WSPANIAŁA modlitwa małżonków za siebie nawzajem!!!  - zdjęcie
22.03.21, 19:05fot. pixabay.com

WSPANIAŁA modlitwa małżonków za siebie nawzajem!!!

8

Zrób swojemu mężowi, swojej żonie najlepszy prezent - pomódl się za niego. Albo jeszcze lepiej - pomódlcie się oboje za siebie nawzajem. Efekt gwarantowany - gdy zrobicie to z wiarą, miłością, otwartością na miłosierdzie i przebaczenie - wasze małżeństwo po prostu będzie lepsze - dzięki Bożej łasce. A zatem - małżonkowie, do modlitwy!!!

Modlitwa na początek

Ojcze nasz, który zjednoczyłeś nas w jedności małżeńskiej, napełnij nas swoją radością, błogosław nam i naszym dzieciom.
Jednorodzony Synu Boży, który w Kanie Galilejskiej zatroszczyłeś się o radość młodego małżeństwa, wspomagaj nas w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń. Duchu Święty, którego wzywaliśmy z Kościołem przy zawieraniu naszego związku małżeńskiego, udzielaj zawsze naszym sercom swojej miłości. Amen

Modlitwa za żonę

O jak piękna jesteś przyjaciółko moja, jakże piękna” (Pnp 4,1).
Bądź uwielbiony Panie w mojej żonie.
Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce,
tworzę z nią „jedno ciało”.
Zawierzam Ci ją całą, jej teraźniejszość i przyszłość,
jej myśli, zachowania i słowa.
Pragnę szczęścia dla niej, radości na jej twarzy,
nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę,
aby, żyjąc wiernie Ewangelią,
była Twoją umiłowaną na wieki.
Amen

Modlitwa za męża

Miły mój śnieżnobiały i rumiany, znakomity pośród tysięcy” (Pnp 5,10)
Bądź uwielbiony Panie w moim mężu.
Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce,
tworzę z nim „jedno ciało”.
Zawierzam Ci go całego, jego teraźniejszość i przyszłość,
jego myśli, zachowania i słowa.
Pragnę szczęścia dla niego, radości na jego twarzy,
nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę,
aby, żyjąc wiernie Ewangelią,
był Twoim umiłowanym na wieki. Amen

AKT ZAWIERZENIA RODZINY MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

O najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Pragniemy, aby cała nasza rodzina żyła zawsze w promieniach Twojego Miłosierdziu, ktòre wywyższamy i błogosławimy. Niech ono dociera do naszych serc i przenika nasze wnętrza, abyśmy mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać.
Oddajemy się Twemu Miłosierdziu, Boże, całkowicie i bez zastrzeżeń. Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie przez spełnianie dzieł miłosierdzia tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż naszej rodziny, o łaskawy Boże, jako własności i chwały Twojej. Niech wszyscy ludzie doświadczą nieskończoności Twojego Miłosierdzia,zaufają mu i wysławiają je na wieki. Amen.

PROŚBA O OCHRONĘ ANIOŁÒW

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twoich aniołów, których posłałeś na ziemię dla dobra człowieka. Wzywam je władzą Jezusa Chrystusa i wyprawiam na wojnę za mnie i mój dom. Niechaj mnie i moich bliskich strzegą we wszystkich okolicznościach codziennego życia. Niech walczą za nas z zakusami złego. Niech chronią nas przed niebezpieczeństwem duszy i ciała.
Święci aniołowie, potężni mocą Bożą! Bądźcie naszymi przewodnikami i naszą mocą w walce o dobro. Bądźcie naszymi przyjaciółmi w życiu ziemskim i prowadźcie nas do wiecznego zbawienia. Amen.

Komentarze (8):

Patryk Kanthak2021.03.23 13:35
Świetna modlitwa. Pomodlę się razem z moim partnerem.
WSPANIAŁA modlitwa2021.03.22 19:28
małżonków za siebie nawzajem!!! /// Zrób swojemu mężowi, swojej żonie najlepszy prezent - pomódl się za niego. Albo jeszcze lepiej - pomódlcie się oboje za siebie nawzajem. Efekt gwarantowany - gdy zrobicie to z wiarą, miłością, otwartością na miłosierdzie i przebaczenie - wasze małżeństwo po prostu będzie lepsze - dzięki Bożej łasce. A zatem - małżonkowie, do modlitwy!!! Modlitwa na początek Ojcze nasz, który zjednoczyłeś nas w jedności małżeńskiej, napełnij nas swoją radością, błogosław nam i naszym dzieciom. Jednorodzony Synu Boży, który w Kanie Galilejskiej zatroszczyłeś się o radość młodego małżeństwa, wspomagaj nas w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń. Duchu Święty, którego wzywaliśmy z Kościołem przy zawieraniu naszego związku małżeńskiego, udzielaj zawsze naszym sercom swojej miłości. Amen Modlitwa za żonę „ O jak piękna jesteś przyjaciółko moja, jakże piękna” (Pnp 4,1). Bądź uwielbiony Panie w mojej żonie. Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce, tworzę z nią „jedno ciało”. Zawierzam Ci ją całą, jej teraźniejszość i przyszłość, jej myśli, zachowania i słowa. Pragnę szczęścia dla niej, radości na jej twarzy, nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę, aby, żyjąc wiernie Ewangelią, była Twoją umiłowaną na wieki. Amen
c.d.2021.03.22 19:29
Modlitwa za żonę „ O jak piękna jesteś przyjaciółko moja, jakże piękna” (Pnp 4,1). Bądź uwielbiony Panie w mojej żonie. Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce, tworzę z nią „jedno ciało”. Zawierzam Ci ją całą, jej teraźniejszość i przyszłość, jej myśli, zachowania i słowa. Pragnę szczęścia dla niej, radości na jej twarzy, nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę, aby, żyjąc wiernie Ewangelią, była Twoją umiłowaną na wieki. Amen Modlitwa za męża „Miły mój śnieżnobiały i rumiany, znakomity pośród tysięcy” (Pnp 5,10) Bądź uwielbiony Panie w moim mężu. Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce, tworzę z nim „jedno ciało”. Zawierzam Ci go całego, jego teraźniejszość i przyszłość, jego myśli, zachowania i słowa. Pragnę szczęścia dla niego, radości na jego twarzy, nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę, aby, żyjąc wiernie Ewangelią, był Twoim umiłowanym na wieki. Amen
Po 11 ...2021.03.22 19:21
"Bądź uwielbiony Panie w mojej żonie" --- trochę perwa ... no chyba, że ten pan to ktoś bliski i w rodzinie zostanie ... ale jednak nie, tak czy inaczej perwa.
Anonim2021.03.22 19:13
„Miły mój śnieżnobiały i rumiany, znakomity pośród tysięcy” (Pnp 5,10) Bądź uwielbiony Panie w moim mężu. Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce, tworzę z nim „jedno ciało”. Zawierzam Ci go całego, jego teraźniejszość i przyszłość, jego myśli, zachowania i słowa. Pragnę szczęścia dla niego, radości na jego twarzy, nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę, aby, żyjąc wiernie Ewangelią, był Twoim umiłowanym na wieki. Amen AKT ZAWIERZENIA RODZINY MIŁOSIERDZIU BOŻEMU O najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Pragniemy, aby cała nasza rodzina żyła zawsze w promieniach Twojego Miłosierdziu, ktòre wywyższamy i błogosławimy. Niech ono dociera do naszych serc i przenika nasze wnętrza, abyśmy mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać. Oddajemy się Twemu Miłosierdziu, Boże, całkowicie i bez zastrzeżeń. Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie przez spełnianie dzieł miłosierdzia tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż naszej rodziny, o łaskawy Boże, jako własności i chwały Twojej. Niech wszyscy ludzie doświadczą nieskończoności Twojego Miłosierdzia,zaufają mu i wysławiają je na wieki. Amen.
WSPANIAŁA modlitwa2021.03.22 19:12
małżonków za siebie nawzajem!!! /// Zrób swojemu mężowi, swojej żonie najlepszy prezent - pomódl się za niego. Albo jeszcze lepiej - pomódlcie się oboje za siebie nawzajem. Efekt gwarantowany - gdy zrobicie to z wiarą, miłością, otwartością na miłosierdzie i przebaczenie - wasze małżeństwo po prostu będzie lepsze - dzięki Bożej łasce. A zatem - małżonkowie, do modlitwy!!! Modlitwa na początek Ojcze nasz, który zjednoczyłeś nas w jedności małżeńskiej, napełnij nas swoją radością, błogosław nam i naszym dzieciom. Jednorodzony Synu Boży, który w Kanie Galilejskiej zatroszczyłeś się o radość młodego małżeństwa, wspomagaj nas w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń. Duchu Święty, którego wzywaliśmy z Kościołem przy zawieraniu naszego związku małżeńskiego, udzielaj zawsze naszym sercom swojej miłości. Amen Modlitwa za żonę „ O jak piękna jesteś przyjaciółko moja, jakże piękna” (Pnp 4,1). Bądź uwielbiony Panie w mojej żonie. Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce, tworzę z nią „jedno ciało”. Zawierzam Ci ją całą, jej teraźniejszość i przyszłość, jej myśli, zachowania i słowa. Pragnę szczęścia dla niej, radości na jej twarzy, nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę, aby, żyjąc wiernie Ewangelią, była Twoją umiłowaną na wieki. Amen
Foster2021.03.22 19:11
Myślałem, że każdy katolik codziennie modli się za swoich najbliższych.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.03.22 19:10
"Miły mój śnieżnobiały i rumiany, znakomity pośród tysięcy" czemu ta modlitwa za męża wyklucza czarnych mężczyzn?