariusze SB zabierali dokumenty dotyczące głównie tych osób, o których sądzili, że w przyszłości, w wolnej Polsce, mogą zrobić karierę. I choć dzisiaj te dokumenty widnieją w naszej ewidencji jako wybrakowane, to tak naprawdę znajdują się w prywatnych rękach” – podkreśla prok. Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i zastępca prokuratora generalnego.

kak/PAP